Evlilik Birliğinin Sona Ermesi 2022

Evlilik birliğinin sona erme hallerinden biri de mahkemece boşanma kararı verilmesidir. Boşanma kararı mahkemece verilene ve bu karar kesinleşinceye kadar taraflar kanun önünde evlidirler ve evlilik ile ilgili hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Boşanmak isteyen taraf için yapılması gereken ilk iş boşanma kararını kesinleştirmektir.

Öfkeyle ani verilen karar yerine mantık ve duygu süzgecinden geçirilmiş, olgunlaştırılmış bir karar olmalıdır. Taraflar boşanma kararı vermeden önce aile danışmanından destek alarak evliliği kurtarma yollarını da denemelidirler.

Anlaşmalı boşanma mümkün değilse boşanmak isteyen eş hukuki durumunu belirlemelidir. Boşanma davasının olası nedenleri ve hangi nedenle boşanma davası açılacağı belirlenmelidir.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatı, müvekkilinden talep edeceği ücreti harcayacağı emek ve zamanına göre belirlemektedir. Her davada olduğu gibi boşanma avukatı da dava sürecini yürütürken dilekçeler yazacak, delil toplayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışacak ve görüşecek, bilirkişi incelemesi ve başkaca diğer araştırmalar yapacaktır.

Bu hususlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. İstanbul boşanma avukatı ile başka bir il veya ilçedeki avukatın isteyeceği ücreti farklılık gösterebilmektedir.

İstanbul boşanma avukatı için İstanbul Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretler;

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 9.000,00 TL
Çekişmeli boşanma davası ücreti 14.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatları, isminden de anlaşılacağı üzere ağırlıklı olarak boşanma davaları ile uğraşan avukatlardır. Boşanma avukatları boşanma davaları konusunda yıllarca süren emek ve birikim sonucunda yeterli kapasiteye ulaşırlar. Bunun sebebi genel olarak aile hukuku literatürünün oldukça geniş olmasıdır.
Bu alanda uzmanlaşmak ve müvekkillerinin hak kaybına uğramasının önüne geçmek isteyen avukatların kanunları detaylı bir şekilde analiz ederek iyi öğrenmeleri ve bununla birlikte mahkeme içtihatlarına da hakim olmaları bir zorunluluktur.
Aksi takdirde müvekkillerine faydadan ziyade zararlarının dokunacağı aşikardır.

Boşanma Davası İçin Görevli Olan Mahkeme

Boşanma davalarında aile mahkemesi görevlidir. Boşanma davası açmak isteyen kişilerin gerekli olan belgeler ile aile mahkemesine başvurması gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası açılacaksa muhakkak tarafların birbirleri ile anlaştığını gösteren protokol mahkemeye sunulmalıdır. Çekişmeli boşanma davalarında ise kanıtlara ilişkin belgeler mahkeme başvuru belgeleri arasında eklenmelidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın zorluğuna göre değişiyor. Fakat anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürede sonuçlanabiliyor. Çekişmeli boşanma davalarında çekişmeye neden olan konuya göre dava süreci de uzayabiliyor.

En kısa sürede davayı sonuçlandırmak isteyen kişiler ise büromuz avukatı ile iletişime geçebilir. Aile hukuku alanında edindiğimiz tecrübeler sayesinde başarı oranımızı da yükseltmekteyiz. Bundan dolayı davayı kendi lehine kısa sürede sonuçlandırmak için büromuzun boşanma avukatı İstanbul’da başvurulabilecek en iyi adreslerden bir tanesidir.

Boşanma avukatı neler yapar?

Boşanma avukatı, davanın tarafları açısından velayet, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda meydana çıkacak uyuşmazlıklarda önemli bir savunma fonksiyonu ifa eder. Bu nedenle bir boşanma davasının avukat aracılığıyla yürütülmesi olası hak kayıplarını ortadan kaldırır.

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi 2022