MANŞET

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatları

Boşanma avukatı; toplumun büyük bir kesiminin bildiği gibi boşanma davaları, nafaka, velayet, boşanmayla ilgili maddi ve manevi tazminat davaları, mal rejimi davaları gibi davalara bakan kişidir.

Söz konusu davalar ile ilgili davada hukuki temsil ve dava dışında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gibi görevleri bulunmaktadır.

Boşanma davası; çiftler arasındaki evliliğin kanunda yer alan sebeplerle ve belirlenen usullerle Mahkeme tarafından sona erdirilmesini sağlamak amacıyla taraflardan birisi veya her ikisi tarafından açılan davaları temsil etmektedir. Bu noktada, çiftlerin işini iyi yapan bir boşanma avukatına ihtiyacı olmaktadır.

Ancak, boşanma avukatı, yalnızca boşanma davası ile ilgilenmez. Bunun yanı sıra, birçok dava ve hukuki işlemi içerisine alan çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürür.

Boşanmaya ilişkin nafaka, velayet, tazminat, mal rejimine ilişkin davaların yanı sıra Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku’na ilişkin hükümleri kapsamında yer alan davalar ile aile ve aileyi oluşturan bireylere ilişkin davalar da yine boşanma avukatının ilgi alanları içerisinde yer almaktadır.

Tecrübeli Boşanma Avukatı

İyi bir boşanma avukatının sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. En iyi boşanma avukatı sayesinde boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanması sağlanır. Bu noktada, durumu kendi müvekkilinin lehine çevirebilecek, tüm olumsuz durumları en iyi şekilde araştıracak ve müvekkili lehine karar alınmasını sağlayacak bir boşanma avukatına gereksinim duyulmaktadır.

Boşanma avukatı; her şeyden önce devamlı olarak güncellenen Medeni Kanun’u ve kanun hakkındaki en ince ayrıntıları bilmelidir. Bunun yanı sıra, boşanma prosedürlerine tam olarak hakim olmalıdır.

Tarafsız olmak; boşanma avukatından bağımsız olarak her avukatın sahip olması gereken bir özelliktir. Bu tür davalarda kanun bilgisi kadar insan psikolojisinden anlamanın da önemli olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca, ikna yeteneği kuvvetli olan, tarafları her konuda ikna edebilen bir boşanma avukatı doğru bir seçim olacaktır.

Tecrübeli boşanma avukatı; her boşanmanın sebeplerinin farklı olduğunun bilincindedir. Deneyimi sayesinde olayları kısa sürede kavrayabilmelidir. Savunduğu kişinin isteklerini en iyi şekilde anlamalı ve ona yol göstermelidir.

Davayla ilgili tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar müvekkiliyle paylaşmalıdır. Disiplinli, adaletli ve hızlı olmalıdır. Davayla ilgili tüm bilgileri en kısa sürede toplayabilmelidir. Dava sırasında yanında olduğu davalının tüm haklarını sonuna kadar korumalıdır. Ayrıca, davalının süreç boyunca kendisine istediği her zaman ulaşmasını mümkün kılmalıdır.

Tecrübeli boşanma avukatı; boşanma sürecinde tüm prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Davanın olabilecek en hızlı şekilde müvekkili lehine sonuçlanması adına gereken çabayı göstermelidir. Bunun yanı sıra, davalının isteklerine ve sorularına net cevaplar vermelidir.

Kaçak, açık olmayan ve geçiştirici türden cevaplar vermemelidir. Boşanma sürecinde müvekkilinin hassas olduğu noktalarda onu üzmemeye gayret etmelidir. Son olarak, her avukatta olması gerektiği gibi duyarlı, dürüst, insana değer veren karakter özelliklerine sahip olmalıdır.

Boşanma Avukatı İstanbul Avrupa Yakası

En iyi boşanma avukatını bulmak; söz konusu sürecin hızlı ve olumlu bir şekilde ilerlemesi adına gerekli olmaktadır. Boşanma avukatlarının uyum sağlaması gereken bazı süreçler bulunmaktadır. Taraflar; bu süreçte birbirleriyle muhatap olmak istemeyebilirler. Birçok çift, taleplerini avukatları aracılığıyla bildirmektedir. Bu sayede, boşanma sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları avukatları sayesinde atlatmak isteyebilirler.

Boşanma sürecinin karara bağlanmasının yanı sıra önem taşıyan konular da bulunmaktadır. Nafaka, velayet, boşanmada mal paylaşımı gibi konularda adaletli olunması ve karar verilmesi için avukatlara başvurmak son derece önemlidir. Bilhassa anlaşmalı boşanmayan çiftlerde iyi bir boşanma avukatından destek almaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Boşanma sürecinde çiftlerin her ikisi de işini en iyi yapabilen boşanma avukatıyla çalışmak isterler. Bu noktada, derin bir araştırma yapılır. Özellikle çevredeki insanlar tarafından tavsiye edilen boşanma avukatlarına yönelim söz konusudur. Kişinin olayları kendi menfaati doğrultusunda olabilecek en iyi ve adaletli şekilde değerlendirilmesinin sağlanması için en iyi boşanma avukatına ihtiyaç söz konusudur.

Boşanma avukatı İstanbul Avrupa yakası için birçok seçenek bulunmaktadır. Bilhassa bu sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için deneyimli  boşanma avukatı tercih edilmelidir. Boşanma davasında dilekçenin yazılmasından başlayarak davanın sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçlerin takip edilmesi; boşanma avukatının sorumluluğundadır.

En çetrefilli davaların başında gelen boşanma davalarının en iyi sonuca bağlanmasında avukatın rolü büyüktür.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Boşanma davaları Aile Hukuku kategorisinde ve önem teşkil eden dava türlerindendir.
Boşanma Davalarında en önemli unsur ise Boşanma Avukatı diyebiliriz, sizlere yön gösterebilecek ve tecrübesi ile dava sürecinde neler yapılması gerek aktarabilecek bir Boşanma Avukatı seçmelisiniz.

Boşanmalar da evlilik kadar normal bir süreçtir. Uzun yıllar evli kaldığınız eşiniz ile uzun yıllar sonra boşanma kararı alabilirsiniz ya da çok yeni bir evlilik olmasına rağmen anlaşmada sorun yaşadığınızda aynı şekilde evliliğinizi bitirme kararı alabilirsiniz.

Alacağınız bu kararlarda tek taraflı bir karar olması halinde durumu karşı tarafa bildirip görüşlerini almalısınız sonrasında nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine karar vermelisiniz. Dava süreci başlamadan Boşanma Avukatı ile iletişime geçmeli ve fikirlerini almalısınız, sizleri doğru bir şekilde savunabilecek ve olası kötü durumlarda çözüm üretebilecek tecrübeli bir Avukat seçmelisiniz.

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

2024 yılı itibariyle eşlerin evlilik birliği sarsılması ile alakalı topyekun kayda değer ve ciddi bir artış göstermekte bu da evlenme oranlarını aynı derecede azaltmaktadır.

Evlilikteki sıkıntılardan dolayı, temel olarak aile avukatı aracılığı ile İstanbul’da boşanma davası açılabilir. Dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Evvela şu çok iyi kavranmalıdır ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı dahi olmandan da arayabilir.

Boşanmak isteyen şahıslar, İstanbul boşanma avukatları listesini araştırıp, bakabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir. Fakat dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu hal anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de aynen geçerlidir.

Boşanma Avukatları İstanbul’da Hangi Davalara Bakar?

Boşanma avukatı kendi uzmanlığının dışında Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında da deneyimli ve hakim olmalıdır. Eşler arasında Ceza Hukuku alanına giren olaylar cerayan edebilmektedir.

Boşanmaya konu olabilecek Gayrimenkul ve kira sözleşmeleri ile ilgili de deneyiminin bulunması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse boşanma talep eden eş kira sözleşmesini diğer eşten bağımsız olarak feshedebilmektedir. Fakat aileye ait konutta eşlerden birinin kira sözleşmesini feshedebilmesi için diğer eşin rızasının alınması gerekmektedir. Aksi taktirde kira sözleşmesi tek bir tarafın iradesiyle fesholunamaz.

Vekil tayin edilen kişinin bu tip durumlarda deneyimli aileye ait konutun durumunun ne olacağı ile ilişkin bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Nafaka, velayet ve boşanma durumlarında eşin neler talep edip edemeyeceğini ne gibi hakları olup olmadığını bilmeden dava açmak hem zaman kayuplarına hem de hukuki kayıplara neden olmaktadır. Bunlarla birlikte şiddete maruz kalan kadın ve erkek hakkında tedbir kararları aldırmak ve eşlerin kişisel eşyalarının iadeleri gibi konularda da deneyimli olması gerekmektedir. Aile konutunu terk eden eşlerin eve ait eşyalarını talep edip edemeyeceğini ve kira sözleşmeleri hakkında da uzman olması gerekir.

Eşlerin evlilik birlikteliği içinde çıkan bazı sorunların çözümü ceza hukuku alanına girebilir. Eşlerin evililik sürecinde birbirlerini darp etmesi, yaralaması, hakarete uğraması ve tehdit görmesi durumları yaşanmaktadır. Boşanma avukatının aile hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku alanında tecrübeli olması gerekir.

Eşlerin ihtilafa düştüğü bir diğer durumda miras hukukudur. Boşanma hukukunda boşanma olduktan sonra ailede kim ya da kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin bu anlamda tecrübeli olması miras hukuku alanına giren vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması ve miras paylaşımı ile ilgili deneyimli olması gerekir.

Boşanma neticesinde taraflardan biri tazminat ödemeye mahkum edilebilir ve bu tazminat tahsil edilemeyebilir. Bu durumda ödenmeyen tazminat için icra takibi başlatılabilir. Bu gibi durumlarda vekilin icra takibi de yapabiliyor olması gerekmektedir.

Boşanma avukatının bakabileceği davalar nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma,
Çekişmeli Boşanma,
Hayata Kast,
Nafaka İndirilmesi,
Nafaka Kaldırılması,
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası,
Terk Nedeniyle Boşanma Davası,
Zina Nedeniyle Boşanma Davası,
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası,
Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası,
Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası,
Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat,
Nafaka Artırım Davası,
Boşanma Davasında Deliller,

Boşanma davasını açan taraf öne sürmüş olduğu boşanma nedenlerini ispatlamakla mükelleftir. Davacı aldatma, terk, evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi boşanmaya bağlı hangi nedene dayanıyorsa o nedeni kanıtlamak zorundadır. Davacı açmış olduğu davayı kanıtlayamadığı vakit, davası reddedilecektir.

Boşanma nedeni ve evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesinin yanı sıra, davacı tazminat, nafaka, velayet, ziynet eşyası talebinde de bulunuyor ise kanıtlamakla mükelleftir. Davacı, kusurlu olan eşten evlilik birliği boyunca uğramış olduğu maddi ve manevi zararını ve eşin kusurlu olduğunu da ispatlamalıdır.

Boşanmada Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

Eşlerden birinin açmış olacağı boşanma davasında öne süreceği deliller çok önemlidir. Davacının öne sürdüğü boşanma sebebini kanıtlayamadığı takdirde davası reddedilecektir. Bu nedenle delil çok önemlidir, delillerin hukuka uygun olması gerekmektedir.

Davacı, aldatıldığını ispatlamak istiyor ise davalı eşinin telefon kayıtlarının çıkarılmasını mahkeme kanalıyla talep edebilir. Her ne kadar davalı eşinin telefon kayıtlarından ne konuştuğu ya da ne yönde mesajlaştığı çıkarılmasa da sık sık kimle görüştüğü görülebilmektedir.

Bunun yanında davalı ile üçüncü kişinin otelde kaldığına dair duyum alan davacı, davalının otel kaydının çıkarılmasını da isteyebilmektedir.

Delil olarak kullanılan argümanlar;

Otel kayıtları,
SMS,
Fotoğraflar,
Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya paylaşımları ve mesajları,
Whatsapp konuşmaları,
Notlar, yazışmalar,
Tanık,
Kamera görüntüleri,
Bilirkişi incelemesi,
Ekonomik ve sosyal durum araştırması,
Banka ya da kredi kartı kayıtları,
Pasaport giriş çıkış kayıtları,
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer,

Çekişmeli boşanma davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarının yerel mahkeme aşaması genellikle 1-1,5 yılı bulabilmektedir. İstinaf aşamasında ise boşanma davası dosyasının geri dönüş yaklaşık 2 yılı bulabilmektedir. Şayet kararın temyiz yolu açık ise Yargıtay’daki inceleme aşaması da 2-3 yıl sürebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. En az 1 yıldır evli olan ve boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlayan çiftlerin anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmeleri mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davalarında ilk duruşmada boşanma kararı verilir ancak her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması gerekir. Taraf bir avukat ile temsil edilseler dahi anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi için taraflar bizzat duruşmaya katılmalıdırlar. İlk duruşma günü Mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte dava açıldıktan sonra 1-3 ay arası bir süreçte verilmektedir.

İlk duruşmada anlaşma protokolünü tarafların beyan etmelerinden sonra Mahkeme protokol gereği boşanmaya karar vermektedir. Duruşma tarihinden sonra en geç 30 gün içerisinde gerekçeli karar yazılacaktır. Akabinde gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra 2 haftalık sürede itiraz olmaz ise karar kesinleşecek ve Mahkeme bu durumu ilgili nüfus müdürlüklerine bildirecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarında öncelikle dilekçeler aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Dava dilekçesi davalı tarafa tensip zaptı ile birlikte tebliğ edildikten sonra davalının cevap vermek için 2 haftalık yasal süresi vardır. Ancak davalı taraf bir defaya mahsus olmak üzere Mahkemeden ek süre talep edebilecektir.

Dava dilekçesine cevap beyanlarını içeren dilekçe davacı eşe tebliğ edildikten sonra 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevap dilekçesi verilmelidir. Yine bu dilekçenin davalıya tebliğinden sonra 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevaba cevap dilekçesi verilmelidir. Buna dilekçeler teatisi denilmektedir. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda her iki taraf da ikişer dilekçe verecektir. Akabinde Mahkeme dosya ve iş yoğunluğuna göre bir duruşma günü tayin eder. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ortalama 3-4 ay içerisinde ilk duruşma günü verilir.

Boşanma Avukatları

Çekişmeli boşanma davası tanık sayısı, dosyadaki delil durumu ve iddialara göre değişmekle beraber ortalama 1,5-2 yıl içinde sonuçlanabilmektedir. Çıkan karara itiraz etmek mümkündür. Bu durumda Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir. Bu durumda dosyanın karara çıkması ortalama 2 yılı bulmaktadır. İstinaf kanun yolu neticesinde verilen kararın lehine olmadığını düşünen tarafın Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunması mümkündür. Temyiz sürecinde ise yine ortalama 2 yıllık bir süreyi ön görmek gerekecektir. Bunlar ortalama süreler olarak verilmiş olup iş yüküne ve dosyanın niteliğine göre daha kısa veya daha uzun zamanlarda sonuç elde etmek söz konusu olabilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Avukatları

Boşanmak isteyen taraflar boşanma davası türleri olan anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma dava türlerinden birini seçmek suretiyle aile mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile boşanma davasını açabilirler. Boşanmak isteyen tarafların her ikisi de boşanmaya karar vermiş ve taraflar velayet, nafaka, müşterek ev ve diğer hususlara ilişkin anlaşma sağlamışsa anlaşmalı boşanma yoluna giderek kısa süre içerisinde boşanabileceklerdir.

Taraflardan biri boşanmak istemesine karşın diğer tarafın boşanmak istememesi halinde taraflar çekişmeli boşanma davası türüne başvurabilecektir. Özellikle çekişmeli boşanma davasında tarafların hak kaybına uğramaması adına hazırlanacak boşanma dava dilekçesi için uzman bir boşanma avukatına başvurmaları gerekmektedir. Alanında uzman boşanma avukatlarımıza ulaşmak için iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?
-boşanma avukatı

Boşanma davasında yetkili mahkeme boşanma davasını açacak eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olup görevli mahkeme Aile mahkemesidir.

Belirtmek gerekir ki; anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşler, öncesinde protokol düzenleyip bu protokolde yetkiyi belirleyebilir ve Türkiye’de her hangi bir yer Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açabilirler ya da öncesinde uzman bir boşanma avukatından destek alabilirler.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?
-boşanma avukatı

Boşanma davası açacak tarafların en çok merak ettiği sorulardan biri de davanın ne kadar zamanda sonuçlanacağıdır. Belirtmek gerekir ki; açılacak boşanma davasının türüne göre değişiklik gösterecek olup anlaşmalı boşanma davası açılması halinde maksimum 1-1,5 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanacak ve tarafların daha az yıpranmasına ve sürecin daha kontrollü gitmesine fayda sağlayacaktır.

Çekişmeli boşanma dava yoluna başvurulması halinde ise 1-1,5 yıl kadar sürebilmektedir. Bu süre davanın seyrine göre daha da uzun sürebilecektir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve daha kısa sürede sonuçlanması adına boşanma avukatına başvurmak fayda sağlayacaktır.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu mudur?
boşanma avukatı

Boşanma davalarında dava türüne göre duruşmaya katılım değişiklik gösterecektir. Çekişmeli boşanma davasında duruşmaya katılma zorunluluğu eğer boşanma avukatınız varsa boşanma duruşmalarına bizzat katılmanız gerekmemekte olup boşanma avukatınız / boşanma avukatı sizin yerinize duruşmaya girip süreci takip edecektir. Eğer avukatınız yoksa ve eğer davayı siz açtıysanız yani davacıysanız tüm duruşmalara katılmanız yasal bir zorunluluktur. Aksi durumda katılmadığınız bir duruşma olursa davanız işlemden kaldırılabilecektir. Eşiniz tarafından size dava açıldıysa yani davalı konumundaysanız boşanma davasına katılmak zorunlu değildir.

Anlaşmalı boşanma davasında ise eşler duruşmaya katılmak zorundadır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar kendilerini avukat / boşanma avukatı ile temsil ettiriyorsa dahi duruşmaya kendilerinin katılması gerekmektedir. Duruşmaya katılım sağlanmadığında tarafların boşanması gerçekleşmeyecektir.

Boşanma Davasında Hangi Delillere Başvurulabilecektir?
boşanma avukatı

Boşanma Davasında davayı açan taraf, davadaki haklılığını ve davaya konu eylemin varlığını ispat ile yükümlü iken karşı taraf da davacının iddialarına itirazları varsa bu itiraz gerekçelerini ispatla yükümlüdür.

Bu kapsamda ispat aracı olarak sosyal medya ya da telefon yolu ile yapılan mesajlaşmalar (whatsapp mesajları), fotoğraflar, notlar-mektup gibi yazışmalar, kamera görüntüleri, otel kayıtları, ulaşım aracı biletleri, banka kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, tanık gibi deliller kullanılabilir.

Kullanılacak delillerin hukuka uygun olarak elde edilen deliller olmasına da dikkat edilmelidir. Aksi takdirde sunulan deliller mahkemece reddedilecektir. Bu konu hakkında uzman bir boşanma avukatından yardım almakta fayda vardır.

Boşanma Avukatları

Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat İstemi
boşanma avukatı

Boşanma davası devam ederken dava tarihinden başlamak üzere istenilmesi halinde tedbir nafakasına karar verilebilecektir. Tedbir nafakası, dava sürecinde dava devam ederken ödenmektedir.

Eşlerden birisi boşanma davası nedeniyle refah durumu düşmüş ve herhangi bir yerden geliri bulunmuyor ise dava süresince tedbir, dava sonuçlanınca yoksulluk nafakasına dönüşmesini talep edebilecektir. Bunun yanında çocuk adına dava süresince tedbir, dava sonuçlanınca iştirak nafakasına dönüşmek üzere nafaka ödenmesini isteyebilecektir.

Taraflar evliliğin bitiminde kusurlu ve sorumlu olan kişinin tespitini de talep etmektedir. Çekişmeli boşanma davasında, taraflar boşanmanın yanı sıra evliliğin bitimi nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararının tazminini de talep edebilecektir.

Tazminat, kusurlu olan eş tarafından ödenecektir. Kusursuz olan eş tarafından tazminat ödeyerek zarar tazmininde bulunulmaz. Bu konu hakkında uzman bir boşanma avukatından yardım almakta fayda vardır.

Boşanma Davası İçin Avukat / Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?
boşanma avukatı

Boşanma süreci hem manevi olarak hem de süreç yönetimi ve tebligatların karşı tarafa tebliğ edilip edilmediğinin takibi, duruşmalara katılarak beyanda bulunulması ve dosyaya gelen giden evrakın kontrolünde sürelerin kaçırılmaması adına zor bir süreçtir. Ayrıca şiddet gören eşler için karşı taraf aleyhine alınabilecek Koruma kararı büyük önem arz eden hususlardan olup, bu ve bunun gibi önemli haklar taraflarca bilinmemekte dolayısıyla bu dönemde alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanız hak kaybına uğramamanız açısından faydalı olacaktır.

Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Boşanma Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuku’nda boşanma davası açmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukat tutmayan bir kişinin dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, delil dilekçesi hazırlaması, delillerinin ne olacağını tespit edebilmesi, bunları takip edebilmesi, tanıklara neler sorulması gerektiğini bilebilmesi mümkün değildir; bu nedenle avukat tutulmaması hak kaybına yol açabileceği için eleştirilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücretleri / Fiyatları – 2021

Baronun belirlediği fiyat vardır ve avukatlar bu fiyattan düşük bir ücret talep edemez. Boşanma davası avukatı için yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

Boşanma Avukatları

Boşanma İle İlgili Sorular ve Cevapları

Genel olarak yukarıda boşanma ile ilgili merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalıştık. Şimdi bizlere gelen sık soruları yanıtlamaya çalışalım.

Boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mu?

Boşanma davalarında taraflar bir avukatla temsil edilmek zorunda değildir. Yasal olarak böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. Ancak hukuk, muhakeme ve usulü bakımından özel bir takım kurallar içermektedir. Bu kurallara aykırı hareket etmek ise hak kaybına sebebiyet verebilmekte ve bunu bilmemek mazeret kabul edilmemektedir.

Boşanma Avukatları Boşanma davası avukat ücretleri ne kadar?, Avukat danışma ücreti ne kadar?, Boşanma avukatı ne iş yapar?, Boşanma avukatı nedir?, Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?, Çekişmeli boşanma davası kaç celse sürer?, Boşanmalar neden arttı?, Boşanmanın etkileri nelerdir?, Boşanma avukatı bulmalı mıyım?, Boşanmak ne kadar sürer?, Dava ne kadar sürer? ,Boşanırsam çocuklar ne olacak? ,Boşanma durumunda nafaka alır mıyım? ,Nafaka öder miyim?, Boşandıktan sonra ne zaman tekrar evlenebilirim?, Eşimi aldattım ne yapmalıyım?, Eşim beni aldattı, zina yaptı ne yapmalıyım?, Eşimi seviyorum ama ayrılmak istiyorum., Eşim evi terk etti ne yapabilirim? ,Ayrılmak istiyorum ne yapabilirim? ,Boşandım ama pişmanım, tekrar evlenebilir miyim? ,Eşim boşanmak istiyor ben istemiyorum ne yapabilirim?, Boşanma Avukatları

Evet bu konu son derece hassas bir konu ve bu nedenle hem eşler için hem de eşlerin yakınları için hukuk ofisimiz olarak bizde son derece hassas ve gizlilik prensiplerimiz gereği konuyu en iyi şekliyle çözmekteyiz.

Eğer boşanma konusunda kararınızı vermişseniz bir boşanma avukatı ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir. En iyi avukat sizin hukuki haklarınızı savunur. Bu nedenle mutlaka davanızı bir avukat ile açın.

Boşanma Avukatları

Çekişmeli ve çekişmesiz boşanma davalarında sizin hukuki yardımcınız bir avukattır. Velayet ve nafaka konusunu, mal ayrılığı, mal rejimi gibi önemli ve hassas konularda boşanma avukatı ile yola çıkmanız davanızın süreci için son derece önemlidir.

Boşanma davalarında kısa sürede sonuç almak en önemli konudur. Çünkü eşler için çekilmez bir hal almış yaşam varsa ve evlilik birliği temelinden sarsılmış ise artık uzun davalar, günlerce aylarca beklemek azdırap haline gelecektir.

Boşanma Avukatları

Boşanmak isteyen eşler hukuk ofisimize başvurmaları durumunda konu üzerinde ilgili boşanma avukatı çalışma yapılıp en kısa sürede boşanmanın gerçekleştirilmesi için gereken adımlar atılır. Hukuk mahkemelerinde açılacak boşanma davalarında en önemli kriter eşlerin durumu ve kararlarıdır.

Bu konu üzerine avukatlarımız sizden gelecek bilgileri toplar ve işlemleri başlatır. Mal varlığı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde ele alınır ve paylaştırılır. Yeni ve eski medeni kanun kapsamında değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallarınız ile nafaka konusu boşanma avukatı tarafından çözüme kavuşturulur.

Boşanma Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu