Evlilik Sözleşmesi Nedir

Evlilik sözleşmesi öncelikle yazılı olarak yapılmalıdır. Evlilik sözleşmesi hazırlanarak notere gidilir. Noter tarafından sözleşme onaylanır. Resmi nikah anında yapılan evlilik sözleşmesi nikah memuru tarafından onaylandığında ayrıca noter onayı gerekmeyecektir.
Türk Medeni Kanun uyarınca evlenen kişilerin yasal olarak belirlenen edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı olarak bir mal rejimi belirleme hakları bulunmaktadır.

2002 yılında Türk Medeni Kanunda yapılan düzenleme ile evlenen çiftlerin mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimi olarak belirlenmiştir. Ancak aynı kanunda eşlerin aralarında bir anlaşmanın olması ile yasalarımızda belirtilen diğer farklı mal rejimlerinden birisi de seçmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Bu durum isteyen çiftlerin aralarında anlaşarak edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı olarak bir mal rejimi belirlemelerine olanak sağlamaktadır. Yapılacak evliliklerden önce veya evliliklerden sonra eşler aralarında bir anlaşma yaparak ve bunu yazılı hale getirerek mal rejimini değiştirebilirler. Yapılacak olan bu mal rejimine anlaşmasına mal rejimi sözleşmesi denmektedir.

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bu sözleşme ile üç farklı mal rejimi arasında biri tercih edilebilmektedir. Bu farklı mal rejimlerinden birinin seçilmesi ile edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı şekilde bir mal rejimi kabul edilmiş olacaktır.

Farklı mal rejiminin kabul edileceği bir sözleşmenin yapılması konusunda internet ortamında birçok sözleşme örneği bulunabilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir

Ancak yapılacak olan sözleşmeler eşler arasında olacağı ve farklı mal rejimlerinin seçilmesi ile mal varlıklarının farklı olacağı düşünülürse örnek sözleşmelerin yeterli olmayacağı anlaşılabilmektedir. Yapılacak mal rejimi sözleşmeleri konusunda noterlerinde yüzeysel bir şekilde sözleşmeleri yaptıkları bir gerçektir.

Bu konuda zaman ayrılarak detaylı bir şekilde ortada olan tüm malların tasnif edilmesi ve evlilik içerisinde edinilecek mallar konusunda tarafların verdikleri karar ile uygun bir sözleşme avukatlar tarafından hazırlanabilmektedir. Yasal ve hukuk normları ile kuralları açısından hiçbir sorunun olmadığı bu sözleşmeler ile başarılı bir şekilde mahkemelerce kabul edilmekte ve boşanma sırasında sorunsuz bir şekilde mal paylaşımı yapılabilmektedir.

Evlilik Sözleşmesinin Özellikleri

Eşlerin evlilik ve evlilik sonrasındaki mal paylaşımı için imzaladığı ve avukat bilgisine çokça başvurulan evlilik sözleşmesi belirli özelliklere sahiptir. Öncelikle yapılması zaruri değildir. Yapılması için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Ölüm halinde geçerliliğini devam ettirir.

Çiftler isterse tekrar bir sözleşme oluşturabilir. Çiftlerden biri haklı sebepleri olduğu takdirde hâkim kararıyla sözleşmeyi değiştirebilir. Nafaka aracılığı ile müdahalede bulunulamaz. Miras paylaşımında tesiri vardır. Evlenme aşamasında nikah dairesine başvurarak yapılırken evlilik sonrasında notere müracaat etmek gereklidir. Noter ve kırtasiye giderleri vardır.

Evlilik Sözleşmesi İle Eşlerin Seçebileceği Mal Rejimleri

Evlilik sözleşmesinin yapılıp yapılmaması hususunda eşlere tam yetki tanıyan Türk Medeni Kanunu, eşlerin yapabileceği bu sözleşmenin içeriğine ve şekline ise kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmak istemeyen eşler aşağıda belirttiğimiz mal rejimlerinden birini seçebileceklerdir.

Kanunda belirtilen mal rejimleri dışında başka bir şekilde sözleşmeyle herhangi düzenleme yapmak mümkün değildir. Mal rejimleri kanunda sınırlı olarak sayılmış ve emredici niteliktedir. Eşler tarafından yapılacak olan bu sözleşmenin şeklen geçerli olması şartı aranmaktadır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmeleri yazılı bir belge olacak şekilde evlenmeden önce veya sonra yapılabilmektedir. Sorunsuz ve boşanma sırasında mahkemenin kabul edebileceği bir şekilde düzenlenecek sözleşmelerin oluşturulması önemlidir. Düzenlenecek bir belge ile tarafların imza atması ve noter tarafından bu belgenin onaylanması gerekmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak mal rejimi sözleşmesi tarafların evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde de yapılabileceği gibi evlendikten sonraki dönem içerisinde de yapılabilmektedir.

Evlilik sözleşmesi neleri kapsar?

Evlilik sözleşmesi, evli veya evlenecek çiftlerin evlilik aşamasında ve gelecekte evliliklerinin bitmesi durumuna karşılık sıklıkla imzaladıkları bir sözleşmedir. Esasen çiftlerin sahip oldukları malların paylaştırılması konusunda anlaşmaya varılmasına dayanır.

Evlilik sözleşmesi hangi durumlarda iptal olur?

Evlilik sözleşmesi eşler tarafından ya da eşlerden birinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından kaldırılıncaya, değiştirilinceye; evliliğin iptal ile; evliliğin boşanma ya da ölüm ile sona ermesine kadar geçerliliğini korur.

Evlilik sözleşmesi nafakayı engeller mi?

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Taraflar evlendikleri tarihten itibaren 3 yıl süre ile çocuk yapmayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun boşanma halinde taraflar birbirlerine nafaka ödemeyecektir. … İçilmesi halinde boşanma sebebi olarak kabul edilecek tazminat ve nafaka isteyemeyecektir. Evlendikten sonra taraflar alkol kullanmayacaklardır.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak mal rejimi sözleşmesi tarafların evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde de yapılabileceği gibi evlendikten sonraki dönem içerisinde de yapılabilmektedir.

Evlilik sözleşmesi yapan var mı?

Evlilik sözleşmesi yani mal rejimi sözleşmesi esasen evlilikten önce yapılmalıdır. Evlilik birliği esnasında yani resmi nikah anında da yapılabileceği gibi evlendikten sonra yapılması da mümkündür. Ancak bu durumda eşlerden birinin sözleşme imzalamak istememesi söz konusu olabilecektir.

Evlilik sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

Eğer taraflar mal rejimi sözleşmesi yapmazsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mal rejimi uygulanmaktadır. Veya nikah esnasında çiftler mal rejimi tercihlerini nikah memuruna söylemezlerse yasal mal rejimi geçerli olacaktır.

Mal ayrılığı sözleşmesi iptal edilir mi?

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. Mal rejimi sözleşmesi resmi şeklinde yapılır.

Resmi şekilde yapılmayan mal rejimi sözleşmeleri geçersiz olup hüküm doğurmayacaktır.

Evlilik Sözleşmesi Yapılmazsa Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

01.01.2002 tarihinden sonra gerçekleşen evliliklerde eşler mal rejiminin tasfiyesine ilişkin bir sözleşme yapmaz ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Tarafların evliliği içerisinde edinmiş olduğu mallar yarı yarıya paylaştırılacaktır.

Evlendikten sonra evlilik sözleşmesi yapılır mı?

Evlilik sözleşmesi eşler tarafından evlenmeden önce yazılı olarak resmi memur (nikah memuru) tarafından onaylanması şeklinde yapılabilir. Evlilik sözleşmesi ayrıca evlendikten sonra da yazılı bir şekilde eşler arasında rızaen düzenlenmesi şartı ile noter onayıyla da yapılabilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir

Evlilik sözleşmesi aldatma maddesi

Evlilik sözleşmesi yapılma sebebi, maddi durum bakımından farklı olan eş adaylarının ya da belli bir mal sahibi olan eşlerin, birbirlerine olan güvenlerini kesin belgelerle kanıtlamak ve herhangi bir boşanma ya da aldatma sonucu, yapılacak mal tasfiyesini önceden belirlemektir.

Evlilik sözleşmesinin önemi, tarafların evlendikten sonra mallarını nasıl yöneteceğini belirlemek ve ayrılık ya da aldatma durumunda malların tasfiyesine geçildiğinde, taraflardan kimin neyi alacağını kesin olarak belirlemek açısından, oldukça önemli olan hukuki bir belgedir.

Evlilik Sözleşmesi Avukat Desteği İle Hazırlanmalıdır

Eşlerin tüm malların tasnif edilmesi ve evlilik içerisinde edinilecek mallar konusunda tarafların verdikleri karar ile uygun maddelerin hazırlanması, hukuki boyutları, maddelerin yasal geçerliliği sorgulanarak evlilik sözleşmesi avukat tarafından hazırlanması gerek sözleşmenin yazılması gerekse sürecin doğru ilerlemesi açısından faydası büyük olacaktır.