Kanada da Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Kanada da Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Yurt Dışında Boşandım Boşanacağım

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanma davasını ister bulunduğu yerde (yurtdışında) isterlerse Türkiye’de açabilirler. Boşanma davasının Türkiye’de açılması durumunda, boşanmanın neticesinin nüfus kayıtlarınıza işlemesi hususunda herhangi bir problem yoktur. Problem, boşanmanın yurtdışındaki yabancı mahkemeler nezdinde gerçekleşmesi ile başlamaktadır.

Çünkü yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı her ne kadar yurt dışında boşandığını, boşanma ile ilgili bundan böyle yapılacak herhangi bir şeyin olmadığını düşünse de, aslında

Türkiye’de halen evli olarak görünmektedir.

Peki Türkiye’de de boşanmış sayılmak için ne yapılması gerekiyor?

Bu boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından kontrol edilecek husus, Türk Hukuk kurallarının doğru uygulayıp uygulamadığını veya boşanılan yerin hukuk kuralları uygulandı ise, bu durumun Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği yönündedir.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir.

Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir.

Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Kanada da Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

2020 öncesi durum :

Yurt dışında boşanma sonucu alınan yabancı mahkeme boşanma kararının Türkiye` de geçerli olabilmesi ve nüfus kaydından evliliğinizin düşebilmesi için Türkiye` de herhangi bir yer mahkemesinde açacağınız dava tanıma tenfiz davasıdır.

Tanıma davasının hızla sonuçlanabilmesi için ne gerekir. Eski eşinizin, mümkünse sizin önereceğiniz bir avukata vekalet çıkarttırmasını temin etmeniz gerekmektedir.

Siz de o avukatın tavsiye edeceği bir avukata vekalet çıkartmalısınız. Böylece iki avukat sizin tanıma – tenfiz işleminizi kısa sürede gerçekleştirebilir. Mahkemesine ve avukatın imkanlarına göre yaklaşık 7 gün ile 2 ay arasında bir zaman alabilir.

Eski eşinizi bulup da vekalet alamazsanız, buna ikna edemezseniz bu dava yılar sürebilecektir.

Görüldüğü üzere yurt dışında boşananların durumu eskiden zordu. Bu boşanmalarının Türkiye’ de geçerli olabilmesi için açılacak olan dava neredeyse tamamen gereksiz hale gelmiştir. Böylece, devletimiz, bizi yabancı ülkelerde temsil eden ve emek veren vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlamıştır.

Tenfiz;

Tenfizin kelime anlamı bir hükmü yerine getirme, uygulama, infaz etmektir. Tenfiz kavramının Türk Hukuk’undaki yeri ise, icra edilebilir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de infazıdır. Örneğin yurtdışında verilmiş nafakanın Türkiye’de istenebilmesi için, yabancı mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde infazı gerekmektedir. Tenfiz için iki şart aranmaktadır;

Karşılıklılık İlkesi: İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir uygulama varsa veya yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine ilişkin bir hüküm varsa yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir.

Savunma Hakkına Uyulmuş Olması: O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesine itiraz etmemiş olması gereklidir.

Tanıma; Yabancı mahkeme kararlarını, Türkiye Cumhuriyetinde kesin hüküm, kesin delil olarak veya idari bir işlem yapmak için ülke içi mahkeme kararıyla kabul edilmesidir. Tanıma davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir,

Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.
Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş olması gerekir.
Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin olması gerekir.
Yabancı kararın Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.

Dava konusu yabancı ilamın Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

Yabancı ilamın kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olması gerekir.

Kanada da Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

error: İçerik korunuyor !!