MANŞET

Kara Para Aklama Nedir

Kara Para Aklama Cezası

Kara Para Aklama Nedir

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenir.5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu öncüllü bir suçtur. Yani suçun oluşması, daha önceden bir başka suçun işlenmesine bağlıdır. Halk arasında “kara para“ olarak bilinen malvarlığı da, suç sonucunda elde edilmiş paradır.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama konusu özellikle ülkemizde son zamanlarda önemli bir gündem olarak yerini almaktadır. Kara para aklama, suç gelirinin, bu gelire kaynaklık eden ve öncül suç olarak isimlendirilen suçtan uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle yasal yollardan elde edilmiş gelir görüntüsü kazandırılmasıdır.

Kara Para Aklama Cezası Kaç Yıldır?

TCK’nın 282. maddesi birinci fıkrasına giren hallerde üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası; ikinci fıkrasına giren hallerde, iki yıldan beş yıla kadar hapistir.

Kara para aklama hangi kanuna tabi?

Aklama suçu hukuk sistemimizde ilk olarak 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Kanunun 2/b maddesinde “Karapara aklama suçu” adıyla tanımlanmıştır.

Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunda Etkin Pişmanlık

Aklama suçunda etkin pişmanlık mümkün müdür?

Evet, aklama suçunda etkin pişmanlık mümkündür. Etkin pişmanlık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini bizzat teslim eden kişinin ceza almamasını veya cezada indirim yapılmasını sağlar.

Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddenin 6. fıkrasında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için kovuşturma aşaması (iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi) başlamadan önce suça konu olan malvarlığı değerlerini ele geçirmeyi sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber veren kişi hakkında cezaya hükmedilmeyecektir.

Malvarlığı Değerlerini Görevli Mahkeme

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde görülecektir.

Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Zamanaşımı

Zamanaşım süresi 15 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl içerisinde dava açılmaz, dava açılmasına rağmen dava sonuçlanmaz ise zamanaşımının dolması nedeniyle düşme yönünde karar verecektir.

Suçun zamanaşımı süresi nedir?

Aklama suçu için zamanaşımı süresi, TCK m.66/1-d hükmüne göre on beş yıldır. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin bilerek satın alınması suçu için zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Kara Para Aklama Nedir

Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?

Gelişen teknolojiyle klasik yöntemlere her geçen gün yenileri eklenebilmektedir.

En çok kullanılan yöntemler;

Paravan şirketler,

Nakit para kaçakçılığı,

Hayali ihracat,

Kumarhaneler,

Şirinler yöntemi,

Vergi cennetleri,

Bağış toplamak,

Maden İşletmeciliği,

Kıyı bankacılığı,

Borsa manipülasyonları,

Sigorta poliçeleri,

Değerli taş ticareti,

Off-shore bankaları,

Sanat ve tarihi eserler ticareti,

900 lü hatların kullanılması,

Spor kulüplerinin kullanılması,

Bankacılık yoluyla kara para aklama,

Kredi kartı ile kara para aklamadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu