MANŞET

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?

Vesayet Nedir Vasi Nasıl Atanır

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?

Vesayet, velayet altında olmayan bireylerin, özellikle de küçüklerin, kısıtlı kişilerin ve uzun süreli hapis cezası almış kişilerin mal varlıklarını ve kişilik haklarını koruma amacıyla oluşturulan bir hukuki düzenlemedir. Vesayet sisteminde, mahkeme tarafından atanan vasi, bu kişilerin haklarını koruma ve yönetme görevini üstlenir.

Vasi, vesayet altına alınan kişilerin haklarını koruyan ve yöneten mahkeme tarafından atanan bir kişidir. Türk Medeni Kanunu’na göre vasi, vesayet daireleri ile birlikte vesayetin önemli bir unsuru olarak kabul edilir. Vasi, velayet altında olmayan küçüklerin, kısıtlanmış kişilerin ve uzun süre hapis cezası almış kişilerin mal varlıklarını ve kişilik haklarını yönetir.

Vesayet, koruma altına alınan kişilerin haklarını ve mal varlıklarını korumayı amaçlayan bir hukuki düzenlemedir. Örneğin, anne ve babasını kaybetmiş bir çocuğun mal varlığının yönetimi vesayet altında gerçekleştirilir.

Velayet ise, genellikle anne ve babanın çocukları üzerindeki yasal sorumluluk ve haklarını ifade eder. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında, çocukların bakımı, eğitimi ve mal varlıklarının yönetimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için anne ve babaya yüklenen sorumluluktur. Evlilik içinde doğan çocuklar, anne ve babanın ortak velayeti altında bulunurken, boşanma durumlarında mahkeme, çocuğun üstün menfaatini gözeterek velayeti genellikle anne veya babadan birine verir. Bu karar verilirken ekonomik, sosyal, eğitim ve yaşam koşulları gibi faktörler dikkate alınır.

Vesayet, hukuki bir terim olarak, bazı özel durumlarda bireylerin hak ve çıkarlarını koruma amacıyla devreye giren bir düzenlemedir. Bu durumlarda, vesayet altına alınan kişiler, akıl hastalığı, savurganlık, bağımlılık veya reşit olmamaları gibi nedenlerle kendi haklarını ve mal varlıklarını etkili bir şekilde koruyamayabilirler. Bu kişilerin haklarını ve çıkarlarını korumak için bir vasi atanır.

Örnek olarak, eğer bir kişi akıl hastalığı nedeniyle mal varlığını yönetme yeteneğinden yoksunsa, bu durumda bir vasi, kişinin mal varlığını ve kişisel işlerini yönetmek üzere atanabilir. Bu vasi, atanan kişinin menfaatlerini koruyarak, onun adına yasal işlemleri gerçekleştirir. Ayrıca, anne ve babasını kaybetmiş bir çocuk da vesayet altına alınabilir. Bu durumda vasi, çocuğun mal varlığını yönetir ve onun kişisel haklarını korur. Vesayet kurumu, bu şekilde kişisel hakları ve mal varlığını koruma gücünden yoksun olan kişilere bir koruma sağlar.

Vesayet altındaki kişi neler yapamaz?

Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır. Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve açıklama yeteneğine sahipse, vasi önemli işlerde karar vermeden önce olanak ölçüsünde, onun görüşünü almakla yükümlüdür.

Tapuda vesayet altına almak ne demek?

Vesayet, bazı durumlarda kanuni bir mecburiyet olarak ortaya çıkabilirken bazı durumlarda ise yetkili ve görevli mahkemelerden talep edilerek alınır. Vesayet altına alınacak kişiye bir vasi tayin edilir. Vasi, vesayet altına alınan kişinin varlıklarını ve kişilik haklarını korumak, temsil etmekle yükümlüdür

Vesayet süresi ne kadardır?

Vasi, Kanun’un 456’ncı maddesine göre kural olarak 2 yıl için atanır. Sulh Hukuk Mahkemesi vasinin görev süresini her defasında ikişer yıl uzatabilir. İki dönem üst üste (4 yıl) görev yapan vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vesayet nasıl kaldırılır?

Vesayet altında bulunan kişinin yaşadığı yerleşim yeri mahkemesi, kaldırma kararının alınmasında yetkili ve görevlidir. Bazı durumlarda ise Sulh Hukuk Mahkemesi, kısıtlılığın kaldırılmasında yetkilidir. Avukat kanalıyla ya da kişisel olarak mahkemeye verilecek olan dilekçe ile kısıtlılık kaldırılabilir.

Vesayet belgesi nereden alınır?

Vasi tayini için yetkili mahkeme küçüğün veya kısıtlının yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemeleridir (m. 411). Ayrıca diğer vesayet işlemleri bakımından yetki de bu yer vesayet dairelerine (Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri) aittir.

Vasi Borçlardan Sorumlu Olur mu?

Vasinin vesayet altındaki kişinin borçlarından sorumlu tutulup tutulamayacağı mahkeme kararıyla belirlenir. Bu noktada vasisi olunan kişinin borçlanma esnasındaki kısıtlılık ve reşitlik durumu belirleyici olacaktır.

Vasi Kısıtlının bankadaki parasını çekebilir mi?

Vasi Olan Kişi Para Çekebilir mi? Mahkeme tarafından tanınan yetkilerle donatılan vasiler, mahkeme kararlarını ve gerekli belgeleri bankalara sunarak vesayet altındaki kısıtlı bireylerin para çekme işlemlerini vekaleten gerçekleştirebilir.

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?
Vesayet, velayet altında olmayan bireylerin, özellikle de küçüklerin, kısıtlı kişilerin ve uzun süreli hapis cezası almış kişilerin mal varlıklarını ve kişilik haklarını koruma amacıyla oluşturulan bir hukuki düzenlemedir.

Vesayet davası geri alınabilir mi?

ATANAN VASİYE İTİRAZ VE VASİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bunun dışında, vesayet kamu yararını ilgilendirildiğinden, vasi atamasına ilişkin açılacak davanın geri çekilmesi veya davadan feragat edilmesi söz konusu değildir. Vasinin görevden alınması veya değiştirilmesi mümkündür.

Vesayet davası ne zaman sonuçlanır?

Dava, içeriğe ve vasilik durumuna göre 120 ila 331 gün arasında sonuçlanması gerekir. Bu süre içerisinde dava ile ilgili tüm aşamaların kontrol altına alınmış olması zorunludur. Vasilik davası sonuçlandıktan sonra vasi tayin edilen kişi, vasilik belgesi almaya hak kazanır.

Vasinin kim olduğunu nasıl anlarız?

Vasi atanmışsa Nüfus müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu