Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/11. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde, sanığın hukuki durumu değerlendirilmek üzere duruşma açılarak hükmün açıklanıp açıklanmayacağı hususunda karar verilmesi gerekirken savunma hakkını kısıtlayacak şekilde duruşma açılmaksızın dosya üzerinden karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 14. CD, 2020/2462 K.)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı mahkumiyet midir?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları mahkumiyet olarak değerlendirilemeyeceği ve gerekli denetim süresi içerisinde şartlar sağlandığında hiç suç işlenmemişçesine etki doğuracağından, memuriyete engel teşkil etmeyeceklerdir.
Hagb kararını kimler görebilir?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) kayıtlarında görünmez. HAGB kararları, adli sicil kaydında bu hükümlere özgü bir sisteme kaydedilir. Bu nedenle e-devlet üzerinden alınan sabıka kaydında veya adliyeden alınan adli sicil kaydında HAGB kararı gözükmez.
HAGB kararı kaç yıl?
CMK madde 231’de düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da kısaca HAGB, sanığın ceza hukuku anlamında suç işlediğine dair bir hüküm olmakla birlikte suça ilişkin cezanın özel bir şekilde ve şartlı olarak 5 yıl boyunca ertelenmesidir.

Hagb de 5 yıllık süre ne zaman başlar?
Mahkeme tarafından verilmiş HAGB kararının kesinleşmesi ile 5 yıl denetim süresi başlayacaktır. Bu sürenin başlamasından sonra sanık 5 yıl içerisinde herhangi bir kasıtlı suçtan dolayı ceza almadığı takdirde verilen HAGB kararındaki hüküm açıklanmayacak ve ortadan kaldırılacaktır.
Hagb süresi bitince ne olur?
Cevap: 5 Yıllık süresi dolan Hagb Sorunsalı

Kanunun açık düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere HAGB kararı, sadece ceza hukuku açısından bir hukuki sonuç değil, “herhangi bir hukuki sonuç” doğurmayacaktır. Bu çerçevede HAGB kararının devlet kadrolarına atanmada engel teşkil etmesi söz konusu değildir.