MANŞET

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları*2024

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları*2024

Tahliye taahhütnamesi, adı üzerinde kiracının kiralanan taşınmazı belli bir tarihte tahliye edeceği sözünün belgesidir.

1- ŞEKİL ŞARTI: YAZILI OLMASI
2- KİRACININ SERBEST İRADESİ
3- TAAHHÜTNAMENİN TANZİM TARİHİ, KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİNDEN SONRA OLMALIDIR
4- TAHLİYE TARİHİ AÇIK VE NET OLARAK BELİRTİLMELİDİR
5- TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN ŞARTA BAĞLI OLMAMASI
6- KİRACININ EŞİNİN TAAHHÜDE RIZASI

TAHLİYE EMRİ VE İTİRAZ USULÜ

Kiraya veren, alacaklı sıfatıyla tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi başlatır ise, icra müdürlüğü derhal kiracıya borçlu sıfatıyla tahliye emri düzenler ve gönderir. Tahliye emrinin kiracı/borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmemesi halinde tahliye emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kiralananın tahliye edilmesi gerekmektedir. Aksi halde kiralananın tahliyesi cebri icra yoluyla sağlanır.

Tahliye Taahhütnamesi İle İcra Takibi Yapılır mı?

TAHLİYE EMRİ VE İTİRAZ USULÜ

Kiraya veren, alacaklı sıfatıyla tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi başlatır ise, icra müdürlüğü derhal kiracıya borçlu sıfatıyla tahliye emri düzenler ve gönderir. Tahliye emrinin kiracı/borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

Tahliye taahhütnamesi varsa dava açılır mı?

Tahliye sürecinde gözetilmesi gereken önemli bir husus ise taahhüt tarihinden itibaren bir aylık süre içinde icra ya da dava yoluna başvurulmasıdır. Bu süre, tarafların haklarını koruma açısından kritik öneme sahiptir.

Tahliye taahhüdü ile icra takibi nasıl yapılır?

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu koşullarda taşıdığı bu özelliğe istinaden kiraya veren herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kiracısının taşınmazı boşaltmadığı hallerde bir ay içinde icra dairesine başvurmak sureti ile icra takibi başlatabilmektedir.

Tahliye taahhüdüne rağmen evi Boşaltmazsa ne olur?

Geçerli bir tahliye taahhütnamesi varsa, kiraya veren kiracının tahliyesini isteyebilir. Kiracı taahhüt ettiği tarihte taşınmazı boşaltmazsa, taahhütname icra takibi ile işleme konulur. Kiracının itirazı halinde, itiraza karşı mahkemeden tahliye kararı istenir.

Tahliye taahhütnamesi imzaya itiraz edilirse ne olur?

Tahliye taahhüdü âdi yazılı olarak verilmiş ve kiracı bu belgedeki imzaya itiraz etmişse, kiraya veren artık İcra Mahkemesi’ne başvurarak itirazın kaldırılmasını isteyemez. Kiraya veren artık Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açmak mecburiyetinde kalacaktır .

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları*2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu