MANŞET

Tahliye Taahhütnamesi Rize 2023

Tahliye Taahhütnamesi Rize 2023

Tahliye taahhütnamesi, kısaca, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair sunduğu irade beyanıdır. Diğer bir ifadeyle tahliye taahhütnamesi ile kiracı, belirli bir sürenin tamamlanması ile kiralananı boşaltacağını ifade ederse kiraya verenin belirlenen süre sonunda kiracıyı çıkarma hakkı bulunur.

Tahliye taahhütnamesi nasıl geçerli olur?

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları; yazılı olması, kiracının serbest iradesine dayanması ve kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmasıdır. Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

Tahliye taahhütnamesi varsa ne olur?

Tahliye taahhütnamesi alınması zor bir taahhütnamedir. Kiraya veren kişiye önemli bir hak (tahliye imkanı) tanırken kiracının da önemli bir hakkını (sözleşmeyi uzatma hakkını) elinden almış olur. Burada kiracı taahhüt ettiği tarihte taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

Tahliye taahhütnamesi nasıl geçersiz olur?

Tahliye taahhütnamesi bir sözleşmedir ve taraflar bu sözleşmeyi serbest iradeyle gerçekleştirmelidir. TBK’da genel hükümlerde düzenlenen irade sakatlığı hallerinden eğer hata, hile veya korkutma sonucu irade alınmışsa, bu sözleşme geçersiz olacaktır.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye ne kadar sürer?

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi ve Tahliye Davasında Zamanaşımı veya Hak Düşürücü Süreler. Tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi ve tahliye davası için Türk Borçlar Kanunumuzun 352. maddesine göre, kural olarak tahliye taahhüdünde belirtilmiş olan tarihten itibaren 1 aylık süre öngörülmüştür.

Tahliye taahhüdü varsa ihtara gerek var mı?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira süresi sona erdiğinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiraladığı yeri boşaltacağını kiralayana tek taraflı olarak taahhüt etmesidir.

Tahliye taahhüdü Örnek No kaç?

Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı İcra Takibi

Kiracı, kira sözleşmesinin düzenlenme tarihinden sonra taşınmazı tahliye edeceğini taahhüt etmiş ise taahhüt edilen tarihte taşınmaz tahliye edilmez ise kiralayan icra dairesinde örnek no 14 ile icra takibi yaparak kiralananın tahliyesini talep edebilir.

Tahliye taahhüdü sözlü olur mu?

Kanun maddesinde sayılan şartlar gereği tahliye taahhüdü; Yazılı şekilde verilmiş olmalıdır. Yazılı şekil şartı kanunda açıkça yer alan bir geçerlilik şartı olup, sözlü şekilde verilen tahliye taahhütleri yok hükmündedir.

Tahliye Taahhütnamesi Rize 2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu