Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul

Uluslararası Hukuk Avukatı İstanbul Uluslararası Hukukun Konusu ve İçeriği Nedir? Devletlerarası ilişkilerin gelişimi uluslararası hukuka ilişkin açık ve aydınlatıcı bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır. Devletler doğa bilimlerindeki ve teknolojideki gelişmeye paralel pek çok konuda işbirliği yapma ihtiyacı hissetmekte, bu amaçla uluslararası örgütler kurmaktadır. Yine pek çok sorun ulusal düzeyde çözülmemekte, devlet faaliyetleri ülke topraklarını aşabilmektedir. İletişim, … Read more

Uluslararası Özel Hukukun Amacı

Uluslararası Özel Hukukun Amacı Uluslararası Hukukun Konusu ve İçeriği Nedir? Devletlerarası ilişkilerin gelişimi uluslararası hukuka ilişkin açık ve aydınlatıcı bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır. Devletler doğa bilimlerindeki ve teknolojideki gelişmeye paralel pek çok konuda işbirliği yapma ihtiyacı hissetmekte, bu amaçla uluslararası örgütler kurmaktadır. Yine pek çok sorun ulusal düzeyde çözülmemekte, devlet faaliyetleri ülke topraklarını aşabilmektedir. İletişim, … Read more

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk Uluslararası hukukun bu hukuk düzeninin süjeleri olarak kabul ettiği söz konusu kişiler arasındaki ilişkileri düzenlediğini söylemek mümkündür. Uluslararası hukuk ile uluslararası özel hukuku (devletler hususi hukuku) birbirleri ile karıştırmamak gerekir. Ulusal hukuk ne demek? Ulusal Hukuk devletlerin egemenliği altında yaşayan insanların aralarındaki ilişkiyi ve insanların devletlerle olan ilişkisini düzenler. İki sistem arasında çıkan çatışmada Ulusal Hukuk üstündür görüşü Dualist teori olarak adlandırılmaktadır, Uluslararası Hukuk üstündür … Read more