Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza Kanununun Amacı Nedir? Cceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini; kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. İşte bu amaçla, kanunda ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004 tarihinde kabul … Read more

Ticari Temsilcinin Yetkileri

Ticari Temsilcinin Yetkileri Temsil yetkisinin kapsamı Ticari temsilci, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili sayılır. Ticari temsilci, açıkça yetkili kılınmadıkça, taşınmazları devredemez veya bir hak ile sınırlandıramaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması Temsil yetkisi, bir şubenin işleriyle sınırlandırılabilir. Temsil yetkisi, birden çok … Read more

Davaya Katılma Dilekçesi

Davaya Katılma Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE     DOSYA NO                           :…….   MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNAN                             :…….   VEKİLİ                                   :…….   DAVACI                                 :…….   VEKİLİ                                   :…….   DAVALI                                 :…….   KONU                                    : Davacı yanında davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizdir.   AÇIKLAMALAR               :1-Davacı tarafından, alt kiracısı davalıya karşı açılan kiralananın kötü kullanılmasından doğan alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin … Read more

Bozmadan Sonra Duruşma Günü Talebi

Bozmadan Sonra Duruşma Günü Talebi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NİN  DOSYA NO        :……. DAVACI              :……. VEKİLİ                :……. DAVALI              :…….       VEKİLİ                :…….               KONU                 :  Yeni Duruşma Günü Verilmesi İstemimizdir.   AÇIKLAMALA   :1-Davalı aleyhine mahkemenizde ……. tarihinde açmış bulunduğumuz dava mahkemenizin ……. Esas sayılı dosyası ile görülmüş ve mahkemece ……. tarihinde ……. Karar numarası … Read more

En İyi Ceza Hukuku Avukatları

En İyi Ceza Hukuku Avukatları Asal Hukuk Danışmanlık Ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet veren avukatlık ofisidir. Asal Hukuk Danışmanlık Avukatlık Bürosu, merkezi İstanbul olup Ankara, Bursa, İzmir, Konya,  Adana ve Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki hukuk bürolarıyla işbirliği yapmaktadır. Büromuz, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hukuki hizmet sağlamaktadır Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerine  hizmetin devamlılığı … Read more

İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şartın Tazmini

İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şartın Tazmini TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR MEHMET KANAR BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/33904) Karar Tarihi: 13/10/2020 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan:Kadir ÖZKAYA Üyeler:M.Emin KUZ Rıdvan GÜLEÇ Yıldız SEFERİNOĞLU Basri BAĞCI Raportör:Tuğba TUNA IŞIK Başvurucu:Mehmet KANAR Vekili:Av. Ali TOPÇU I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru; iş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın tazmini istemi … Read more

Avrupa Yakası Hukuk Büroları

Avrupa Yakası Hukuk Büroları Asal Hukuk Danışmanlık olarak, Avrupa yakasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bulunduğumuz yerin yanı sıra partner olarak çalıştığımız bir çok hukuk bürosu mevcut bu sayede gerek partnerlerimizden destek alarak gerek avukatlarımızın hukuki sürece destek için yönlendirildiği davalarda Türkiye’nin geneline hukuki destek vermekteyiz. Avrupa yakası hukuk büroları avukatları olarak müvekkillerimize yeni sistem avukatlığı bensimsetmekte … Read more

Bakırköy Boşanma Avukatlık

Bakırköy Boşanma Avukatlık Bakırköy Boşanma Avukatı Avukatlar boşanma sürecinin hızlanması ve sonuçlanması için profesyonel olarak çalışmaktadırlar. Boşanma sürecinizde boşanma avukatınızla tüm süreci paylaşmalısınız. Boşanma davası açarken zilyet , mal paylaşımı , velayet ile ilgili tüm süreçlerinizi planlayarak devam ederseniz daha hızlı sonuçlara ulaşmanızı sağlamaktadır. Avukatlık konu belirlendiğinde İstanbul ilinde bulunan Bakırköy Avukatlık büroları bu ihtiyacımıza … Read more

Avukatın Görüşü Daha Yargıtay Kararına Dönüştü

Avukatın Görüşü Daha Yargıtay Kararına Dönüştü Gerçek bir arabuluculuk faaliyeti yerine; işverenin fesih iradesini gizlemeye, ibra niteliği kazandırmaya veya işçinin dava açmasını engellemeye yönelik anlaşma belgeleri geçersizdir. İşçi yeni bir arabuluculuk süreci başlatmadan dava açabilir (9HD, 2019/3694, 11.6.2019).

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır İstanbul ‘da En İyi Boşanma Avukatı Boşanma sürecinde kadınların herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyet yaşamaması için boşanma protokolünün etraflıca hazırlanması gerekir. Bu konuda boşanma avukatları bilgi ve tecrübe sahibidir. Önemli detayların atlanmaması açısından bir avukatla görüşerek boşanma protokolü konusunda destek almak doğru bir adım olacaktır. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmalarda, … Read more

error: İçerik korunuyor !!