Yeni İnfaz Yasası

Yeni İnfaz Yasası Nedir? 

7242 sayılı 14/04/2020 tarihinde kabul edilen yasanın çıkış amacı korona virüs ve cezaevi kurumlarındaki doluluktur. Korona virüs sebebiyle infaz kurumlarında kalan mahkumların virüsten zarar görmemesi için ve ceza evlerindeki aşırı doluluk nedeniyle yeni infaz yasası kabul edilmiştir.

 

Yeni İnfaz Yasasının İçeriği Nedir?

Yeni infaz yasasına göre;

 • İnfaz süreleri bakımından istisna suçlar hariç 2/3 olan koşullu salıverme süresi 1/2 olarak değiştirilmiştir.
 • Maktu 1 yıl denetimli serbestlik getirildi.
 • Mükerrir ve örgütlü suçlar açısından koşullu salıverme 3/4’den 2/3 oranına indirildi.
 • Uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, terör örgütü suçlarının infaz sürelerinde bir değişiklik yapılmamıştır.
 • Geçici 6. maddeye göre;

30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda istisna suçlar hariç şartlı tahliye oranı 2/3; denetimli serbestlik 3 yıl uygulanacaktır.

30 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen suçlarda ise istisnai suçlar hariç şartlı tahliye 2/3, denetimli serbestlik 1 yıl uygulanacaktır.

 

7242 Sayılı Yeni infaz Kanunuyla Gelen Değişiklikler Nelerdir? 

İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNDA MEYDANAGELEN DEĞİŞİKLİKLER: İnfaz hakimliğinin görev ve yetkileri genişletilmiştir.

TÜRK CEZA KANUNUNDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER: Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler bakımından bazı hakları kullanabilmeleri imkanı sağlanmıştır. Yakalama suçlarında ceza limitleri arttırılmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarında ceza limitleri arttırılmıştır. Tefecilik suçlarında ceza limitleri arttırılmıştır.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER: Adli kontrol sisteminde düzenlemeler yapılmıştır. İstinaf kanun yolu kapalı olan mahkûmiyet hükümlerinin, tekerrüre esas alınamayacağı düzenlenmiştir.

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER: Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden düzenlenmiştir. Yeni doğum yapan kadınların cezasının infazı hakkında değişiklik yapılmıştır. Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi şartları genişletilmiştir. Yakalama emrinin yerine getirilmesi bakımından yeni düzenleme getirilmiştir. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler kurum dışında çalıştırılabilecektir. Hükümlülerin kurum dışında bulunduğu yerde de disiplin ceza uygulanabilir. Disiplin cezası gerektiren eylemler arttırılmıştır. Hücreye koyma cezası gerektiren eylemler arttırılmıştır. Çocuk hükümlüler hakkında disiplin cezasını gerektiren eylemler arttırılmıştır. Disiplin soruşturması hakkında öngörülen süreler uzatılmıştır. Disiplin Cezası Kesinleştikten Sonra Yeniden Disiplin Cezasını Gerektiren Bir Eylemde Bulunan Hükümlü Hakkında Her Defasında Bir Üst Ceza Uygulanacak. Çocuk hükümlülerin ödüllendirme imkanları genişletilmiştir.

Hükümlünün Kendi İsteği İle Bulunduğu Kurumdan Başka Kuruma Nakledilebilmesi Şartlarında Değişiklik yapılmıştır. Süreli Veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı Bulunan Hükümlülerin Kütüphaneden Yararlanabilme İmkanı Genişletilmiştir. Süreli Veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı Bakımından Kısıtlamalar Artırılmıştır. Hükümlünün Haberleşme Hakkı Halleri Artırılmıştır. Hükümlünün Hediye Kabul Etme Hakkı Genişletilmiştir. Hükümlü Veya Tutukluların Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Alınabilmeleri. Mazeret İzni Kullanılabilmesi Hakkında Lehe Değişiklikler Yapılmıştır. Özel İzin Kullanılabilmesi Hakkında Lehe Değişiklikler Yapılmıştır. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi Bakımından İnfaz Hakimliği Sistemine Uyumlu Değişiklik Yapılmıştır.

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Esas Ve Usullerine Açıklık Getirilmiştir. Denetimli Serbestlikten Yararlanma Koşullarında Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır. Yeni Doğum Yapan Kadınların Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezasının İnfazı Hakkında Değişiklik Yapılmıştır. Koşullu Salıverilme Hükümlerinde Lehe Değişiklikler Yapılmıştır. Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi Ve Denetimli Serbestlik Tedbirlerinde Değişiklik Yapılmıştır. Özel İnfaz Usullerinin Kapsamı Genişletilmiştir. Denetimli Serbestlik Süresini Bir Defaya Mahsus Yükselten Düzenleme Getirilmiştir. Disiplin Cezalarının Kaldırılması Ve Denetimli Serbestlik Sistemindeki Değişiklikler yapılmıştır.

Koşullu Salıverme Hükümlerinde Yapılan Lehe Değişiklikler Nelerdir? 

 • 5275 Sayılı Kanunun 107’nci maddesine göre; koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için infaz süresini iyi hâlli olarak geçiren hükümlünün, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş ise otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş ise yirmi dört yılını ceza infaz kurumunda çekmiş olması gerekir. Diğer süreli suçlar bakımından ise hükümlüler lehine büyük bir değişiklik yapılmıştır. Diğer süreli suçlardan mahkum olan hükümlüler için cezanın üçte ikisini infaz kurumunda çekme şartı aranırken, yapılan değişiklik ile bu oran indirilerek, cezanın yarısını infaz kurumunda çekmiş olma şartı getirilmiştir. Böylece mahkûmların ceza infaz kurumundan daha erken çıkmasına imkân sağlanmaktadır.

Ancak aşağıda sayılan suçlardan hükümlü olanların koşullu salıverilmeden yararlanmak için cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çekmeleri gerekecektir.

 • Kasten öldürme suçlarından (madde 81,82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132,133,134,135,136,137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar.

Yeni İnfaz Yasası

Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün sonradan suç işlemesi halinde, sonraki işlediği her bir suç için verilen hapis cezasının iki katı sürenin ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebilecektir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına infaz hakimliği tarafından karar verilecektir.

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.