MANŞET

2023 Şirket Avukatı Elazığ

2023 Şirket Avukatı Elazığ

 

 

Şirket avukatının çalışmalarının temel amacı, şirketin haklarını korumaktır. Şirketi hakları konusunda temsil eder. Şirket avukatı, şirkete yasal ve hukuki çözümler üretebilir.

Şirkete yasal ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti de verebilir. Şirket avukatı, şirketin çıkarlarını korumak için şirketin yasal ve hukuki seçeneklerini değerlendirebilir.

 

 

Şirket avukatının görevleri nelerdir?

Bir şirket avukatının görevleri şunlardır:

1. Şirketin yasal durumunu her zaman gözden geçirmek ve korumak.

2. Şirketin haklarını korumak ve mevzuatı uygulamak.

3. Şirkete yönelik tüm mahkeme davalarını ve itirazlarını takip etmek.

4. Şirketin mali ve vergi durumunu düzenlemek.

5. Şirketin işlemlerinden doğan riskleri değerlendirmek ve yönetmek.

6. Şirketin tüm yasal meseleleri üzerinde çalışmak.

7. Yeni mevzuat ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek.

8. Şirketin iç ve dış yasal işlemleri yürütmek.

9. Şirketin içinde bulunan kişiler arasındaki yasal işlemleri yürütmek.

ŞİRKET AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Bir şirket avukatı seçerken, öncelikle araştırma yapmak önemlidir.

Şirketinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir avukatın seçilmesi önceliklidir. Avukatın tecrübesi ve başarısı, müşteri incelemeleri ve tarafsız otorite tarafından verilen derecelendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Uygun bir avukat bulunduğunda, şirket ile avukat arasında uygun bir hukuki sözleşme yapılmalıdır.

Hangi Şirketlerin Tüzel Kişiliği Vardır?

Tüzel kişiliğe sahip şirketler şu şekilde sıralanabilmektedir:

Anonim Şirket
Limited Şirket
Kolektif Şirket
Komandit Şirket
Kooperatifler Tüzel kişiliğe sahip şirketler şirket borçlarına karşı 1.dereceden sorumlu olurlar.

Şirket Avukatı 2023

Şahıs Şirketlerinde Ortakların Sorumluluğu

Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirketin borçlarına karşı sorumlu olurlar. Yani, bir şirketin borçlarından sorumlu olmak üzere, ortakların şirkete koydukları sermaye miktarı kadar sorumlu olurlar. Bu, özellikle borçlu tarafın borçlarını ödemeye yeterli olmayacak durumlarda geçerlidir. Şirketin borçlarından sorumlu olan ortaklar, ayrıca şirketin varlıklarının yeterli olmadığı durumlarda borçlarını ödemek için kendi varlıklarından sorumlu olabilirler.

 

Sermaye Şirketlerinde Ortakların Sorumlulukları

Sermaye şirketlerinde ortakların sorumlulukları, şirketin yasal ve yönetsel yükümlülüklerini karşılamak için yapılan ödemelerin karşılanmasından kaynaklanmaktadır. Ortakların öncelikli sorumluluğu, sermaye şirketine olan özsermayeleri ve özsermayeden değerleme yapan üçüncü taraflar için ödenen ortaklık payı ödemelerinin yapılmasıdır. Bu ödemeler, ortakların sermaye şirketinin özsermayesine koydukları paraya dayanmaktadır.

İkinci olarak, ortaklar, sermaye şirketinin giderlerini ödemekten sorumludurlar. Sermaye şirketlerinin giderleri, çalışanların ücretleri, vergi ödemeleri, finansman faaliyetleri, satış ve pazarlama harcamaları gibi kalemlerden oluşur. Ortaklar, sermaye şirketinin bu giderlerini karşılamak için yeterli sermaye olup olmadığını kontrol etmekten sorumludurlar. Sermaye şirketinin ödemeleri yapmak için kullanılan herhangi bir kaynak, ortakların özsermayeleri yerine geçmemelidir. Ortaklar, sermaye şirketinin yasal ve yönetsel yükümlülüklerini tam olarak karşılamak için özsermayelerinin korunmasından sorumludurlar.

Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?

Şirket avukatı, şirketin haklarını ve çıkarlarını en iyi şekilde koruma ve kollama yetkisine sahiptir. Avukat, şirketin yasal işlemlerini yürütmekten sorumlu olur. Ayrıca, şirkete vergi ve kurumsal politikalar ile ilgili yardım sağlar.

Avukat, şirketin işlemlerini denetleme ve gerektiğinde uyarıda bulunma sorumluluğu da vardır. Şirketin haklarının söz konusu olduğunda, şirket avukatı en iyi şekilde müdahale edebilir ve işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırabilir. Avukat, şirketin haklarını koruyacak ve onlara en iyi yasal yaklaşımı sağlayacaktır.

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Şirket avukatları, şirketlerin ve kurumsal yatırımcıların yasal ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok hizmet sunarlar. Bu hizmetler arasında şirket kurulumu ve işlemleri, ticari işlemler, kurumsal yönetim, satın alma ve satış, konumlandırma ve sermaye artırımları, anlaşmalar, patent ve ticaret markaları, ticari işbirlikleri, ticari lisanslar, lisans ihlalleri, mülkiyet hakları, vergi davaları, çalışma ilişkileri ve kamuya açık uygulamalar ile ilgili konular yer almaktadır. Hukuki danışmanlık hizmetleri arasında, şirketlerin haklarını koruma ve ticari konularda haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla tavsiyeler de bulunmaktadır.

Şirketler İçin Ne kadar Sermaye Gerekir?

Şirketlerin ne kadar sermayeye ihtiyaç duyacağı, şirketin amacına, hizmet veya ürünlerine, pazarlara, üretim türlerine, maliyetlerine ve işlemlerine göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, bir şirketin sermaye yatırımına ihtiyacı olacağı, şirketin boyutu, sektörü, gelecekteki stratejisi ve ürün ve hizmetleriyle ilgili maliyetlerine bağlıdır. Bazı şirketler çok düşük miktarda sermaye ile başlayabilirken, diğerleri çok daha fazla sermayeye ihtiyaç duyabiliyor.

Esas ya da kayıtlı sermaye anonim şirketlerde gündeme gelmektedir. Esas sermayeli şirket kanunda öngörülen sermayeye sahip olması gereken şirkettir. Kayıtlı sermayeli şirket ise sermaye artırımının yönetim kuruluna devredildiği sermaye türüdür. Buna göre esas sermayeli anonim şirket 50.000 TL ile kurulabiliyorken kayıtlı sermayeli şirket ise 100.000 TL ile kurulabilmektedir.

Esas sermayenin gündeme geldiği bir diğer şirket türü ise limited şirkettir. Limited şirketin kurulabilmesi için sahip olması gereken esas sermaye 10.000 TL’dir.

Komandit şirket ve kolektif şirket türünde ise sermaye gereksinimi bulunmamaktadır.

2023 Şirket Avukatı Elazığ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu