Boşanma Avukatı – Anlaşmalı Boşanma Nedir

Boşanma Avukatı – Anlaşmalı Boşanma Nedir

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Anlaşmalı Boşanma kısaca tarafların birbirleri ile her konuda anlaştıkları ( çocuk, parasal ve mal paylaşımı vb.) , her noktada mutabık olduğu boşanma durumudur. Tabi ki bu noktada tarafların belirli şartları bulunmaktadır.

En önemli şartı ise ; evlilik tarihinin üzerinden 1 yıl (365 gün) geçmiş olması gerekmektedir. Türk Medeni kanununa göre aileyi koruyucu şekilde tavır alarak 1seneden az süren evliliklerin anlaşmalı olarak boşanması uygun bulunmamıştır.

Tabi ki boşanmak isteyen kişiler için anlaşmalı olmasa da çekişmeli boşanma davası açılarak boşanma işleme alınabilir.

Anlaşmalı boşanma davası açmanın şartları

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Bu süre resmi nikahlı olarak sürdürülmelidir. İmam nikahı veya nişanlı kalınan süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Bu protokolü taraflar bizzat kendileri hazırlayabileceği gibi bir boşanma avukatı tarafından da hazırlanabilmektedir.
Hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bazı unsurları barındırmalıdır. Buna göre protokolde velayet, nafaka, tazminat, gayrimenkul ve menkul malların durumları belirlenmiş olmalıdır.

Türk Medeni Kanunu (TMK Madde 166/3), burada dikkat edilmesi gereken husus, boşanmadan sonra oluşacak maddi durum ve çocukların durumları ile diğer yan sonuçlar konusudur. Eşler maddi, manevi ve nafaka konusunda ortak bir noktada buluşmalıdırlar.

Çocuklar konusunda nafaka, velayet ve kişisel ilişkiler konusunda ortak bir yol konusunda anlaşmaları gerekmektedir.
Tüm bunlar hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakim bu onayı yaparken çocuğun yararını dikkate alacaktır. Uygun gördüğü yerlerde değişiklik yapabilmektedir.

Aile hukuku alanında hizmet verdiğimiz bazı konular;

Nişanlılığın sona ermesi ve sonuçları,
Maddi ve manevi tazminat istemleri,
Boşanma,
Aile içi şiddet durumlarında tedbir kararı alınması,
Nafaka istemleri,
Mal paylaşımı katılma alacağı,
Tanımanın iptali davası,
Soybağının reddi davası,
Babalık davası,
Velayet, Velayetin değiştirilmesi davası
Aile hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların mahkemelerde çözümü ve çiftler arasında düzenlenecek protokoller

Boşanma Avukatı – Anlaşmalı Boşanma Nedir

error: İçerik korunuyor !!