İCRA İFLAS HUKUKU

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİÖrnek No:7* T.C. ...................... İcra Dairesi Dosya No : ........................ İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı, vergi kimlik...

Para Borcuna Veya Teminat Verilmesi İntifa Hakkının Kaldırılması Örnek 4-5

Para Borcuna Veya Teminat Verilmesi İntifa Hakkının Kaldırılması Örnek 4-5Örnek No : 4-5*T.C. .........................İcra Dairesi Dosya No : ........................ PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN...

Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin

Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkinÖrnek No:3*T.C. ...................... İcra Dairesi Dosya No : ........................ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİNİCRA EMRİ1- Alacaklının ve varsa...

Taşınır Teslimine Veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimine İlişkin

Taşınır Teslimine Veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimine İlişkin Örnek No : 2* T.C....................... İcra DairesiDosya No : ........................TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA...

Takip Yolu Çeşitleri

Takip Yolu ÇeşitleriDOSYA TÜRÜ 3'E AYRILIR;            1- İcra Dosyası            2-İzalei Şüyu (Ortaklığın giderilmesi)            3-İflasTAKİP YOLU ÇEŞİTLERİ;            1- Genel Haciz Yoluyla Takip            2- Kambiyo Senetlerine...

İcra Takip Şeması

İcra Takip ŞemasıDOSYA TÜRÜ 3'E AYRILIR;            1- İcra Dosyası            2-İzalei Şüyu (Ortaklığın giderilmesi)            3-İflasTAKİP YOLU ÇEŞİTLERİ;            1- Genel Haciz Yoluyla Takip            2- Kambiyo...

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Boşanma Terk Nedeniyle

0
Boşanma Terk NedeniyleEşlerden birinin müşterek ikametgahı (evi) terk etmesi diğer taraf için bir haklı boşanma sebebidir. Diğer eşin rızasıyla ya da rızası olmasa...

Uzman Boşanma Avukatı

0
Uzman Boşanma AvukatıAile hukuku alanında incelenmekte olan boşanma davaları, aynı zamanda Medeni Hukuk çerçevesinde de kanunlarla tarafların devlet nezlin de evliliklerinin sonlandırılması işlemi kapsamaktadır.En...

Sosyal Medyada Soy İsim Kullanılmaması Kusur Mu?

0
Sosyal Medyada Soy İsim Kullanılmaması Kusur Mu Sosyal Medyada Eşin Soyadını Kullanmamak Boşanma Nedeni Midir? 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesine göre evlenen kadının...

Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur Mu ?

0
Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur Mu?Hesaplarınız her ne kadar gizli olsa bile uygulama her veriyi kayıt etmektedir. Boşanma davalarında da bu gibi deliller...

KİRA HUKUKU

Kiracı Tahliye Avukatı İstanbul

0
Kiracı Tahliye Avukatı İstanbulKiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunlar nedeniyle mahkemeye taşınan pek çok durum vardır. Bunun çözümü için başvurulan Borçlar Kanunu kapsamında...

CEZA HUKUKU

İrtikap Suçu Cezası ve Nitelikli Halleri

0
İrtikap Suçu Cezası ve Nitelikli Halleri İrtikap Suçu Nedir? (TCK md.250) İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye...

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Küçükçekmece Şirket Avukatı

Küçükçekmece Şirket AvukatıAnonim Şirketlerin Cezai Sorumluluğu136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda bulunan işbu madde her ne kadar 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 272. Maddesine atıfta...

TÜKETİCİ HUKUKU

Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat

0
Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Tüketici Mahkemesidir. Haksız Fiil ve Tazminat Davası Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminatın kapsamı, niteliği veya...

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Süre Tutum Dilekçesi

0
Süre Tutum Dilekçesi Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur ? Mahkemece yüze karşı okunan kısa karar kesinleşir ve artık o karara karşı kanun yoluna gidilemez. Süre...

BORÇ HUKUKU

E-Sözleşme Nedir

0
E-Sözleşme Nedir Dijital sözleşme nedir? En genel ve kısa tanımıyla dijital sözleşme, elektronik ortamda dijital araçlar kullanılarak yapılan sözleşmelerdir. Geleneksel biçimde hazırlanan sözleşmelerin elektronik ortamdaki...

İŞ HUKUKU

Puantaj Bordrosu

0
Puantaj BordrosuBordrolama tanımı olarak da, işverenlerin yaptıkları iş için emek karşılığında somut veya soyut bir eylem için çalışana ödeme yapılması sürecidir diyebiliriz. Bir organizasyonda...

İşe İade Avukatı Ücreti

0
İşe İade Avukatı Ücretiİse İade Davası Avukatlık Ücreti 2021İşe iade, sebepsiz yahut haksız nedenlerle işten çıkartılan işçinin aynı pozisyondan daha alt bir pozisyonda olmamak...

Sosyal Medyada Biz

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin Güncel Makalelerimizden Haberdar Olun..

Kamu Denetçiliği Kurumu Ne İşe Yarar ?

Kamu Denetçiliği Kurumu Ne İşe Yarar ?Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet...

RESMİ GAZETE

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ TEBLİĞTicaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2021/24)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/11/2019 tarihli...

MARKA HUKUKU

Online Satışlarda Marka ve Ürün Tecavüzü

0
Online Satışlarda Marka ve Ürün TecavüzüGünümüz ticaretinde online satışlar inanılmaz yükselmekte. Bu yükselmeyi olumlu değerlendirenlerin aksine emek hırsızları da gün yüzüne çıktı.Siz emek, zaman...

DAVA TÜRLERİ

Alacak Davası , Boşanma Davası, Borca İtiraz, Çek İptali , Delil Tespiti, Elatmanın Önlenmesi, Eser Sözleşmesi, Evlat Edinme, Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması, Evlenmenin Butlanı,

VERGİ HUKUKU

TRAFİK HUKUKU

Florya Trafik Kazası Tazminat Avukatı

0
Florya Trafik Kazası Tazminat Avukatı Trafik kazası yaşadın ve maddi manevi kaybınız mı oldu? Trafik kazası sonrası zamanaşımına uğramadan tazminat alımlarınızı hukuki süreçlerinizi yürütmeye talibiz.Asal Hukuk...

SİGORTA HUKUKU

SGK Dul Yetim Aylığı Şartları

0
SGK Dul Yetim Aylığı ŞartlarıÖlüm aylığı ölen sigortalı kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanabilir. Ölüm aylığı halk arasında dul aylığı, yetim aylığı gibi...

YARGITAY KARARLARI

DANIŞTAY KARARLARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI