MANŞET

Sahte (naylon) Fatura Düzenleme Kullanma Suçu

Vergi Usul Kanunu

Sahte (naylon) Fatura Düzenleme Kullanma Suçu

Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan Kaçakçılık Suçları sahte fatura kullanmaya yönelik düzenlemeleri de kapsar. Sahte belge kullananlar Vergi Usul Kanunu uyarınca 3-8 yıl aralığında hapis cezası alabilir.

Vergi kaçırma ve haksız kazanç elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı fatura düzenleme ve alınan faturaları kullanma suçuna sahte (naylon) fatura düzenleme ve kullanma suçu denir. Sahte fatura, naylon fatura olarak da isimlendirilmektedir.

VUK 227 uyarınca belirtilmiş unsurları içermeyen belgeler sahte olarak kabul edilir. VUK 359 kapsamında belge kavramı açıklanır ve bu açıklama çerçevesinde fatura da ele alınmaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında oluşturulan fakat hiçbir hukuki ilişki ile bağı olmayan faturalar sahte kabul edilir.

Naylon fatura düzenleme ve kullanma suçuyla ilgili düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 359 ve devamında bulunur. Bu suça ilişkin yapılacak yargılamada soruşturma ve kovuşturma evreleri Ceza Muhakemesi Kanunu genel hükümleri uyarınca yapılır.

Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi kaçakçılığı suçu, devletin mali menfaatlerinin korunması maksadıyla VUK içerisinde düzenlenmiş olan 359. maddedeki hare- ketlerin vergi ziyaından bağımsız olarak meydana getirilmesiyle işle- nebilen ve ihlali halinde hapis cezası ile koruma altına alınmış olan bir suç tipidir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Uzlaşma ve Şikayet

Vergi kaçakçılığı suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu suç işlendiğine dair haber alındığında savcılık makamı kendiliğinden harekete geçer. Savcılık soruşturma başlatır ve yeterli suç şüphesi oluşturacak delil elde ederse de kamu davası açmak sureti ile dava sonuna kadar iddia makamı olarak görev alır.

Vergi kaçakçılığı kaç yıldan başlar?

Vergi kaçakçılığı suçunu işleyen kişiler hakkında 18 (on sekiz) aydan 8 (sekiz) yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu