Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Bir kimsenin sahipliğinde bulunan mülkiyetine devletin kamu yararını esas göstererek kişinin rızası olmadan son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan, gerçek ve tüzel kişilerin mallarının bedelini ödemek şartıyla hak sahibi olur. Kamulaştırma zorla satın alama olarak da adlandırılabilir.

Kamulaştırma 2’ye ayrılır. Normal kamulaştırma ve acil kamulaştırma.

Acil Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma prosedürünün bakanlar kurulu tarafından hızlandırılması yöntemidir. Satın alma sürecinin hızla gerçekleşmesini sağlar. Acele kamulaştırma kararı sadece Bakanlar Kurulu’na aittir. Acil kamulaştırma en çok karayollarında ve kentsel dönüşüm alanlarında kullanılır.

Kamulaştırma Şartları Nelerdir?

  1. Sadece yetkili idare tarafından yapılır.
  2. Kamulaştırmayı zorunlu kılan kamu yararı bulunmalıdır.
  3. Kamulaştırmanın konusu özel bir mülkiyete mal olan taşınmaz bir maldır.
  4. Kamulaştırılan taşınmazın bedeli peşin ödenir.
  5. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı yasadaki esaslara göre belirlenir.

Kamulaştırmanın Gerçekleşmesi İçin:

Kamulaştırma işlemini yapacak idarenin taşınmazlarının sahiplerini tapu, vergi, nüfus kayıtları üzerinden tespit ederek uzlaşma görüşmesine çağırır.

Mal sahibine kamulaştırma hakkında tebligat yapılmaması durumunda kamulaştırma kesinleşmemiş sayılır. Uzlaşma olmaması halinde idare tüm belgeleri bedel tespiti ve tescil davası açmak için hukuk birimine gönderir.

Kamulaştırılan Taşınmazda Haciz Varsa Ne Olur?

Dava konusu taşınmazda haciz, ipotek gibi yükler varsa bu yük bedelde mutlaka yansıtılır ve taşınmazın temiz olarak hazineye teslimine karar verilir.

Trampa Kamulaştırma Nedir?

Belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir mülkiyetle değiştirilmesidir. Devlet bu yolla mal sahibi olur.

Trampa Yolu İle Kamulaştırmanın Şartları:

  1. Mal sahibinin trampayı kabul etmiş olması

Verilecek taşınmazın kamu hizmetine tahsis edilmemiş olması

  1. Verilecek taşınmazda bedel tespiti yapılmamış olması
  2. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki farkın ödenmesi
  3. Verilecek taşınmazın değerinin kamulaştırılan taşınmazın değerinin %120’sini geçmemiş olması.