Marka Hakları İhlallerinin Takibi

Marka

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan simge veya işaretlerdir. Sözcüklerden, şekillerden, harflerden, sayılardan marka üretilebilmektedir. Ayrıca çizimlerden, sembollerden, ürünlerin ambalajlamalarında ya da şekillerinde kullanılan üç boyutlu karakterlerden, hatta seslerden, renklerden bile marka oluşturulması mümkündür.

 

Marka Avukatlığı Nedir

Marka bir işletmeye ait ürünün diğer işletmeler ve ürünlerden ayırmaya yarayan her türlü işarettir. Marka avukatı, marka hukuku mevzuatına hakim, bu alanda güncel gelişmeleri takip ederek marka ve patent alanında üst düzey bir avukatlık hizmeti sunabilecek olan avukattır.

 

 

Marka Hakları İhlallerinin Takibi

Marka hakkının ihlali Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca şikayette bulunulması halinde hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla marka hakkının ihlal edildiği durumlarda şikayette bulunulabilmesi için düzenli takibin sağlanması gerekmektedir. Marka hakları ihlallerinin takibi bir marka patent avukatı tarafından gerçekleştirildiğinde hukuki uyuşmazlıkların meydana gelmeden önce önleminin alınması mümkün olmaktadır. Böylelikle tespit edilen veya muhtemel olan ihlallerin çözüm süreci hızlanacak, gerektiği takdirde hukuki yollara vakit kaybetmeden başvurulacaktır.

 

Marka Hakkı ve Kapsamı

Marka, bir ticari malın tanıtımı, benzer mallardan ayrılmasına yardım eden, bahse konu malı simgeleyen, resim, imge, harf ve benzeri işaretlerden oluşan ibaredir. Marka, ayırt edici bir işaret olarak işletmenin bütününü temsil etmeye yarar. Markanın 3 temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar kaynak gösterme, garanti ve reklam işlevleridir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve uluslararası antlaşmalar gereği yabancı ülke vatandaşları marka tescili için başvuru yapabilirler. TC vatandaşları şahsen de başvuru yapabilecekken yabancı ülke vatandaşları ancak marka vekili aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

 

Marka Hakkına Tecavüz

Marka hakkının ihlal edilmesi durumunda marka hakkı sahibi hukuki yollara başvurabilecektir. Marka hakkının ihlali için iktibas yani karışıklığa yol açmış olma ihtimali yeterlidir, yani karışıklığın meydana gelip gelmediği araştırılmaz. Markaya tecavüzün belirlenmesindeki esas kriter malın hitap ettiği “ortalama düzeydeki tüketiciler”dir. Marka hakkına tecavüz edilmesinin hem cezai hem de hukuki sonuçları vardır. Tecavüzün tespitinin ardından marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler uygulanacak olup 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür. Tecavüz eyleminden zarar görmüş olan marka hakkı sahipleri maddi ve manevi tazminat davası da açabilecektir.

 

Marka Patent Temsilciliği Nedir

Sicile kaydı olan Marka ve Patent Vekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 3.kişiler adına marka başvuru, patent başvurusu, faydalı model başvuru, tasarım başvurusu, ticaret ve coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip olan kişilerdir.

 

Marka Patent Hangi Hukuk

Mülkiyet Hakları Hukuku fikri ve sınai mülkiyet hakları hukuku, her türlü fikir mülkiyetini güvence altına almaktadır. Mülkiyet Hakları Hukuku içerisine marka, patent hukuku da girmektedir.

 

Marka Tescilini Avukat Yapabilir Mi

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin “Basılı evrak” başlıklı 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında “Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.” denmektedir.

 

Marka Patent Nasıl Alınır

Firmalar ve ya kişiler marka tescili yaptırırken öncelikle Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yaparlar. Bunun için tüm belgelerin de eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekir. Belgeler Türk Patent Enstitüsü’ne teslim edilir. Bu süreden itibaren başvuru kesinlik kazanır ve marka unvanı koruma altına alınır.

 

Marka İsmi Almak Ne Kadar

Türk Patent ve Marka Kurumunun 2021 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira oldu.

 

Marka Davalarında Açılacak İlk Dava Nedir

Markasına tecavüz edilen marka sahibinin açacağı davada yapacağı ilk talep genel olarak ” marka hakkına tecavüzün durdurulması ” isteğidir. Davacı marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması davasında ihtiyati tedbir kararı verilmesini de isteyebilir.

 

Marka Davaları Nerede Açılır

Marka ve Patent Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesidir.