23 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.

23 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete