MANŞET

Tahdit Kodu – Tahdit Kodu Kaldırma

Tahdit Kodu – Tahdit Kodu Kaldırma

Tahdit kodu, Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarına işlenen özel kodlardır. Bu kodlar, çeşitli amaçlar için kullanılır: Bazen sadece bilgilendirme amaçlıdır, bazen Türkiye’ye giriş yasağı anlamına gelir, bazen de kişinin sınır dışı edilmesi gerektiğini gösterir. Türkiye’de farklı tahdit kodları bulunmakta ve her biri farklı durumları ifade etmektedir.

Deport kararı verilen yabancılara bazen tahdit koduda konulmaktadır. Bu gibi durumlarda deport kararına itiraz edilmeli ve akabinde gerekirse kodun kaldırılması için dava açılmalıdır. في مقال اليوم سنشرح ماهية قرار الترحيل وكيفية الطعن في هذا القرار. قرار الترحيل مشمول في قانون الحماية الدولية والأجانب Deport kararına itiraz ile ilgili bir avukattan bilgi almanızı tavsiye ederiz.

İstanbul’daki bir yabancı avukat olarak, tahdit kodu ile ilgili yabancılara hukuki destek sağlanmaktadır. Türkiye’de yabancıların durumları, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, kimlerin Türkiye’den sınır dışı edilebileceğini, ikamet izni alım süreçlerini ve uluslararası koruma başvurularını içerir. Bu kanun çerçevesinde, tahdit kodları da yabancıların Türkiye’deki statülerini belirlemekte önemli bir role sahiptir.

Tahdit kodları

Türkiye’de yabancı uyrukluların ülkeye giriş, ikamet ve sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak konulan özel kodlardır. Bu kodlar, çeşitli durumları belirtmek için kullanılır ve yabancı uyrukluların Türkiye’deki hukuki statülerini etkileyebilir. İşte bu konuyla ilgili bazı önemli noktalar:

Tahdit Kodu Koyma Yetkisi

Tahdit kodları, Genel Müdürlük, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Hudut Kapısı personeli tarafından konulabilir. Bu yetkilendirilmiş birimler, yabancı uyrukluların Türkiye’ye girişine, ikametine veya sınır dışı edilmesine dair kararlar alabilir.

Tahdit Kodu Bulunan Yabancının Ülkeye Girişi

Eğer bir yabancı uyruklu kişiye tahdit kodu konulmuşsa, bu genellikle ülkeye girişine bazı kısıtlamalar getirir. Ancak, kodun türüne ve amacına bağlı olarak bu durum değişebilir.

Tahdit Kodu - Tahdit Kodu Kaldırma
Tahdit Kodu – Tahdit Kodu Kaldırma

Tahdit Kodunun Kaldırılması

Tahdit kodu, onu koyan birim veya müdürlük tarafından kaldırılabilir. Ayrıca, yabancı uyruklular ve temsilcileri, hukuki yollarla, yani dava açarak tahdit kodunun kaldırılmasını talep edebilir.

Sınırdışı Kararına İtiraz

Sınırdışı edilme kararına, ilgili hukuki prosedürler çerçevesinde itiraz edilebilir. Bu süreç, genellikle ilgili yasal temsilciler aracılığıyla yönetilir.

Geri Gönderme Merkezine Gönderilme ve İtiraz

Eğer bir akrabanız geri gönderme merkezine gönderildi ise, bu karara itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu süreçte avukatlık hizmeti almak, durumunuzun doğru bir şekilde ele alınması için önemlidir.

Geri Gönderme Merkezine Gönderilme Kararına İtiraz: Geri gönderme merkezine gönderilme kararına karşı, ilgili yasal süreçler ve prosedürler dahilinde itiraz edilebilir. Bu süreç genellikle karmaşık olabilir ve profesyonel hukuki yardım gerektirebilir.

Tahdit kodları çeşitlidir ve her biri farklı durumları ifade eder. Örneğin, Ç serisi kodlar genellikle ikamet izni ihlalleri ve güvenlikle ilgili konular için kullanılırken, N serisi kodlar idari para cezalarıyla ilgilidir. O serisi kodlar ise uluslararası koruma başvuruları ile ilgili durumları ifade eder. Bu kodların her birinin anlamı ve getirdiği sonuçlar, yabancı uyrukluların Türkiye’deki hukuki statüsünü doğrudan etkileyebilir.

Tahdit kodları, kodun verilme sebebi ve kodun verilmesine göre yabancının ne kadar süre ile sınır dışı edildiğinin tespiti

Ülkeye Giriş Yasakları, yabancının hukuki ve fiili durumuna göre yaklaşık 100 ayrı tahdit kodundan bir veya birkaçının Yabancının Sicil Kaydına işlenmesiyle oluşmaktadır. Bu kodlardan bazıları, verilme sebebi ve yabancının ne kadar süreyle ülkeye girişinin yasaklandığı aşağıdaki gibidir:

-“V-69. İkamet İzni İptal Edilenler” Türkiye’de ikamet izni alıp daha sonra ikamet kurallarına uyulmaması sebebiyle ikamet izni iptal edilen yabancılara V-69 tahdit kodu konulur ve kişiye 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

-“V-70. Sahte Evlilik” Türkiye’de ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yapan yabancılar hakkında V-70 tahdit kodu konularak 5 yıl kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

-“V-84. 10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar” 10 gün içinde ikamet izni almak koşuluyla giriş yapan yabancı vatandaşların bu süre içerisinde ikamet izni almak için yabancı şubelere başvurmamaları halinde süreli giriş yasağı konulur.

-“G-78. Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar” Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak süresiz olarak Türkiye’ye girişleri engellenir.

-“G-87. Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler” Genel güvenlik açısından sakıncalı veya terör bağlantılı olabileceği değerlendirilen yabancılara uygulanmaktadır. Sicillerinde G-87 kodu bulunan yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır veya Türkiye’de bulunmaları halinde haklarında sınır dışı etme kararı alınır.

-“Ç-113. Yasadışı giriş-çıkış yapanlar” Türkiye’ye yasadışı giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 tahdit kodu konularak 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası verilir. İdari para cezası ödendiği takdirde Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapılamaz. Ancak idari para cezasının ödenmemesi halinde 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye girişleri engellenir.

-“Ç-114. Haklarında adli işlem yapılan yabancılar” Yabancının Türkiye’deyken herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

-“Ç-115. Ceza evinden tahliye olan yabancılar” Suç işleyip Türkiye’de hapis cezasını tamamlayan yabancılar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağı konulur.

-“Ç-116. Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar” Genel ahlaka aykırı davranan veya kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye tekrardan girişleri 1 yıl boyunca engellenir.

-“Ç-117. Kaçak çalışanlar” Türkiye’de kaçak çalışan yabancılar hakkında Ç-117 tahdit kodu konularak 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanır.

-“Ç-118. İkamet izni iptal edilenler” Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların, ikamet iznini başka amaçlarla kullandıkları tespit edildiğinde haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanarak Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

-“Ç-119. Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi” Türkiye’de kaçak çalışan yabancılara verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde Ç-119 tahdit kodu işlenerek 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir.

-“Ç-120. Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi” Vize veya ikamet ihlali yapan yabancılar hakkında uygulanan idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde yabancı hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenerek 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir.

-“Ç-135. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa aykırı davrananlar” Kanuna aykırı davranan yabancılara idari para cezası uygulanır. Bu para cezasının ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

-“Ç-136. Seyahat masraflarını ödemeyenler” Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarının kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanır ve Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafların ödenmesi istenir.

-“Ç-137. Terke davet edilen yabancılar” Göç idaresi tarafından belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların bu sürelerde Türkiye’yi terk etmemesi halinde haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenerek Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

-“Ç-138. İnat yolcu” Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların, ülkeye giriş yaparken bu durumun fark edilmesi halinde haklarında Ç-138 tahdit kodu işlenerek 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

-“Ç-141. Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı” Türkiye aleyhine işlemiş olduğu kanun ihlali dolayısıyla ülkeye girişi “İç İşleri Bakanlığı” tarafından engellenir ve yabancıya Göç İdaresi tarafından Ç-141 tahdit kodu uygulanır.

-“Ç-149. Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler” Risk Analiz Birimleri tarafından çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği veya çatışma bölgelerine geçebileceği değerlendirilen yabancılar hakkında Ç-149 tahdit kodu işlenerek 5 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri engellenir.

-“K. Kaçakçılıktan arananlar” K tahdit kodu genelde kaçakçılık suçlarını işleyen ve hakkında yakalama kararı çıkan yabancılar için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebileceği gibi yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konabilir.

-“N-99. İnterpol kodu” N-99 İnterpol tahdit kodu kendi ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir. Giriş yasağı konulması konusunda takdir yetkisi devlete aittir.

-“N-82. Girişi ön izne bağlı yabancı” N-82 tahdit kodunda yabancı, Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi mümkün değildir.

Tahdit kodunun kaldırılması, Türkiye’de yabancı uyruklu kişiler için önemli bir konudur, özellikle de bu kodlar ülkeye giriş, ikamet veya sınır dışı edilme gibi önemli konularda kısıtlamalar getirebileceğinden. Kodun kaldırılması için genellikle iki ana yol bulunmaktadır:

Meşruhatlı Vize Alınması

Bu yöntem, yabancı uyrukluların Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla özel bir vize türü alarak tahdit kodunun kaldırılmasını sağlamaya çalıştığı bir süreçtir. Bu vize türü, genellikle kişinin Türkiye’ye giriş yapmasına ve burada kalmasına izin verir ve aynı zamanda mevcut tahdit kodunu ortadan kaldırabilir.

İdare Mahkemesinde Dava Açılması

Eğer meşruhatlı vize almak mümkün değilse veya tahdit kodu konusunda bir anlaşmazlık varsa, yabancı uyruklular veya onları temsil eden avukatlar, idare mahkemesinde dava açarak kodun kaldırılmasını talep edebilir. Bu süreç genellikle daha karmaşıktır ve spesifik hukuki bilgi gerektirir. Davada sürelerin çok önemli olduğunu unutmamak gerekir.

Deport (sınır dışı etme) kararı verilen yabancılara bazen tahdit kodu da konulabilir. Eğer bir kişiye deport kararı verilmişse ve bu kararla birlikte bir tahdit kodu da konulmuşsa, bu durumda hem deport kararına hem de tahdit koduna karşı hukuki yollarla itiraz edilebilir. Bu süreçlerde profesyonel hukuki yardım almak, özellikle karmaşık hukuki prosedürler ve sıkı süre kısıtlamaları göz önünde bulundurulduğunda, çok önemlidir.

Bu bağlamda, İstanbul’daki yabancı avukatı olarak uzman avukatların hizmetleri, hem Türkiye içinde hem de dışında bulunan yabancılar için çok değerli olabilir. Bu tür hukuki destek, yabancı uyrukluların haklarını korumalarına ve hukuki süreçlerde doğru adımlar atabilmelerine yardımcı olur.

Sınırdışı kararına itiraz edebilir miyim?

Yabancılar için verilen sınır dışı kararına itiraz edilebilmektedir. Detaylı bilgi için Yabancı avukatı ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Akrabam geri gönderme merkezine gönderildi itiraz edebilir miyim?

Haklarında sınır dışı kararı alınan yabancılar bazen geri gönderme merkezine gönderilebilmektedir. GGM’ye gönderilen yabancılara bu karara itiraz edebileceği hususu Göç idaresi tarafından tebliğ edilmektedir. GGM’de yakınınız bulunuyorsa itiraz etmek için avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Türkiye’de yabancı uyruklu bireylere konulan tahdit kodlarının kaldırılması, çeşitli hukuki yollarla gerçekleştirilebilir. Bu süreçler, genellikle sınır dışı etme kararları ve giriş yasakları gibi durumlarla ilişkilidir.

İdari İşlemlere İtiraz

Tahdit kodları, idari işlemler çerçevesinde konulur ve bu nedenle idare mahkemelerinde iptal davası açılarak bu kodların kaldırılması talep edilebilir. Sınır dışı kararlarına itiraz da benzer bir şekilde idari yargı yoluyla yapılabilir.

İdari Başvurular ve Özel İzinler

Bazı durumlarda, idari başvurular, meşruhatlı davetiyeler veya Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı’ndan alınacak özel bir mahkeme kararı ile tahdit kodları kaldırılabilir. Bu süreçler genellikle, ilgili yabancı uyruklu bireyin Türkiye’ye girişine izin verilmesi veya ikamet durumunun düzeltilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

İstisnai Durumlar ve Sınır Dışı Kararları

Terör örgütleri ve suç örgütleriyle ilişkili olduğu tespit edilen kişiler veya kamu güvenliğini tehdit eden bireyler, itiraz başvurusu yapmış olsalar bile genellikle sınır dışı edilirler. Bu tür durumlar, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde ele alınır.

Sınır Dışı Etme Süreci ve Kanuni Düzenlemeler

Türkiye’de sınır dışı etme süreci, yasal olarak belirlenmiş çeşitli maddeler arasında düzenlenir. Bu kararlar, genellikle valilikler tarafından alınır ve sınır dışı edilen yabancılar, tahdit kodlarına bağlı olarak belirli bir süre boyunca veya tamamen Türkiye’ye giriş yapmaları engellenebilir.

İdari Para Cezaları ve Hukuki Yollar

Belirlenen tahdit kodlarına bağlı olarak, bazı durumlarda idari para cezalarının ödenmesi veya idari dava yoluyla bu kodların kaldırılması mümkün olabilir.

Bu süreçler, genellikle karmaşık hukuki prosedürler ve sıkı süre kısıtlamalarını içerir, bu nedenle bu tür durumlarla karşı karşıya kalan yabancı uyrukluların profesyonel hukuki yardım alması önemlidir. Hukuk uzmanları, bu süreçlerde doğru adımların atılmasına ve yabancı uyrukluların haklarının korunmasına yardımcı olabilir.

Geri gönderme merkezine gönderilme kararına itiraz süreci

Türkiye’de yabancı uyruklu kişiler için önemli bir hukuki hak teşkil eder. Bu süreç, genellikle Geri Gönderme Merkezi’nin (GGM) bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine yapılan itirazlar üzerinden işler. Bu itiraz sürecinde dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

İtiraz Süreci ve Kanuni Dayanaklar: İtirazlar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri temel alınarak yapılır. Örneğin, bu kanunun 57. maddesi, geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresinin altı ayı geçemeyeceğini, ancak belirli koşullar altında bu sürenin altı ay daha uzatılabileceğini belirtir.

İdari Gözetim Süresinin Uzatılması

İdari gözetim süresinin uzatılabilmesi için, yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi veya belgeleri vermemesi gibi durumlar gereklidir. Eğer bu tür bir durum yoksa ve yabancı uyruklu kişi iş birliği yapmışsa, idari gözetim süresinin uzatılması genellikle mümkün olmaz.

Mahkeme Kararları ve Hukuka Uygunluk

İtiraz sürecinde, sulh ceza mahkemeleri başvuruları detaylı bir şekilde inceler ve yabancı uyruklu kişinin durumuna göre karar verir. Eğer mahkeme, idari gözetim altında tutulmanın veya sürenin uzatılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verirse, bu durumda yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasına karar verebilir.

Kaçma ve Kaybolma Riskinin Değerlendirilmesi

Mahkeme, kaçma ve kaybolma riskini de değerlendirir. Eğer bu risk, 6458 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen tedbirlerle bertaraf edilebilecekse, bu durum idari gözetim süresinin uzatılmasını gerektirmez.

İtirazların Kabulü ve İdari Gözetim Kararının Kaldırılması

Mahkeme, itirazları kabul ettiği takdirde, idari gözetim kararının kaldırılmasına karar verebilir. Bu, yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını ve geri gönderme merkezinden çıkarılmasını sağlar.

Bu süreçler, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’deki haklarını korumak ve adil bir yargılama süreci sağlamak açısından önemlidir. İtiraz süreçlerinin karmaşık olabileceği ve profesyonel hukuki yardım gerektirebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin veya onların temsilcilerinin, deneyimli hukuk uzmanlarından destek alması tavsiye edilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu