MANŞET

İş Hukuku Avukatı Eskişehir 2024

İş Hukuku Avukatı Eskişehir 2024

 

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, adından da anlaşılacağı gibi iş ve çalışma hayatını düzenleyen yasal kanunlara denir. İş hukuku hem çalışanı hem de işvereni koruyan bir kapsama sahiptir. İş hukukunun temel prensibi işçi haklarının korunmasına dayanır.İşçi işveren hukuku avukatı

İşveren tarafından işçiye ödenen ve ödenmesi gereken ücretler, işçinin çalışma şartları, işçi ve işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri hususunda düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar iş hukuku kapsamında kalmakta olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında İş Mahkemelerinde çözüme kavuşturulmaktadır.İşveren işçi avukatı ne yapar?

İşçi ve işveren avukatı da her avukat gibi müvekkilinin haklarını savunur ve iş hukukunun konusu olan davalara bakar. İşçi ve işverenin vekilliğini yapan avukat, müvekkilin talepleri, istekleri doğrultusunda hareket ederek en lehe sonucu elde etmeye çalışır.İş hukuku konusunda uzman avukat ne iş yapar?

İş hukuku konusunda uzman avukat, işçi ve işveren arasında iş hukukuna konu uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı işçi veya işverenin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.İşçi avukatı / İş Davası avukatı hizmet kapsamı

Tazminatlar: iş kazası tazminatı, İhbar ve kıdem tazminatı, işe başlamama tazminatı, kötü niyet tazminatı vb.

İş sözleşmelerinin hazırlanması

Ücretler: Yıllık izin ücreti, ulusal bayramlar, resmi tatil ve hafta tatil ücretleri, sair ücreti, sefer primi vb.

Sigorta ve diğer iş kazası davaları: Sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespit davası, kaza, ölüm veya iş görmezlik durumlarına ilişkin davaların açılmadı ve takibi, prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası

Şirket veya işletmelerin İ.K. işçi özlük dosyalarının hukuka uygun duruma getirilmesi

Dava sırasında işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak; tazminat ve diğer ücret taleplerine karşı haksızlığın önüne geçilmesi

Olası davalarla ilgili takip ve önleyici yasal adımların atılmasıİş Hukuku Uzmanı Kimdir?

İş hukuku davaları, yasal mevzuat gereğince teknik detaylara haiz olup, yargılama süreci boyunca iş hukuku uzmanı avukat tarafından yürütülmelidir.

 

İş Hukuku Uzmanı Avukat, işçi ve işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki uyuşmazlık davalarında, iş hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için işçi veya işvereni temsil eden kişidir.İş Davalarının Başarısızlıkla Sonuçlanması

Bir çok işçi haklı olduğu davada, konunun uzmanı olmayan avukatla çalışmaktan kaynaklanan deneyimsizlikten doğan hak kaybına uğramaktadırlar. Bu konuda birçok kişi hak kaybına uğrayarak bize ulaşmaktadır. Dikkat edilmesi gereken durum arabuluculuk nezdinde atılan imzların dava yolunun kapalı olmasıdır ve bu durum kişinin tamamen hak kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir.İş Davalarında Avukatlık Ücreti

Avukat ile vekileden arasındaki avukatlık ücreti, İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki kararı ile belirlenmiştir.

İş davalarında avukatlık ücreti dava sonucunda alınmakta olup, işverenden tahsil edilen tutarın en az % 15 avukatlık ücreti olarak müvekkilden alınmaktadır.

Açılan iş davasının reddi(başarısız sonuçlanması) halinde müvekkilden avukatlık ücreti talebimiz olmayacaktır. .İş Davaları Nelerdir?

4857 sayılı İş kanununun getirdiği düzenlemeler sayesinde, çalışanların mağdur olması engellenmiştir. İşçilerin işçilik alacağından kaynaklı alacaklarının teminatı olan bu yasa, aşağıdaki hakların işveren tarafından ihlal edilmesi halinde dava açma hakkını düzenliyor. İş davalarına konu olabilecek işçilik alacağı davaları aşağıdadır.İşçinin Haklı Fesih Halleri Nelerdir ?

Ücretinin SGK’ya eksik bildirilmesi sebebiyle, işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Fazla mesaisi ödenmemesi sebebiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.

Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduran çalışanlar, kendi isteği ile işten ayrılırsalar dahi kıdem tazminatı alabileceklerdir.

Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle işinden ayrılan kadınlar, kıdem tazminatına hak kazanır.

Çalışanın ölümü üzerine sözleşmenin sona ermesi halinde, vefat eden işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, bunun üzerine iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

 

İş Hukuku Avukatı Eskişehir 2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu