Uluslararası Hukuk Avukatı – Uluslararası Ticaret Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Asal Hukuk Danışmanlık büromuz uluslararası hukuk mücadelelerinde avukatlık hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuzun uluslararası hukuk hizmetleri arasında vatandaşlık hukuku, oturma izni, tanıma ve tenfiz davaları, uluslararası ticaret hukuku, göçmenlik ve yabancı vatandaşlık gibi birçok hizmet konuları yer almaktadır.

Uluslararası hukuk işlemlerinde, göçmenlik ve vatandaşlık işlemlerinde ya da AİHM’e başvuru gerektirecek konularda Asal Hukuk Danışmanlık büromuz yerli – yabancı tüm müvekkillerini gerektiği gibi temsil etmekte ve hukuk mücadelelerinde profesyonel hizmet vermektedir.

Uluslararası hukuk davalarında öncelikle işlemlerin Türkiye’de resmi olarak başlatılması ve usule uygun yürütülmesi gerekmektedir.

Türk ya da yabancı uyruklu olması fark etmeksizin müvekkilin davasındaki gereklilikler hem Türkiye hem de ilgili ülke hukuk kurallarına uygunluğu sağlanmalıdır.

Hukuk firmamız, uluslararası hukuk davaları uyuşmazlıklarının çözüme kavuşması, müvekkillerimizin mağduriyet yaşamadan hakkına ulaşması için çok yönlü bir hukuk mücadelesine destek vermektedir.

Uluslararası Hukuk Avukatı – Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası hukuk davalarında avukat büromuz ile profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Uluslararası hukuk alanında büromuzun avukatları özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının karşılaştıkları meseleler, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Türk vatandaşlarının başka ülkelerde yaşadıkları sorunlar,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı mekanizmalarının kullanılması, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet ya da Avrupa Patent Enstitüsü nezdinde korunması ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümü ve  benzeri diğer konularda çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.

Ülkemizde çalışmalarını yürüten bazı uluslararası hukuk büroları yurtdışında yerleşik bürolarla iş birliği içinde çalışırlar.

Uluslararası avukat, işte bu işleyişin en önemli parçasıdır.
Bu avukatlar, milletlerarası hukuki ihtilafın en hızlı ve akılcı çözümü konusunda yabancı avukatlarla iş birliği yapabilmektedir. Doğrudan yabancı yatırım ile ülkemizde ticari faaliyet gösterecek olan yabancılar için de yine aynı şekilde hukuk güvenliği en önemli unsurların başında gelmektedir.

Bu sıkıntıların en başta çözülebilmesi için uluslararası avukatlardan destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Büyümek, gelişmek ve daha büyük hedeflere ulaşmak için günümüz piyasasının rekabetçi koşulları karşısında yurt dışına açılım bir nevi zorunluluktur ve bunu gerçekleştirirken iyi bir finans ekibi ve uluslararası hukuk bürosu ile çalışmak firmalara ciddi değer katacaktır. Uluslararası camiada atılacak adımlarda uluslararası avukat ile koordineli çalışmak muhtemel sorunların bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.

Uluslararası hukuk avukatı nedir?

Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk alanına giren konularda ihtisas yapmış ve bu konuda deneyim kazanmış olan avukattır.

Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler.

Uluslararası hukuk büroları ne iş yapar?

Avukatlık Kanunu’na göre yabancı hukuk büroları, yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konusunda danışmanlık hizmeti yapmak üzere Türkiye’de faaliyet gösterebilir. Yabancı hukuk büroları bu işleri dolaylı bir biçimde yapmakta, baroya kayıtlı bağımsız çalışan avukatlar üzerinden işlemleri yürütmektedir.

Türkiye’deki göçmenlik hizmetlerimiz:

Türkiye’de kısa veya uzun süreli oturum izni alma
Çalışma izni başvuruları
En az 250,000 USD değerinde taşınmaz alımı yoluyla Türkiye vatandaşlığı başvurusu
En az 500,000 USD sabit sermaye yatırımı yoluyla Türkiye vatandaşlığı başvurusu

Uluslararası Hukuk Avukatlık Hizmetlerimizden Bazıları

Yurt içi ve yurt dışında açılan anti-damping soruşturmaları,
Yurt içi ve yurt dışında açılan sübvansiyon soruşturmaları,
Korunma önlemi soruşturmaları,
Gözetim uygulaması başvuruları,
Askıya alma, kota ve tarife kontenjanı başvuruları,
Değişen mevzuata ve uygulamalara ilişkin raporların düzenlenmesi,
Ticaret politikası danışmanlığı,
İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi,
Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi,
İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü,
İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması,
Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü,
İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü,

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukukunda sözleşmelerin hukuka uygun düzenlenmesi, sınır ötesi ticari çalışmaların usule uygun yapılandırılması, gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi, uluslararası online satış işlemlerinin şekillendirilmesi, acente-bayi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve benzeri alanlarda hizmet vermekteyiz. Uluslararası ticaretle ilgili müvekkillerimizin problemlerine çözüm sunarken aynı zamanda danışmanlık vermekteyiz.

Uluslararası Hukuk Avukatı – Uluslararası Ticaret Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru

Temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iç hukuk yollarıyla sürdürülen mücadelenin sonuçsuz kalması, tüketilmesi durumunda kişilerin haklarını korumak üzere yargı hizmeti vermektedir. Asal Hukuk Danışmanlık büromuz, müvekkillerimizin hukuk mücadelesinde tüm yolların tüketilmesi halinde davayı AİHM’e taşıyarak mücadelenin devam etmesini sağlamaktadır.

Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı ülke mahkemelerinin verdiği kararların Türkiye’de geçerli olması için, tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Asal Hukuk Danışmanlık olarak yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.

Uluslararası hukuk ve tanıma tenfiz davası açabilmenize profesyonel hukuk desteği veren firmamız, süreci sizin için takip etmekte ve gereken sonuca ulaştırmaktadır.

Uluslararası Hukuk Avukatı – Uluslararası Ticaret Hukuku