Oturma izni nasıl uzatılır?

Oturma izni nasıl uzatılır?

Yurtdışı İkamet Nedir?

Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye’de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili emniyet makamlarınca verilen oturma izni belgesidir.

 

İkamet İzni Başvurum Reddedildi Ne Yapmam Gerekir?

İkamet izni başvurusu reddi üzerine yabancının vize veya vize muafiyetinin sona ermesinin ardından 10 günlük süre içinde ülkeden çıkış yapması gerekir. Yabancının vize veya vize muafiyetinin olmaması durumunda red kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 günlük sürede ülkeyi terk etmesi gerekir.

 

İkamet İzin Belgesi

İkamet izin belgesi İl Göç İdaresi tarafından düzenlenmiş olup, yabancının kimlik bilgilerinin ve geçerlilik süresinin yer aldığı kart şeklindedir. Türkiye’de en az 6 ay oturma izni ile ikamet eden yabancılara Yabancı Uyruklu Türkiye Cumhuriyeti Numarası verilmektedir. Bu numara ikamet kartının ön sayfasında yer alır.

İkamet İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdareleri’ne başvurularak alınır. Başvurular uzman danışmanlarımız tarafından online ortamda yapılır. Randevu belgesi ve diğer gerekli belgeler hazırlanır ve yabancı randevu günü belgelerini Göç İdaresi memuruna teslim eder.

 

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

İkamet izni başvurusu yapmak, başvurunun kabul edileceği anlamına gelmemektedir. İl Göç İdaresi‘nin başvuruları değerlendirme konusunda takdir yetkisi mevcuttur. Eksik evrak verilmesi, şartların mevcut olmaması gibi nedenlerden dolayı ikamet izni talebinin reddi söz konusu olabilir. İşte bu durumda ikamet izni talebinin reddine itiraz davası açılması mümkündür. Oturma izni başvurusunun reddine karşı yargı yoluna başvurulması için öncelikle davaya konu kararın hukuka aykırı olduğu iddiası bulunmalıdır. İkamet izni başvurusunun reddedilmesi sebebiyle açılacak olan davanın ayrıntılarını bu makalemizde açıklayacağız.

 

 Yabancı Oturma İzni Kaç Günde Çıkar?

İkamet İzni Kartı Ne Zaman Gelir? İkamet izni kartı (residence permit card) İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra sizlere ver tebliğ kağıdında bildirildiği gibi maksimum 90 güne kadar adresinize gönderilmektedir.

 

 İkamet İzni Talebi Reddedilme Nedenleri

İkamet izninin iptal veya uzatılmama nedenleri farklılık gösterir. Ancak bu nedenlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

İkamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalması,

İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıma,

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmaması,

Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası olmaması,

Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmama,

Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermeme,

Vize ihlali yaptıktan veya vize muafiyet süresi dolduktan sonra ikamet izni başvurusunda bulunma, Kişiye uygun olmayan ikamet izni türüne başvurma.

Yukarıda saymış olduğumuz ikamet izni talebi red, iptal veya uzatılmama nedenlerini çoğaltmamız mümkündür. Konuyla ilgili detaylı ve güncel bilgi için yabancılar hukuku avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz. İkamet İzni Talebinin Reddine İtiraz Davası oturma izni başvurusu hakkında hükümler, 6458 sayılı Kanun‘da mevcuttur. Yazılı şartlara haiz olduğunu düşünen yabancı uyruklular, evraklarını hazırlayarak oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda yabancı uyruklunun ikamet izni talebi reddedilebilir. İkamet izni talebinin reddi durumunda, yabancı uyruklu kişiye bir “Tebliğ Formu” verilecektir. Bu formda başvurunun reddedilme nedeni yazılı olacaktır.

İkamet izni talebinin reddine itiraz davası açabilmek için tebliğ formu alan yabancı, tebliğden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Oturma izni talebinin reddi kararı yurtdışı temsilcilikleri tarafından alınmış ise Ankara İdare Mahkemesi‘nde dava açılmalıdır. Eğer karar, valilikler tarafından alınmış ise valiliğin yargı çevresi içinde bulunduğu idare mahkemesinde red kararına karşı dava açılmalıdır.

İkamet izni talebinin reddi davası, bir İPTAL DAVASI niteliğindedir. Söz konusu dava ile idare tarafından alınmış kararın iptal edilmesi talep edilecektir.

İkamet izni talebinin reddi durumunda yabancı uyruklu kişi, varsa vize veya vize muafiyetinin sona ermesi üzerine; yoksa 10 gün içinde ülkeden çıkış yapmak zorundadır. İkamet izni talebinin reddine itiraz edilmesi, sınır dışı etme işlemlerini durdurmayacaktır.

Bu nedenle süresi içinde ülkeyi terk etmeyen yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı verilecektir. Aynı zamanda idari para cezası tahakkuk ettirilecektir. Ancak süresi içinde deport kararına itiraz edilmesi durumunda sınır dışı etme işlemleri duracaktır.

 

 Oturma İzni Neden Reddedilir?

İkamet izin belgelerinin eksik olması ve zamanında teslim edilmemesi halinde red edilir. Türkiye’ye girİş yapmış fakat vize süresi bitmeden oturma izni randevusu almamışların başvurusu reddedilir. Oturma izni alarak bir işte çalışırken yakalanan kişilerin oturma izni olumsuz sonuçlanır.

 

Oturma İzni Başvurusunun Reddi ve Yeniden Başvuru

İkamet izni talebinin reddi durumunda kişinin, kanuni süre içinde ülkeyi terk ederek tekrar istediği zaman ülkeye giriş yapması mümkündür. Bu durumda yabancı uyruklu kişi, 6 ay içinde yeni bir başvuru gerçekleştirmek istiyorsa yeni bir ikamet izni talebi gerekçesi sunmalıdır, yani başka bir ikamet izni türüne başvuru yapması gerekiyor. Aynı nedenden dolayı oturma izni başvurusu yapmak istiyorsa 6 aylık sürenin dolması gerekmektedir.

 

İkamet İzni Talebinin Reddine İtiraz Davası Ne Kadar Sürer?

İkamet izni talebinin reddi davasının süresi, davanın açılacağı şehre göre değişiklik gösterir. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu dava ortalama olarak 6-9 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Ancak sürenin değişkenlik göstermesi mümkündür.

 

Oturma İzni Nasıl Uzatılır?

İkamet izni uzatma başvuruları göç idaresi tarafından kullanıma sunulan elektronik sistemler aracılığı ile yapılır. Başvuru elektronik olarak tamamlandıktan sonra posta veya kargo yolu ile iadeli taahhütlü olarak il göç idaresine gönderilmesi gerekir. Bu işlem için 5 iş günü süre tanınmıştır.

error: İçerik korunuyor !!