İmar Barışı Adana

İmar Barışı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu yerleşme yerlerindeki ve bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen , sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Belediye alanı sınırları içinde ve dışında yapılacak bütün planlar bu kanun hükümlerine tabidir.

İmar barışı hakkındaki İmar Kanunun 16. maddesine uygun olarak Yapı Kayıt Belgesi alan kaçak veya ruhsata aykırı yapılar da yapı kullanım izni almış gibi hukuki duruma sahip olur. İmar barışı adıyla anılan bu düzenleme, ruhsatsız yapılan veya ruhsata aykırı yapılan yapılara ilişkin başvuranların ilgili bedelleri ödemesi ile bir af niteliği taşımaktadır. Ancak bu af ancak mevcut yapılara ilişkin olup bina yeniden yapılırken korunmayacağı için imar affı değildir. Mevcut imar affı yapıların ayakta durduğu süreyle sınırlıdır.

 

Yapı Kayıt Belgesi Alınma Şartları Nelerdir?

  • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının varlığı
  • Yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması
  • Yapının yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yerlerde inşa edilmemiş olması
  • Başvuru yapılması
  • Yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi

İmar Barışı Adana

 

Kimler Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Yapabilir?

Yapı maliklerinin herhangi biri veya vekilleri tarafından yapılabilir.

Kat mülkiyeti olan tapularda her kat maliki kendi mülkiyetinde olan bağımsız bölüm için yapı kayıt belgesine başvurabilecektir.

Elbirliği mülkiyetinde ise maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır.

İmar Barışı Adana

İmar Barışı

Yapı Kayıt Belgesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 

Yapı kayıt belgesinin alınması ile daha önce alınmış olan yıkım kararı veya para cezaları iptal olmuş olacaktır. Yapı kayıt belgesi yapıda var olan imar mevzuatına aykırılıkları hukuka uygun hale getirmektedir.

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.