MANŞET

Ç 105 Tahdit Kodu Nedir – Nasıl Kaldırılır

Ç 105 Tahdit Kodu Nedir – Nasıl Kaldırılır

Ç-105 Tahdit Kodu, Türkiye’de ikamet eden yabancı vatandaşların, vize, ikamet veya çalışma izni sürelerinin bitiminden itibaren üç yıldan fazla yasadışı olarak ülkede kalmaları durumunda uygulanan bir yaptırımdır. Bu durumda, söz konusu kişiye beş yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır. Bu yasak, “Ç-105 Tahdit Kodu” adıyla bilinir. Bu süre zarfında kişi, Türkiye’ye giriş yapmak için vize başvurusunda bulunabilir, ancak vize reddedilirse, giriş yasağının süresi dolana kadar Türkiye’ye giremez. Bu kod, Türkiye’nin göç yönetimi ve yasal düzenlemelerinin bir parçasıdır ve ülkenin yasalara uyumu sağlamak amacıyla yabancı vatandaşlara uyguladığı önlemler arasında yer alır.

Ç-105 tahdit kodu, Türkiye’nin yabancı şahısların vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izinlerine ilişkin ihlallerini düzenleyen bir koddur. Bu kod, ihlalin 2 yıldan fazla sürdüğü durumlarda uygulanır ve sonucunda ilgili kişinin Türkiye’ye girişi 5 yıl süreyle yasaklanır.

Ç-101, Ç-102, Ç-103 ve Ç-104 gibi diğer Ç kodları da benzer şekilde vize ve ikamet ihlallerini ele alır, ancak aralarındaki temel fark ihlal sürelerine göre belirlenir. İhlal süresi ne kadar uzun olursa, uygulanan giriş yasağı süresi de o kadar artar. Bu kodlar, Türkiye’nin göç politikalarının bir parçası olarak, ülkenin sınırlarını ve yasalarını koruma amacına hizmet eder. Her bir kod, ihlalin ciddiyetine göre farklı bir yaptırım öngörür ve Türkiye’ye giriş üzerindeki kısıtlamaları belirler.

Ç 105 Tahdit Kodu Nedir – Nasıl Kaldırılır

Tahdit kodları, Türkiye’de farklı nedenlerle yabancı vatandaşlara uygulanan giriş veya ikamet kısıtlamalarıdır. Bu kodların uygulanma sebepleri genellikle vize ihlalleri, istihbari bilgiler veya yasalara aykırı davranışlar gibi çeşitli faktörlere dayanır. Örneğin, V-69 kodu ikamet izni iptal edilen yabancılara, V-71 adreslerinde bulunamayanlara, V-70 sahte evlilik yapanlara uygulanır. G-78, bulaşıcı hastalık taşıyanlar için; G-87, genel güvenliği tehdit eden kişiler için kullanılır. Ç-105, vize veya ikamet ihlali yapan yabancılar için; Ç-113, yasadışı giriş-çıkış yapanlar için; Ç-114, adli işlem görenler için geçerlidir.

Tahdit kodlarının kaldırılması genellikle, ilgili yasal sürecin tamamlanması, gerekli cezaların ödenmesi, hatalı bilgilerin düzeltilmesi veya gereken belgelerin sunulması gibi yollarla mümkün olabilir. Her bir kodun kaldırılması için spesifik koşullar ve prosedürler bulunmakta olup, bu süreçler genellikle Türkiye’deki göç idaresi veya ilgili hukuki merciler tarafından yönetilir. Yabancı kişilerin, kendi durumlarına özgü tahdit kodlarının kaldırılması için yapmaları gerekenler, uygulanan kodun türüne ve nedenine göre değişiklik gösterir.

İşte bu kodların bazı örnekleri ve anlamları:

Ç113 (Yasa Dışı Giriş – Çıkış Yapan Yabancılar): Yasa dışı giriş veya çıkış yapan yabancılara 2 yıl süreyle giriş yasağı getirir.

Ç114 (Haklarında Adli İşlem Yapılan Yabancılar): Adli işleme tabi tutulan yabancılara 1 yıl süreyle giriş yasağı uygulanır.

Ç118 (İkamet İzni Geçersiz Kılınan veya İptal Edilenler): İkamet izni iptal edilen yabancılara 5 yıl süreyle giriş yasağı getirir.

Ç119 (Kaçak Çalışan veya Çalıştırılan Yabancılar): Kaçak çalışan veya çalıştıran yabancılara 5 yıl süreyle giriş yasağı uygulanır.

V69 (İkamet İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar): İkamet izni geçersiz kılınan yabancılara giriş yasağı getirir.

V82 (180 Günde 90 Gün Şartlı Vize İhlali): Şartlı vize ihlali yapan yabancılara giriş yasağı uygulanır.

V83 (Gönüllü Geri Dönüş Yapan Yabancılar): Gönüllü geri dönüş yapan yabancılara giriş yasağı getirilir.

V86 (Geçici Koruma Kapsamına Alınmayan Yabancılar): Geçici koruma statüsü alamayan yabancılara giriş yasağı uygulanır.

V91 (Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Türkiye’den Çıkışı İzne Tabi): Geçici koruma altındaki yabancıların ülkeden çıkışı için izin gereklidir.

G87 (Genel ve Kamu Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Yabancılar): Genel ve kamu güvenliğini tehlikeye atan yabancılara tahdit kodu uygulanır.

N82 (Türkiye’ye Girişi Ön İzne Bağlı Yabancılar): Türkiye’ye girişi ön izne bağlı olan yabancılara tahdit kodu uygulanır.

Bu tahdit kodları, yabancı uyrukluların Türkiye’de uygun şekilde ikamet etmeleri ve ülkeye giriş yapmaları için gereklidir. Her kod, belirli bir ihlali temsil eder ve bu ihlallerin düzeltilmesi için uygun hukuki yollar izlenebilir. Bu kodların anlamlarını ve uygulama koşullarını bilmek, Türkiye’ye seyahat eden veya burada ikamet eden yabancı uyruklular için önemlidir.

Tahdit Kodları *2024 – Tahdit Kodları ve Anlamları

Türkiye’de yabancı uyruklulara uygulanan tahdit kodları ve sınır dışı etme işlemleri, devletin egemenlik yetkileri kapsamında gerçekleştirilen önemli idari işlemlerdir. Bu işlemlerin kanuni bir dayanağı olması gerekmektedir ve bu dayanak, yabancıların ülkeye giriş, ikamet ve sınır dışı edilme süreçlerini düzenleyen mevzuatlarda yer alır. İşte bu süreçlerin bazı önemli noktaları:

Kanuni Dayanak ve Egemenlik Yetkisi

Yabancıların Türkiye’ye girişi ve ülkede kalışı, devletin egemenlik yetkisi altında düzenlenir. Bu süreçler, yabancılar ve uluslararası koruma kanunları gibi mevzuatlarla yasal bir çerçeveye oturtulmuştur.

Sınır Dışı Etme Kararları

Sınır dışı etme kararları, Genel Müdürlüğün talimatı veya valiliklerce resen alınabilir. Bu kararlar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinde belirtilen kriterlere göre verilir.

Tahdit Kodları

Sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak yabancıların sicillerine çeşitli tahdit kodları işlenebilir. Bu kodlar, yabancının Türkiye’ye girişini 1 aydan 5 yıla kadar veya bazı durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

İdari Başvuru ve Dava Yolu

Hakkında sınır dışı kararı alınan ve tahdit kodu işlenen kişiler, zamanında açacakları dava ile bu kararın iptalini sağlayabilirler. Her tahdit kodu için farklı bir hukuki süreç izlenir.

İdari Gözetim ve Sulh Ceza Hakimliği Başvuruları

İdari gözetim altına alınan yabancılar veya temsilcileri, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilirler. Bu başvuruların sonuçları kesindir ve idari gözetim şartlarının değiştiği iddiasıyla yeniden başvuru yapılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu