Boşanma Davası İle İlgili Yargıtay Kararları

Boşanma Davası Yargıtay Kararları

Boşanma Davası İle İlgili Yargıtay Kararları

Boşanma Davası Yargıtay Kararları ,

Boşanma isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu olan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber boşanmanın gerçekleşmesi için davalının az da olsa kusurlu olması gerekir.

Y.2 HD. E. 2016/1281   K.2017/7477 T.14.06.2017

Boşanmada eşit kusur

Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

İspat edilemeyen vakıalar taraflara kusur olarak yüklenemez.

Y.2 HD. E. 2019/6119 K.2019 /12832 T. 26.12.2019

Boşanmada Tazminat , Yoksulluk Nafakası

Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

Boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek ola taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Y.2 HD. E. 2019/5121   K. 2019/12530   T.19.12.2019

 

Boşanmada Tazminat

Boşanmada maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için tazminat talep eden eşin kusursuz veya diğerine göre daha az kusurlu olması gerekir.

Y.2 HD. E.2019/5168   K.2019/12568 T.19.12.2019

Boşanma Davası Yargıtay Kararları 2022

Boşanmada Kusur

Erkeğin tam kusurlu davranışları sebebiyle boşanma gerçekleşmiş kadın evliliği sona ermesiyle eşinin maddi desteğinden yoksun kalmıştır.

O halde kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmelidir.

Y.2 HD.  E.2019/6682   K.2019/12921   T. 26.12.2019

Zinanın İspatlanması

Davalı kadının ortak konuttan ayrılarak başka bir erkekle bir süre yaşadığı anlaşıldığına göre zinanın mevcut olduğu kabul edilmelidir.

Y.2. HD   E.2019/1740    K.2019/8744   T.16.09.2019

Tedbir Nafakası

Davalı kadının tedbir nafakası davası açılmasından itibaren dört aylık süre geçilmeden terk ihtarı gönderilemez.

Y.2  HD.    E.2019/3266    K. 2019/7743    T.26.06.2019

Zinanın Varlığı 

Erkeğin başka bir kadınla uygunsuz fotoğraflarının bulunması ve kadınla birlikte yaşaması zinanın varlığına işaret eder.

Y.2 HD.    E.2019/4012    K. 2019/12142    T.11.12.2019

Delil Tespiti

Davalı tarafa tebliğ edilmeyen delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporu esas alınarak hüküm verilemez.

Y.3 HD.  E.2016/5417   K.2017/15240   T. 02.11.2017

Nafaka Davası  

Nafaka davalarında reddedilen   kısım  için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Y.3 HD E. 2019/3116 K. 2019/6326  T. 08.07.2019

 

 

BOŞANMA AVUKATI , ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ,

ANLAŞMALI BOŞANMA 

EN İYİ AVUKAR

EN İYİ AVUKAT İSTAN

HUKUKİ

AVUKATA SOR