MANŞET

Tanınmış Marka Nedir

Marka Çeşitleri

Tanınmış Marka Nedir

Hedef kitlesi dışında da toplumlun tüm kesimleri tarafından bilinirliğe ve tanınırlığa erişmiş, hiçbir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya işletme ile çağrışım yapan markaları ifade eder.

Tanınmış marka yenilenir mi?

Tanınmış markalar siciline olan bu kanıt sayesinde marka, süresiz olarak koruma altına alınmaktadır. Koruma süresi ile ilgi herhangi bir süre kanunda geçmemektedir.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Tescilli Markalar.
Tescilsiz Markalar.
Ticaret Markaları
Hizmet Markaları
Ferdi Markalar.
Ortak Markalar.
Tanınmış Markalar.
Ulusal Markalar.

Marka Yenileme kaç yılda bir yapılır?

Tescilli markanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sürmektedir. Bu süre, başvuru üzerine 10 yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir.

Marka avukatı ne yapar?

Marka avukatı marka hukuku mevzuatına hâkim olur ve bu alanda güncel gelişmeleri takip eder. Patent ve marka alanında üst düzey hizmet sunar. Markalarla ilgili konularda kişileri temsil eder ve bu kişilere danışmanlık yapar. Marka hakkında hakların korunması için çalışmalar yapar.

Marka Tescili

Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler:

Ürünün şeklini içeren işaretler,
Ürünlerin; cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareleri, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce yasak konulmuş armalar, amblemler,
Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
Yetkili mercilerden kullanılmak için yasaklanmış olan markalar,
Tanınmış markalar,
Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Marka Patent Avukatlarının Hizmet Alanları

Haksız rekabet davaları,
Marka tescil işlemleri,
Marka patent haklarının devri işlemleri,
Marka ve patent haklarına yönelik tecavüzlere ilişkin davalar,
Marka uygunluğuna ilişkin hukuki danışmanlık,
Tecavüzün bulunmadığının tespitine dair davalar,
Marka hakkının korunmasına yönelik danışmanlık,
Marka hakkı ihlaline karşı hukuki adımların atılması,
Marka ve patent hakkına dair danışmanlık,
Marka ve patent haklarına yönelik tecavüz sebebiyle maddi ve manevi tazminat talepli davalar,
Marka tescil talebinin reddine karşı hukuki yollara başvurulması,
Marka ve patent hukuku kaynaklı sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, feshi işlemleri.

Uzman bir marka avukatı, marka hukuku konusunda karşılaşabileceğiniz hak ihlallerine karşı gerekli adımları atar. Markanızın korunması konusunda en uygun çözüm ve dava yollarını ortaya koyar.

Tanınmış Marka Nedir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu