MANŞET

Evlatlıktan Ret Davası Nedir?

Evlatlıktan Ret Davası Nedir

Türk Hukukunda evlatlıktan red şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Halk arasında evlatlıktan red olarak bilinen durum Türk Medeni Kanununun 510-513. maddeleri arasında düzenlenen mirasçılıktan çıkarma durumudur.

Evlatlıktan ret davası diğer adıyla mirastan çıkarma davası, günümüzde sık görülen davalardan biridir. Bu tür davalar, geri dönüşü olmayan kesin hükümlü davalardır. Kanunda öngörülen durumlardan birinin varlığı halinde mirasbırakan, yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir.

Evlatlıktan Ret Davası Nedir?

Evlatlıktan ret davası soybağının reddi, nesebin reddi davası olarak tanımlanabilir. Evlatlıktan ret davası, çocuk ile baba arasındaki soybağını sona erdirmek amaçlı açılan davadır. Bu davada baba veya çocuk tarafından açılabilir.

Evlatlıktan Red Sebepleri – Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri

Mirasçılıktan çıkarmanın koruyucu ve cezai olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Bu yazının konusu olan ve halk arasında evlatlıktan reddetme olarak bilinen türü ‘’cezai mirasçılıktan çıkarma’’dır. Cezai mirasçılıktan çıkarma yani evlatlıktan red sebepleri Türk Medeni Kanunu 510. maddede sayılmıştır.

Evlatlıktan Red-Mirasçılıktan Çıkarma Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın son ikamet ettiği yer mahkemesidir. Dava, mirasçılıktan çıkarılmanın öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

Miras Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu