Nafakanın Uyarlanması

Nafakayla ilgili dava açmak için illaki boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrı yaşama olması da gerekmemektedir. Eşiniz ile ayrı yaşamasanız bile eğer eşiniz eviniz ile ilgilenmiyorsa nafakayla ilgili dava açabilirsiniz. Ayrı yaşama durumunda da nafakaya yönelik dava açılabilir.

Nafakanın uyarlanmasını talep eden taraf bir dilekçe ile bunu ilgili Mahkeme’ye bildirir ve Mahkeme tarafından tarafların ekonomik dengesi ve mevcut ekonomik koşullar değerlendirilir ve bir sonuca varılır.

Yargıtay içtihatlarında nafakanın uyarlanması hususunda “…nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce “güven” ilkesine aykırı düşer.

Zira davacının sözleşme (protokol) ile elde ettiği statüye beslediği güven, dayalı borçlunun sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği (kötüleşmediği) veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan düzenlemeler ve Yargıtay görüşü de dikkate alındığında görüldüğü üzere, şartların değiştirmesi yahut hakkaniyetin gerektirmesi hallerinde iştirak nafakası dava yolu ile arttırılabilir, azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Buna uygulamada nafakanın uyarlanması davası adı verilir.

Nafakanın uyarlanması davası talebinde süre şartı yoktur, taraflar şartların değiştiği her an başvurularını gerçekleştirebilirler. Fakat iştirak nafakasında çocuğun ergin olması tarihinden itibaren uyarlama talebinde bulunulamaz.

Eşlerden birinin açacağı uyarlama davası üzerine hakim tarafından nafaka miktarı arttırılıp azaltılabilir ya da tedbir nafakasının sebebi ortadan kalkmış ise tamamen kaldırılabilir.
Tedbir nafakasında değişiklik yapma talebinde, yetkili mahkeme ilk kararı veren aile mahkemesidir.
Hakimin gelecek yıllarda ödenecek nafaka miktarını belirlememiş olması ya da şartların esaslı ölçüde değişmiş olması durumunda hem nafaka alacaklısı hem de nafaka borçlusu nafaka uyarlama davası açabilir.

Yargıtay içtihatlarında uyarlama davalarında hükmedilecek yeni nafaka miktarının tarafların gelir ve giderlerinde olağanüstü bir değişiklik olmamış olması durumunda TÜİK tarafından belirlenen ÜFE artış oranını geçmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Nafaka şartları nedir?

Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemedir. Yoksulluğa düşecek eşe bağlanan nafakada kusur şartı aranmaz. Yani yoksulluğa düşecek eşe, nafaka bağlanması için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şart değildir.

Boşanmada nafaka miktarı nasıl belirlenir?

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır, tutar kişinin gelir düzeyine göre belirlenir. Karşı tarafın ödeyemeyeceği bir tutarın nafaka olarak belirlenmesi Türk Medeni kanunu kapsamında mümkün değildir.

Nafaka miktarı nasıl artırılır?

Nafaka miktarının artırılması açılacak nafaka artırım davası ile talep edilir. Nafaka artırım davası açılabilmesi için ortada önceden hükmedilmiş bir nafaka olmalıdır. Sonrasında ise nafaka artırımını talep eden kişinin bu talebine dayanak olarak haklı gerekçeler göstermesi gerekmektedir.

Nafakanın Uyarlanması