MANŞET

Geriye Dönük Miras Hakkı 2024

Geriye Dönük Miras Hakkı 2024

Geriye dönük miras davası; mirasçıların, geriye dönük miras hakkı istemiyle görev – yetki sahibi mahkemeye başvurmasıyla açılan, miras hukukuna özgü bir dava türüdür. Geriye dönük miras davası açmak mümkündür. Çünkü miras davalarında zamanaşımı bulunmamaktadır. Dava süreci miras avukatının yazdığı dilekçeyle başlamaktadır. Dilekçe içerisinde yer alan deliller, miras payının en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Geriye Dönük Miras Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Açılacak davanın ne olduğu (tenkis davası, denkleştirme davası, geçmişe dönük kira amacıyla ecrimisil davası), görevli ve yetkili yargı organın tespitinde etkilidir.

Geriye Dönük Miras Davasında Zamanaşımı

Mirasta denkleştirme davasında 10 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Geçmiş kira bedeli amacıyla açılan ecrimisil davası ise geriye dönük 5 yıllık süre için açılabilir. Ayrıca, zamanaşımı bahsinde belirtmek gerekir ki, miras hakkı zamanaşımına uğramaz.

Eski miras araştırması nasıl yapılır?

Mirasçılar miras araştırması yapabilmek için mirasçılık belgesine sahip olmalıdırlar. Mirasçılık belgesi sulh mahkemesince veya noterlikçe verilen bir belgedir. Mirasçılık belgesi alındığı takdirde mirasçılar tapu, banka, trafik tescil gibi kurumlara başvuru yaparak murisin mal varlığı araştırmasını yapabilirler.

Mirasçılar arasında zamanaşımı olur mu?

Dava, Türk Kanunu Medenisinin 587. maddesine dayalı, miras bırakanın, ölüme bağlı tasarrufu ile koyduğu paylaştırmaya uygun iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Paylaştırmaya kadar mirasçılar arasında zamanaşımı işlemez.

Geriye Dönük Miras Hakkı 2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu