MANŞET

Deport - Deport Kaldırma Süreci Nasıl Yönetilir

Deport İşlemleri

Deport – Deport Kaldırma Süreci Nasıl Yönetilir

Deport; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir yabancının kanunda belirtilen bazı sebeplerle kendi ülkesine veya başka bir ülkeye gönderilmesidir. Sınır dışı etme ve sınır dışı etme süreci 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Sınır dışı edilme ve nasıl itirazda bulunabilirsini.?

Vizenizin süresi dolduktan sonra Türkiyede kalmaya devam ederseniz yasa dışı kalmış olursunuz ve bu nedenle sınır dışı edilmekle yükümlü olursunuz. Sınır dışı etme sorumluluğu başka durumlarda da doğabilir. Çoğu durumda, kişi belirli süreler içerisinde sorumluluğuna itiraz edebilir.

Sınır dışı etme kararı nedir?

Sınır dışı etme kararı, yabancı bir vatandaşın belirli sebeplerle Türkiye sınırlarından çıkarılması olarak tanımlanabilir. Bu kararı ancak valilikler verebilir. Sınır dışı etme kararının değerlendirme ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer.

Aşağıdaki durumlarda sınır dışı edilmekten sorumlu olabilirsiniz:

Vizenizin sona erme tarihinden sonra Türkiyede kalırsanız,
Vizenizin diğer koşullarını ihlal etmeniz (örneğin, yalnızca Turistik vizesine sahip olduğunuzda çalışmanız),
Ceza gerektiren bir suçtan hüküm giymişsiniz,
Gönderdiğiniz veya dahil olduğunuz herhangi bir önceki başvuruda veya talepte yanlış veya yanıltıcı bilgilerin sağlandığını veya ilgili bilgilerin gizlendiğinizin tespit etdilmesi.

Sınır Dışı Edilmeye İtiraz

Koşullarınıza ve sorumluluğun ortaya çıktığı zamana bağlı olarak sınır dışı edilme yükümlülüğünüze itiraz edebilirsiniz.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza veya muameleye maruz kalacağına dair ciddi emare bulunanlar
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
Hayati tehlikesi bulunan hastalıklarının tedavisi devam ederken, sınır dışı edilecekleri ülkede tedavi görme imkânı bulunmayanlar
Mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağdurları
Tedavileri tamamlanana kadar psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Sınır dışı edilme kararı her kişi için farklılık gösterebilir. Ancak yabancıların Türkiye’den ayrılırken vize ihlali süresine ilişkin cezayı ödemedikleri sıklıkla görülmektedir. Bunun dışında yabancının sahte evlilik yapması, fuhuş yapması veya farklı bir suça bulaşması halinde de verilebilmektedir.

Sınır Dışı Kararı Kimler Adına Alınabilir?

Sınır dışı etme kararı farklı kişiler için alınabilmektedir.

Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi vermek mümkündür:

İşlenen suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılan ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülen kişiler
Terör örgütünün üyesi, sempatizanı veya yöneticisi olanlar
Türkiye’ye giriş, vize veya oturma izinlerinde sahte belge kullanan veya yanlış bilgi verenler
Türkiye Cumhuriyeti’nde kaçak olarak geçimini sağlayanlar
İkamet izni iptal edilenler
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
Türkiye Cumhuriyeti’ne yasa dışı yollardan giren veya çıkanlar
Giriş yasağı varken ülkeye giriş yapanlar
Ayrıca uluslararası koruma statüsü reddedilenler, koruma statüsü sona eren ve koruma statüleri iptal edilenler de buna dahildir. Ancak ayrılmaya davet hükümlerine tabi olanlar hakkında karar verilemeyebilir. Bu durumda inisiyatif idarenin elindedir.

Sınır Dışı Kararına İtiraz – İptal İşlemi

İptal davası da sınır dışı etme kararının kaldırılmasına yönelik yöntemlerden biridir . Sınır dışı etme kararı idari bir işlemdir. İdarenin eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan yargı yoluna başvurulabilir. Sınır dışı etme kararının kişiye tebliğ edilmesinden sonra 7 gün içerisinde idare mahkemesine giderek dava açılabilir.

Eğer dava açılacaksa, bunun hızlı bir şekilde yapılması gerekir. Çünkü İl Göç İdaresi ile yazışmalar, olaya göre bazı belgelerin toplanması, gerekli kararın araştırılması, dilekçe yazımı, dava açılması gibi bir takım süreçler bulunmaktadır.

Profesyonel avukatlık hizmetleri ile bu süreç dikkatli ve titizlikle kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Sınır dışı etme kararını geri almaya yetkili mahkeme idare mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise idari işlem niteliğinde olan, kararı veren idarenin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Bu nedenle başvurunun, işlemi uygulayan idarenin bulunduğu mevcut idare mahkemesine yapılması gerekmektedir.

Sınır Dışı Edilme Kararına Karşı Hukuki Çözümler Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 53. maddesi uyarınca, sınır dışı etme kararı, sınır dışı etme kararının gerekçeleriyle birlikte avukatına bildirilir. Hakkında sınır dışı etme kararı verilen yabancının avukat tarafından temsil edilmemesi halinde kendisine veya yasal temsilcisine kararın sonucu, itiraz prosedürleri ve son başvuru tarihleri ​​hakkında bilgi verilir.

Yabancılar hukuku avukatınız kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurudan sonra aynı zamanda sınır dışı etme kararını veren makama da bildirimde bulunur. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açılması veya yargı yolu bulunması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Deport – Deport Kaldırma Süreci Nasıl Yönetilir

İstanbul’da Yabancılar Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetleri

Türkiye’nin son yıllarda göç hareketlerinin merkezi haline gelmesi yabancılar hukuku ile ilgili konularda uzmanlaşmış avukatlara olan talebi arttırmıştır . Sınır dışı etme kararlarının iptali , oturma izni başvuruları veya vize sorunları gibi konularda İstanbul’da yardım isteyen yabancılar için, İstanbul sınır dışı avukatı veya İstanbul’da sınır dışı etme avukatı aramak yaygındır . Bu bağlamda yabancılara danışmanlık hizmetleri ve yabancı hakları avukatları gibi profesyoneller, yabancıların haklarını koruma ve yönlendirme görevini üstlenmektedir.

Özellikle İstanbul’da bu alanda faaliyet gösteren avukatlar, karmaşık hale gelen yabancılar hukuku konularında derinlemesine uzmanlığa sahiptir. Yabancılar hukuku avukatı olarak görev yapan profesyoneller, yabancıların Türkiye’de yaşadıkları hukuki sorunlara ilişkin rehberlik sağlamakta, haklarını savunmakta ve gerektiğinde onları mahkemelerde temsil etmektedir.

Deport – Deport Kaldırma Süreci Nasıl Yönetilir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu