Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kuruluşu Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, bir saat içerisinde tamamlanması mümkündür. Türkiye’de şirket kuruluşu harçtan muaftır. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir. Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi? Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancıların bu … Read more

Delil Tespiti ve Yargıtay Kararları

Delil Tespiti ve Yargıtay Kararları Delil tespiti ileride açılacak veya açılmış olan bir davayla ilgili delillerin zarar görmesi veya yok olması gibi tarafın hakkını önemli ölçüde zedeleyen durumlara karşı güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş bir kurumdur. Delil tespiti, bir dava olmayıp geçici hukuki koruma tedbiridir. Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar Delil … Read more

İhtarnameye Cevap

İhtarnameye Cevap İhtarnameye cevap nasıl verilir? Tarafınıza gelen ihtarnamede bir süre belirtilmiş ise ve ihtarnamedeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız belirtilen süre içerisinde bu ihtarnameye cevap verme yolunu tercih edebilirsiniz. İhtarnameye cevabınız da yine noter aracılığıyla bir cevabi ihtarname göndererek olmalıdır. İhtarname gelince ne yapılmalı? Noter ihtarnameleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre posta memurunca tebliğ … Read more

error: İçerik korunuyor !!