Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat) Nedir?

Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat) Nedir?

Boşanma davaları nerede açılır?

Boşanma davaları nerede açılır sorusu İstanbul boşanma avukatı olarak tarafımıza çok fazla sorulmaktadır. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

Boşanma davaları eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde yahut son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde dava açılır. Yani taraflar boşanmaya karar verdikten sonra da gittikleri ailelerinin bulunduğu yerde yerleşeceklerse orada dava açabilirler.

Boşanma Davaları konusunda deneyimli olan büromuz, İstanbul’da uzman yaklaşımıyla avukatlık hizmeti vermektedir.
Boşanma, velayet, nafaka, mal rejimleri vb. alanlarda çözüm odaklı dava takipleri gerçekleştirmekteyiz.

Aile Hukuku’ndan kaynaklanan davalar başlıca nişanlılık, evlilik, evlenmenin koşulları ve genel hükümleri, boşanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, nafaka hakkı, ailenin korunması ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri içeren alandır.

Özellikle uzmanlık alanımıza giren boşanma davalarında geniş bir çerçevede hızlı, çözüm odaklı ve uzman bir avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları,
Boşanma davaları,
Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar ,
Aile Hukuku,
Çocuk için iştirak nafakası davaları, (nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vs.)
Yardım nafakası davaları,
Tedbir nafakası- yoksulluk nafakası,
Velayet tesisi talepli davalar,
Mal paylaşımından kaynaklanan davalar ,(Mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama ve tedbirler)
Aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası,
Soy bağının reddi, tanıma ve babalık davaları,
Evlat edinmeden kaynaklı davalar,

Boşanma davalarının çeşitleri nelerdir?

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları 1 yıldan beri evli olarak tarafların boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda her konuda anlaşma yapmaları üzerine açtıkları boşanma davalarıdır.

Bu boşanma davaları çok daha kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarına sunulan protokollerle taraflar ciddi hak kayıplarına uğrayabilmektedirler. Bu sebeple de tarafların protokollerini hazırlarken mutlaka İstanbul boşanma avukatından destek almalarını tavsiye ederiz.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha zor davalardır. Bu davaların çok fazla detayı bulunmaktadır. Ancak öncelikle şunu söylemek gerekir ki çekişmeli boşanma davaları bir diğerinin kabulüne bağlı değildir.

Yani eşiniz boşanmayı istemese de çekişmeli boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davalarını bir sebebe dayandırmak zorunludur. Bu sebepler, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast ve pek kötü muamele, akıl hastalığı, onur kırıcı davranış ve haysiyetsiz hayat sürme, suç işleme gibi.

Bu sebeplerden birine dayandırdığınız boşanma davası sebebin varlığı araştırıldıktan ve gerekli işlemler yapılıp, tanıklar dinlendikten sonra karar çıkacaktır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel bir boşanma sebebi ancak yukarıda saydığımız diğerleri özel boşanma sebebidir. Bu sebeplerle de ayrıca uzmanlık gerektirmektedir. İstanbul boşanma avukatlarından birisi olarak bu derece önemli davalarda kendinizi bir avukatla temsil ettirmenizi tavsiye ederiz.

2021 Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Konusu boşanmayı düşünen kişilerin genel olarak sıkça araştırdıkları konular arasında gelmektedir. Boşanma davası ücretleri her yıl değişir. Bu nedenle boşanma davası ücretleri bir yıl için belirlenir.

Belirlenen ücretlerin bir alt sınırı bulunmasına rağmen ücretler için bir üst sınır bulunmaz. 2021 yılında geçerli olan ücret 2021 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alır.

Boşanma davaları ücretleri, davanın içeriğine, zorluk derecesine, kanıt varlığının yanında avukat talebine göre de değişir.

Eğer bulunduğunuz ilde aile mahkemesi bulunmuyorsa boşanma davaları Asliye Hukuk mahkemeleri tarafından görülür. En düşük ücret olarak belirlenen miktara harç, gider avansı, tebligat gideri harici masraflar dâhil edilmez. Tarafların her biri için boşanma davası ücreti bulunmaktadır. Avukat ücretleri her iki taraf içinde ayrı ayrı olarak ödenmektedir.

Her şehir ve her baroda her koşula göre boşanma davası ücretleri değişir.
Delil sayısı, yazışmaların miktarı ve dava süresi ve zorluğu vb. faktörler boşanma davasının ücretini etkileyen faktörler arasındadır.

Boşanmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davası, en çok rastlanılan boşanma davasıdır. Bu tip boşanma davalarında her iki taraf hemen her konuda anlaşma sağlayarak bu kararlarını hukuken de tescil ederler.

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler mahkemeden boşanmalarının resmi olarak gerçekleşmesini talep eder. Anlaşmalı boşanmak için gerekli evrakların başında anlaşmalı boşanma protokolü gelir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, boşanma protokolünü takip eder.

Eğer çiftlerin çocukları varsa, boşanma davasının taraflarına ve çocuklara ait kimlik belgeleri, çocuğun resimli vekâletnamesi avukata ibraz edilir. Anlaşmalı boşanma davasının harç ve giderlerini ödenmesi ve mal paylaşımı veya devir işlemini gösteren evraklar mahkemeye sunulur.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma durumunun mümkün olmadığı hallerde ortaya çıkar. Bu dava türünde taraflar maddi açıdan ve manevi aşıdan örneğin çocuk vekâleti konusunda bir anlaşmaya varamadığından mahkemeye boşanma davası dilekçesi ile taraflar mahkemeye başvurur.

Çekişmeli boşanma davasında gerekli evraklar ise sırasıyla; tarafların sunduğu tanık listesi, mahkemeye sunulan delillerin listesi, kredi kartı ekstreleri, telefon arama dökümleri, varsa darp raporu, telefon mesajları, karakol ifade kayıtları ve sosyal medya paylaşımları mahkemeye sunulur.

Boşanmak İçin Avukat Gerekli Midir?

Boşanmak isteyen çiftlerin en çok araştırdıkları bir diğer konu ise boşanmak için avukat gerekli midir? sorusudur.

Boşanmak isteyen taraflar ister anlaşmalı ister çekişmeli boşanma davası ile karşı karşıya kalsın mutlaka hukuki prosedürleri ve boşanma dilekçeleri ve protokolü hukuka uygun bir biçimde hazırlanması gerekir.

Boşanma davası dosyasının tarafların kendilerinin hazırlaması durumunda ve yapacakları en küçük hata boşanma sürecinin uzamasına neden olur. Bu nedenle iyi ve deneyimli bir boşanma avukatından taraflar destek almaları süreci kısaltır.

İstanbul Baro Avukatı İletişim Numaraları

Boşanma davalarında, taraflardan biri adli yardım talebinde bulunabilir. Adli yardım, maddi durumu iyi olmayan kişilerin dava açması durumunda, açılan davanın tüm harç ve masrafları geçici olarak Devlet tarafından ödenir.

Adli yardım almak isteyenler, bu yardımdan iki farklı biçimde yararlanabilir. İlk olarak maddi durumu yetersiz olan kişilerin bulundukları ilin Barosunun adli yardım merkezinden avukat talebinde bulunur. Bu durumda avukatlık ücreti devlet tarafından ödenir.

Başvuruda bulunan kişiler maddi durumlarının iyi olmadığını ve üzerlerine kayıtlı taşınır ya da taşınmaz bir mal olmadığını kanıtlayan evrakları baroya ibraz etmek durumundadır. Kişilerin avukat seçme hakkı bulunmaz. Avukat, Baro tarafından atanır. İkinci olarak dava açıldığı sırada ve devamı süresince davanın taraflarının yatırması gereken harç ve giderler mevcuttur.

Maddi gücü olmayan kişiler bu miktarların yüksekliği nedeni ile karşılama güçlüğü yaşar. Bu durumda davanın açıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunulabilir. Kişilerin maddi güçlük yaşadığını dair belgeleri ibraz etmek zorunluluğu bulunur. Baro avukatı iletişim numaraları, Türk Barolar Birliği internet sitesinden bulunabilir.

İl barolarından da baro avukatı iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma kararı zor bir karar olup boşanma süreci de bir o kadar zorludur. Bu nedenle, taraflar bu sürecin mümkün olan en kısa sürede çözmek isterler. Boşanma davasının süresi boşanma davası türüne göre değişir. Boşanma davaları iki türe ayrılır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarıdır.
Anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanma süresi daha kısa olup bir hafta ile on beş gün arasında değişir.

İş yükü daha az olan adliyelerde anlaşmalı boşanma davaları tek celsede bir gün içinde sonuçlanabilme durumu bulunur. Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma davasının sonuçlanması 1 ila 1,5 yıl arasında değişebilir. Çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanma süresi, davanın niteliğine, delillerin toplanması ve tarafların uzlaşmaya varamadığı konulara göre de değişebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davaları en kısa sürede gerçekleşen boşanma davası türüdür.

Sorusu taraflar için önem taşır Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü ve tarafların mahkemede beyanları ile birlikte hâkim tarafların boşanmasına karar verir.

Mahkeme sonunda mahkemenin tarafların boşanma kararı verdiğine dair kararın yazılı olduğu karar taraflara verilir.
Buna kısa karar denir.

Boşanma kararına rağmen taraflar boşanmış sayılmaz çünkü boşanma kesinleşmemiştir. Mahkeme gerekçeli kararı yazarak taraflara ya da varsa avukatlarına kapalı tebligat şeklinde yollar.

Taraflar, gerekçeli karara on beş gün içinde itiraz etmez ya da herhangi hukuki işlem yapmazsa boşanma kesin olarak gerçekleşmiş sayılır. Taraflar, bu on beş günlük süreyi beklemek istemiyorlarsa mahkemeye bu haklarından vazgeçtiklerine dair dilekçe sunarlar. Böylece kararın gerekçelendirilmesi işlemi hemen yapılır. Feragat dilekçeleri yerine gerekçeli kararın çıkmasının beklenmesi durumunda 1-1,5 ay kadar sonra boşanma kararı kesinleşir.

Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat) Nedir?

Boşanma kararının tebliği demek mahkemenin verdiği kararı belirtilmiş usul ve kurallar çerçevesinde taraflara bildirilmesine boşanma tebligatı denir.

Boşanma tebligatı eğer bir boşanma avukatınız yok ise size posta yoluyla ulaştırılır. Ayrıca Uyap sisteminde kararınızın hazırlanmış olduğunu da görebilirsiniz. Boşanma kararının tebligatı, eğer bir avukatınız varsa avukatınıza gönderilir.

Boşanma tebligatı size gelmediyse mutlaka avukatınıza gönderilmiştir. Gerekçeli kararın tarafınıza tebliğinden itibaren on beş gün içinde karara itiraz hakkınız bulunur. İtiraz etmediğiniz takdirde gerekçeli kararın kesinleşmesi 1- 1,5 ay kadar sürebilir.

Ancak kararda hem fikir iseniz, eşinizle birlikte giderek on beş günlük süreden feragat ettiğinize dair dilekçe verebilirsiniz. Eğer bir boşanma avukatınız varsa, boşanma avukatınız sizi tüm bu karar ve tebligat süreci ile ilgili sizi bilgilendirerek yapmanız gerekenleri anlatır. Boşanma davaları zorlu bir süreçtir ve iyi bir boşanma avukatı ile bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz.

Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat) Nedir?

 

error: İçerik korunuyor !!