Koruma Tedbirleri Çeşitleri

Ceza Muhakemesinde tedbir ”koruma tedbiri” ve ”önleme tedbiri” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Koruma tedbirleri , ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla başvurulan tedbirlerdir. Bu tedbirler kişinin özgürlüğüne, maddi mal varlığına, vücuduna,  özel hayatına veya konut dokunulmazlığına ilişkin olabilir. Ceza Muhakemesi kanununa göre bu tedbirler; yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı atanması ve teknik araçları izlemedir.

Koruma Tedbirlerinin Amacı Nedir?

Koruma tedbirlerinin amacı, genel olarak delilleri toplanmasını sağlamak , toplanmasına kadar sürede delillerin karartılmasını önlemek ve şüphelilerin kaçmasını önlemektir. Koruma tedbirlerine ancak zorunlu durumlarda başvurulabilir.

Koruma Tedbirleri Çeşitleri

Koruma Tedbirleri Şartları Nedir?

Koruma tedbirlerinin şartları;

  • Şüphe bulunmalıdır,
  • Kanuni bir dayanak bulunmalıdır,
  • Koruma tedbirinin verilmesi ile koruma tedbiri arasında orantılılık olmalıdır.

Koruma Tedbirleri Çeşitleri

Haksız Koruma Tedbirine Maruz Kalınması?

Haksız koruma tedbirine maruz kalan veya kaldığını düşünen kişiler bizzat başvurarak ya da vekil aracılığı ile , Devlet aleyhine tazminat davası açarak her türlü zararın karşılanmasını isteme hakkına sahiptir.

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.