Pandemide Çocuk ve Çocuk İstismarı

Pandemide Çocuk ve Çocuk İstismarı

Pandemide Çocuk ve Çocuk İstismarı

Dünya Sağlık örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak ilan edilen Covid-19 Koronavirüs, kürsel salgın olarak ülkemiz dahil tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına aldı. Peki bu pandemi döneminde çocuk olmak , ruh sağlıklarının korunması  kaygıları üzüntüleri ile nasıl başa çıkacaklar. Biz büyükler kendimize kabuğumuza çekilebiliriz, yemek yapmayan yemek yapıp kendini geliştirir oyalar kimisi telefonunu alır eline sosyalleşmeye çalışır , kimimiz ise ibadet ederek meditasyon sağlar ya çocuklar ;

Dönüp çocuklara baktığımız neler görebiliriz peki ? Düzenli olan hayatlarında büyük değişimler mevcut. Her gün okula gittikleri okul kapalı , okul ev ortamına taşınmıştır. Eğlenmek için gittikleri oyun parkları yasak halini almıştır. Enerjilerini de atamaz olmuşlardır. Birde evde stresli ebeveynleri varsa iş iyice zorlaşmıştır çocukların gözünde .

Çünkü çocuklar birçok konuda olduğu gibi duygularını ifade etmeyi ve yaşamayı ebeveynlerinden izleyerek  öğrenirler. Ancak şöyle bir durum var ki  çocuklar biz yetişkinler gibi duygularını sözcüklerle ifade edemiyorlar.

  Böyle bir durumda ebeveynler neler yapmalı sorusu gelir akla ,

Herşeyden önce çocuğa kendini ifade etme fırsatı verilmeyiz. Çocukların uygun olmayan başa çıkma yöntemlerinden kurtulmak için yetişkinlerin önderliği gereklidir. Bunun içinde önce kendi ruh sağlığımızı ve korkularımızı bastırmalıyız. Şöyle bir örnek vermek gerekirse uçak düşerken bile önce maskeyi kendinize sonra çocuğunuza takın diye uyarılar vardır. Öncelik olarak Ebeveyn olarak kendi sağlığınız gelmeli akla sonra zaten çocuklarınıza iyi geleceksinizdir.

Gelelim şuan ki en büyük sorunlarımızdan biri olan çocuk istismarları aslında şu dönemde çocuklarımızda daha fazla zaman geçirme fırsatı bulabiliyoruz bunu pozitif yöne çekebilir onların içinde yaşadığı ruhsal sıkıntıları anlayarak çözüm getirebilir.

Ama ebevenylerin kendilerini geşitirmesi ve Çocuğun Cinsel İstismarında Verilecek Cezanın ne olurduğunu Cinsel İstismarı Suçunda Ağırlaştırıcı Sebepleri ve psikolajik olarak alınması gereken desteğin sağlanmasını  nasıl olacağına dair bilgili olunmayı yada profesyonel destek alınarak bu eksikler giderilmeli bu konuda biz kısada olsa sizi aydınlatmak istiyoruz.

Öncelikle  Çocuğun Cinsel İstismarında Verilecek Ceza

Çocukların cinsel istismarında verilecek ceza sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Ağırlaştırıcı Sebepler

Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, çocuğun cinsel istismarı suçunda ağırlaştırıcı sebeptir.

İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanarak,

Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana,üvey kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmesi.

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi.

Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, yukarıdaki belirtilmiş olan verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

Cinsel istismarın çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıda belirtilmiş olan verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde,ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ise, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Gerekli Hukuki Destek ve Yardım İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

avukat , çocuk avukatı, aile avukatı , en iyi AVUKAT , EN İYİ hukuk bürosu  , hukuk bürosu istanbul