Noterlerin Kusursuz Sorumluluğunun Şartları

Noterlerin Kusursuz Sorumluluğunun Şartları Noterler, gerçekleştirmiş oldukları iş ve işlemlerde hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için yaptıkları işlemleri belgelendirmektedirler ve Noterlik bir kamu hizmetidir. (Noterlik Kanunu madde Görevi belge ve işlemlere resmiyet kazandırmak olan noterlerin, yaptıkları işlemler dolayısıyla meydana gelecek zararlardan ötürü sorumlu tutulması da bu görevin zorunlu ve doğal bir sonucudur. Bu sebeple … Read more

Danıştay Vergi Dava Daireleri E. 2002/376

Danıştay Vergi Dava Daireleri E. 2002/376 T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Esas No:2002/376 Karar No: 2002/442 ÖZETİ: Kredi kartı ekstreleri ile yazar kasa fişlerinin karşılaştırılması sonucu bulunan matrah farkı üzerinden yapılan cezalı vergilendirmede yasaya aykırılık bulunmadığı hk. TEMYİZ EDEN: ……………….Vergi Dairesi Başkanlığı KARŞI TARAF: …….Turizm Sanayi Limited Şirketi İSTEMİN ÖZETİ: Lokanta işleten davacının … Read more

error: İçerik korunuyor !!