MANŞET

İdari Gözetime Alternatif Tedbirler Nelerdir?

İdari Gözetim

İdari Gözetime Alternatif Tedbirler Nelerdir

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.

İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

YUKK’un 57’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

Belirli adreste ikamet etme, Bildirimde bulunma, Aile temelli geri dönüş, Geri dönüş danışmanlığı,
Kamu yararına hizmetlerde gönülülük esasıyla görev alma, Teminat, Elektronik izleme.
Yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülülerden bir veya bir kaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemez. İdari gözetime alternatif tedbirlere uygmayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.

Sınırdışı Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Sınır dışı kararı itiraz davası, deport kararını veren valiliğe karşı açılır. Dolayısıyla, davada, yetkili ve görevli mahkeme kararı veren valiliğin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Sınır dışı kararı itiraz davasına karşı idare mahkemesine başvurulabilecek süre kararın tebliğinden itibaren 7 gündür.

İdari Gözetim Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

İdari gözetim kararına itiraz, hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı yahut avukatı tarafından, gerekçeli dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Yetkili Sulh Ceza Hakimliği, idari gözetim kararını veren valiliğin bulunduğu yer veya yabancının idari gözetim altında tutulduğu yer Sulh Ceza Hakimliğidir.

İdari Gözetime Alternatif Tedbirler Nelerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu