MANŞET

Sınır Dışı Kararına İtiraz Ve Giriş Yasağı Kaldırma

Geri Gönderme Merkezinden Nasıl Çıkılır?

Sınır Dışı Kararına İtiraz Ve Giriş Yasağı Kaldırma

Geri Gönderme Merkezinden Nasıl Çıkılır?

Türkiye’de geri gönderme merkezinde tutulan bir yabancı için ne yapılabilir?

Bir yabancının Türkiye’deki bir geri gönderme merkezinde tutulmasının birden çok sebebi olabilir bunlar ; vizesinin veya oturma izninin süresinin geçmesi, suç işlemesi gibi sebeplerle gözaltına alınmasına neden olabilir.

Türkiye’de polis karakolunda tutulan yabancı için ne yapılabilir?

Bir yabancının Türkiye’de polis nezaretinde tutulmasının nedeni, vize veya oturma izninin aşılması veya suç işlenmesi nedeniyle olabileceği için önemlidir. Eğer bir suç işlenmişse tutuklanıp cezaevine gönderilebilirler. Türkiye’de gözaltında, geri gönderme merkezinde veya cezaevinde tutulan bir kişiyle ancak avukat aracılığıyla iletişime geçilebilir. Bu nedenle hak kaybına uğranmaması için hızlı bir şekilde bir avukattan yardım alınması tavsiye edilir.

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin izinlerinin verildiği şehirde ikamet etmeleri gerekmektedir. İstanbul’daki polisler tarafından kimlik belgesi olmayan veya yasal olarak ikamet ettikleri şehirde bulunmayan yabancıları gözaltına alıp gerekli işlemlerin yapılmasından sonra İstanbul’da ise selimpaşa geri gönderme merkezi , Tuzla geri gönderme merkezi yada Silivri geri gönderme merkezlerine gönderilmekteler.

İstanbul ‘daki geri gönderme merkezlerinin çok kalabalık olmasından kaynaklı farklı illerdeki geri gönderme merkezlerine gönderilebilmektedirler.

En çok gönderilen iller ; Edirne Geri Gönderme Merkezi , Niğde Geri Gönderme Merkezi , Kütahya Geri Gönderme Merkezi, Erzurum Geri Gönderme Merkezi , Balıkesir Geri Gönderme Merkezi , Kocaeli Geri Gönderme Merkezi , Malatya Geri Gönderme Merkez leridir.

İdari gözetim altına alınan kişinin  yabancılar hukuku avukatı, idari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimi nezdinde itirazda bulunabilir. Dilekçenin idareye iletilmesi halinde gecikmeksizin yetkili Sulh Ceza Mahkemesi hakimine iletilir. Sulh Ceza Hakimi incelemeyi on beş gün içinde sonuçlandıracaktır. Sulh Ceza Hakiminin vereceği karar kesindir.

İdari gözetim altına alınan kişi veya avukatı, idari gözetim koşullarının ortadan kalktığını veya değiştiğini iddia ederek Sulh Ceza Hakimliğine yeniden itirazda bulunabilir.

Sınır dışı etme kararına karşı davanın zamanında açılması kritik önem taşıyor. Davanın süresinde açılmaması halinde mahkemeler davaları incelemeden reddedebilir.

Sınır Dışı kararına itirazın süreden reddedilmesi durumunda idari gözetim altında tutulan kişinin Türkiyeden sınır dışı edilmesinin engelini ortadan kaldırıp sınır dışı işlemlerini başlatmasına sebep olacaktır.

Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Sınır dışı edilmiş olan yabancılara uygulanan giriş yasağı illerin valilikleri ve genel müdürlük tarafından verilebilmektedir. Giriş yasağının süresi 5 yıldan fazla olamaz. Ancak kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi risk bulunması halinde giriş yasağı 10 yıl daha uzatılabilecek.

Genel Müdürlük, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle bazı yabancıların Türkiye’ye kabulüne ilişkin ön izin koşulları getirebilir.

İdari kararlara ve giriş yasaklarına idari mahkemelerde itiraz edilebilir. Yabancıların gerçekleriyle örtüşmeyen kararlar, kanuna uygunluk açısından verilen kararları denetlemekle görevli idare mahkemeleri tarafından iptal edilebilmektedir.

Gerçek bulgularla çelişen giriş yasakları mahkemelerce iptal edilebiliyor. Ayrıca insan hakları ihlali teşkil eden giriş yasaklarına da itiraz edilebilir. Giriş yasakları aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan hakları da ihlal edebilir.

Aile birliği, eğitim hakkı, ayrımcılığın önlenmesi gibi insan haklarını ihlal eden giriş yasakları her zaman iptal edilebilir. İdare mahkemelerini iptal davalarında , davanınn reddini uygun görmeleri durumunda , AİHM’ye (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) dava taşınabilecek.

Sınır Dışı Kararına İtiraz Ve Giriş Yasağı Kaldırma

Giriş Yasağında Uygulanan Deport Kodları  ( Tahdit Kodları  ) Nelerdir?

Tahdit Kodu Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Tahdit Kodları Nelerdir?

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)

V-70 (Sahte evlilik)

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli)

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)

G-34 (Sahtecilik)

G-42 (Uyuşturucu madde suçu)

G-43 (Kaçakçılık suçları)

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 (Öldürme suçları)

G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)

G-66 (Gasp yağma)

G-67 (Dolandırıcılık)

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),

Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),

Ç-138 (İnat yolcu),

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen),

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen),

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar),

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri),

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar),

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan),

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen),

K (Kaçakçılıktan arananlar),

N-82 (İstihzan kodu),

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),

N-99 (İnterpol kodu),

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

 

Sınır Dışı Kararına İtiraz Ve Giriş Yasağı Kaldırma

İstanbul’da Yabancılar Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetleri

Türkiye’nin son yıllarda göç hareketlerinin merkezi haline gelmesi yabancılar hukuku ile ilgili konularda uzmanlaşmış avukatlara olan talebi arttırmıştır . Sınır dışı etme kararlarının iptali , oturma izni başvuruları veya vize sorunları gibi konularda İstanbul’da yardım isteyen yabancılar için, İstanbul sınır dışı avukatı veya İstanbul’da sınır dışı etme avukatı aramak yaygındır . Bu bağlamda yabancılara danışmanlık hizmetleri ve yabancı hakları avukatları gibi profesyoneller, yabancıların haklarını koruma ve yönlendirme görevini üstlenmektedir.

Özellikle İstanbul’da bu alanda faaliyet gösteren avukatlar, karmaşık hale gelen yabancılar hukuku konularında derinlemesine uzmanlığa sahiptir. Yabancılar hukuku avukatı olarak görev yapan profesyoneller, yabancıların Türkiye’de yaşadıkları hukuki sorunlara ilişkin rehberlik sağlamakta, haklarını savunmakta ve gerektiğinde onları mahkemelerde temsil etmektedir.

Sınır Dışı Kararına İtiraz Ve Giriş Yasağı Kaldırma

 

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu