Ceza Avukatı | Ceza Avukatı Florya

Ceza Davası Nedir? 

Ceza davası suç işlediği şüphesi altında ola kişilerin kovuşturulması amacıyla açılan bir dava türüdür. Ceza davası ancak Cumhuriyet savcısı tarafından açılabilir. Suçun işlediği yönünde yeterli şüphe ve delil  bulan Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek asliye eza mahkemesine veya ağır ceza mahkemesinde ceza davasını açar. Suç şüphesi altındaki şüphelinin mahkeme tarafından sanık sıfatıyla yargılanmasını ister. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında ceza davasının bir avukat yardımıyla takibi hak hak kaybının önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı suç şüphesi altında bulunan kişiyi soruşturma veya kovuşturma aşamasında savunan, hukuki hizmette bulunan ve bunun karşısında vekalet ücretine hak kazanan kişiye denir.

Hakkında suç şüphesi olan kişinin Jandarma veya Polis tarafından karakolda ifadesi alınması sırasında şüphelinin bir avukat talep etmesi halinde avukat olmadan ifade alınamaz. Kendini savunamayacak meramını anlatamayacak kişilerin ve ayırt etme gücü olmayan ehliyetsiz kişilerin ve alt sınırı 5 yıldan fazla olan suçların talep etmelerine bakılmaksızın baro tarafından bir avukat görevlendirilir ve bu avukat olmadan şüphelinin ifadesi alınamaz. Avukat şüpheliye soruşturma aşamasında sanığa ise kovuşturma aşamasında her zaman hukuki yardımda bulunabilir. Ceza avukatı sanık veya şüphelinin ifadeleriyle bağlıdır. Kişiyi ancak bu ifadeler doğrultusunda savunabilir. Kişinin yerine geçerek olayı kendi anlatarak savunmasını yapamaz.

Ceza avukatının dosyayı incelemesi mesleki bir haktır ve alenilik ilkesinin bir gereğidir. Bu nedenle ceza avukatı her aşamada dosyayı inceleme yetkisine sahiptir. Soruşturmanın gizliliği ceza avukatları için geçerli değildir.

Soruşturma aşamasından sonra yeterli delile ulaşılmışsa iddianame mahkeme tarafından kabul edilir ve kovuşturma aşamasına geçilir. Kovuşturma aşamasında hakim sanığın tutuklanmasına karar verirse sanığın avukatı derhal 7 gün içinde tutuklama kararına itirazda bulunabilir.

Ceza avukatı, müvekkilinin lehine olan ve müvekkili tarafından kendisine verilen veya kendisinin ulaştığı tüm delilleri soruşturma aşamasında savcılığa, kovuşturma aşamasında mahkemeye sunabilir.

Ceza avukatı, sadece mahkemede savunma yapan bir süje değildir, aynı zamanda mahkeme tarafından verilen hükmün hukuka uygun olarak infaz edilip edilmediğinin de güvencesidir. Ceza avukatının en önemli görevlerinden biri de tüm infaz süresini hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisidir.

 

Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi ceza yargılamasında görevli iki temek mahkemedir.

Ağır ceza mahkemesi; ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren davalara bakmakla yükümlü mahkemedir. Asliye ceza mahkemesi ise diğer kanunlarda özel olarak görevlendirilmediği diğer işlere bakmakla görevlidir.

Ağır Ceza Mahkemesi Görevi:

 • Yağma Suçu,
 • Kasten öldürme suçu,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu,
 • Taksirle ölüme neden olma,
 • İrtikap suçu,
 • Zimmet suçu,
 • Rüşvet suçu,
 • resmi belgede sahtecilik suçu,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
 • Hileli iflas suçu,
 • Üst sınırı 10 yıldan fazla olan diğer tüm suçlara da ağır ceza mahkemesi bakmaktadır.

Ceza Avukatı | Ceza Avukatı Florya

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.