Ana SayfaMARKA HUKUKUİnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

Haksız rekabet kısaca, iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle kötüye kullanılması olarak tanımlanabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 56’ncı maddesine göre haksız rekabet, aldatıcı hareket ve iyi niyet kurallarına aykırı diğer yollarla ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımıdır.

Alan ismi olarak kullanılan isimlerin, işyeri hakkında yanlış ve yanıltıcı nitelikte olması durumu da haksız rekabete konu olabilir.

Haksız rekabet, ticari hayat içerisinde bulunan dürüstlük kurallarına ve hukuka aykırı davranışlarda bulunulmasıdır.

Rekabet; ekonomi piyasasının yarış dolayısıyla hareketlilik hâlinde olmasını, böylece ekonomi ve teknolojinin gelişimini sağlamaktadır.

Bu özelliklerinden dolayı serbest rekabet, tüm hukuk sistemlerince teşvik edilen ve korunan bir hak niteliğindedir.

Uygulamada çok az dikkat edilse de rekabet, temelde dürüstlük kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir

Haksız Rekabet Halleri Nelerdir?

 • Rakip şirketler anlaştı fiyatları yükseltiyorlar.”
 • “Piyasadaki hakim şirket faaliyetimi zorlaştırıyor.”
 • “Şirketler yanlış, yanıltıcı reklam yapıyor.”
 • “Rakibim şirketimi ve ürünlerimi kötülüyor.”
 • “Yurtdışından gelen ürünlerde damping yapılıyor.”

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Haksız Rekabetin Şartları

 • Haksız rekabet hükümleri mutlak bir yapıya sahip olup yalnız rakiplere karşı değil, herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır.
 • Haksız rekabetin varlığı için tarafların birbirine rakip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Haksız rekabetten söz edilebilmesi için aldatıcı hareket veya dürüstlük kuralına aykırı bir davranışın bulunması gerekmektedir.
 • Haksız rekabetten söz edilebilmesi için, zararın fiilen gerçekleşmiş olması gerekmemekte, zarar riskinin doğması yeterli bulunmaktadır.
 • Haksız rekabetin varlığı için kusur gerekmemekte, kusur sadece tazminat davalarında aranan bir koşul olmaktadır

İnternet Ortamında Haksız Rekabet
İnternet Ortamında Haksız Rekabet

Haksız Rekabet Halinde Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Açılabilecek Davalar

Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

 1. Fiilin haksız olup olmadığının tespiti davasını
 2. Haksız rekabetin meni davasını
 3. Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını
 4. Kusurun varlığı halinde, maddi ve manevi tazminat istemlerini yöneltebilmektedir.

Haksız rekabet davaları kimlere açılır?

Bu bağlamda, haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek kişiler, aşağıdaki belirtilen davaları açabilirler.

6762 sayılı kanunun haksız rekabete ilişkin düzenlemelerinin yetersizliğini gidermek, haksız satış yöntemleri, yanıltıcı fiyat açıklamaları, sözleşmeleri ihlal

yönlendirmeleri, başkasının emeğinin sömürülmesi, iş şartlarına uyulmaması, dürüst olmayan genel işlem şartlarının haksız rekabet cephesinin düzenlemesi amacıyla,

Tasarıya yeni hükümler konulmuştur.

Ayrıca Tasarı ile Türk haksız rekabet hukukunun yeniden düzenlenerek, Rekabetin Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Kanunu ile uyum sağlanması amaçlanmıştır.

Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranışlar, Ticarî Uygulamalar Tasarı m. 55 düzenlemesi, 6762 sayılı kanunun 57. maddesine karşılık gelmekte olup, sadece özel haksız rekabet halleri bakımından değil, bu haller arasına katılan yeni konular ve korunan kişi ve menfaatler yönünden de genişlemiştir.

Düzenleme ile korunanlar, rakiplerin yanı sıra, işletmeler ve soyut anlamda haklı dürüst, hukuka uygun rekabet, alıcılar ve tüketicilerdir.

İnternet Ortamında Haksız Rekabet İçin Hukuki Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

Bir Sonraki yazımız Tüketici Hakları <– Tıklayınız

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: