Yabancılar Çalışma İzni Nasıl Alır

250.000$ lık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı uyruklu kişiler beklemeden Türkiye’de vatandaşlık alabilirler.

Bunun için satın alınacak gayrimenkulü üç yıl boyunca satmamayı taahhüt etmek yeterlidir. Yabancı Yatırımcının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da vatandaşlık hakkından yararlanabilir.

Konusunda uzmanlaşmış geniş bir ekip ile çalışan Asal Hukuk Danışmanlık; yabancı yatırımcılara Türkiye’de ikamet izni alımından çalışma izni alımına, yabancı sermayeli şirket kuruluşundan vatandaşlık işlemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

Gayrimenkul yatırımı yaparak ile Türk Vatandaşlığı almak için uzman desteği almanız önemlidir.

Gayrimenkul yatırımı yaparak Türkiye’de vatandaşlık almak için tapunun devir aşamasından başlamak üzere alınacak gayrimenkulün değer tespitine, ikamet izni alımından vatandaşlık başvurusunun yapılmasına ve sonrasında vatandaşlık alımına kadar resmi dairelerdeki tüm işlemler titizlikle takip edilmeli kanunlara, yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Asal Hukuk Danışmanlık , Türkiye’de vatandaşlık almanız için ekibinde bulunan beş farklı dilde konuşup yazışabilen deneyimli avukatları ile birlikte size kusursuz hizmet verir.

Yabancı çalışma izni alınması kapsamında verdiğimiz hizmetler;

Yabancı çalışma izni alabilmek için gerekli kriterler sağlanıyor mu?

Buna yönelik ön incelemenin yapılması,
Çalışma izni başvurusu yurt dışından yapılacaksa yurt dışındaki sürecin yönetilmesi, (beş farklı dilde konuşur ve yazışırız)
Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli dosyanın hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,
Yabancı çalışma izni için başvuru dilekçesinin hazırlanması,
Yabancı çalışma izni alınabilmesi için işveren ile personel arasında imzalaması zorunlu olan belirli süreli iş sözleşmesinin hazırlanması,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına otomasyon sistemi üzerinden online başvurunun yapılması,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasıdır.

Yabancı çalışma izni ile ilgili başvuru dosyaları uzman ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır, takip edilir ve sonuçlandırılır.

Yurt Dışından Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı çalışma izni başvurularında iş verenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) olması zorunlu tutulmuştur.

Yabancı uyruklu kişi önce bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna çalışma vizesi almak için müracaat eder,

İş sözleşmesi ve diğer istenilen belgeler Büyükelçiliklerimize veya Konsolosluklarımıza teslim edildikten sonra yabancı kişinin kendisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için 16 haneli bir referans numarası verilir,

Alınan bu referans numarası ile işveren veya vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online sistem üzerinden yabancı çalışma izni başvurusu yapar ve gerekli belgeleri sisteme yükler,

Bakanlık başvuruyu inceledikten sonra, eksik evrak var ise eksik olan evrakları veya gerekirse başvuruyu destekleyen ek belgeleri iş verenden talep eder,

Eksik belgeler veya istenilen ek belgeler de Bakanlığa sistem veya posta yolu ile teslim edildikten sonra başvuru Bakanlıkça değerlendirilir, başvuru olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır,

Çalışma izni onaylanır ise; yabancı uyruklu kişi çalışma vizesi almak için müracaat ettiği Türk Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna tekrar giderek gerekli harçları öder ve çalışma vizesi alarak Türkiye’ye çalışma vizesi ile gelir.

İşveren aslen veya vekili yabancı uyruklu kişi Türkiye’de işe başladıktan sonra yasal süresi içerisinde SGK başvurarak sigorta girişini yapar.

Yurt İçinden Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı çalışma izni başvurularında iş verenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) olması zorunlu tutulmuştur.

Yabancı uyruklu kişinin geçerli bir ikamet izni var ise; işveren aslen veya vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online sistem üzerinden başvuru yapar ve gerekli belgeleri sisteme yükler,

Bakanlık başvuruyu inceledikten sonra, eksik evrak var ise eksik olan evrakları veya gerekirse başvuruyu destekleyen ek belgeleri iş verenden talep eder,

Varsa eksik olan belgeler ve ek belgeler de sistem üzerinden veya gerekiyorsa Bakanlığa posta yolu ile teslim edildikten sonra başvuru Bakanlıkça değerlendirilir, başvuru olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır,

Çalışma iznin onaylanması ile birlikte 15 günlük süre içerisinde gerekli harçlar ödenir. Çalışma izin kartı iş verenin adresine PTT kargo ile bakanlık tarafından gönderilir,

Çalışma izin kartının gelmesi ile birlikte işveren aslen veya vekili yabancı uyruklu kişi işe başladıktan sonra yasal süresi içerisinde SGK başvurarak sigorta girişini yapar.

Uzatma Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.
Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Çalışma İzni Başvurularında E-İmza Zorunlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzini Başvuru Sisteminde yenilemeye gitmiştir.
Yapılan yenilemeye göre, yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; elektronik tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olmuştur.

Ev Hizmetlerinde

Çalışma İzni

Ev hizmetlerinde yabancı çalıştırabilmek için, gerekli yasal prosedürleri tamamlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması yasa gereği zorunluluktur.
Ev hizmetleri ve iş yerlerinde yabancı uyruklu uyruklu personel istihdam edilebilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı personel çalışma izni kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.

Sağlık Sektöründe Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerekiyor. Yine bu kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir halleri olmamalı ve TÖMER standartlarına göre en az B seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekiyor.
Yabancı sağlık mesleği mensubunun ayrıca Sağlık Bakanlığından çalışma izni alması da gerekiyor.

Yabancı sağlık mensuplarına çalışma izni alınabilmesi için, kendisinden istenen belgeler ile çalışacağı kurumdan istenen belgeler farklılık gösterebilir.
Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Faaliyet İzin Belgesi almaları gerekiyor

Turizm Sektöründe Kolaylıklar

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir.

Eğlence Sektöründe Çalışma İzni

Eğlence sektöründe yabancı uyruklu personel istihdam edilebilir. İstihdam edilecek yabancı uyruklu kişi için çalışma izni almak zorunludur. En önemli noktalardan bir tanesi iş yerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi, olmalıdır.
Bunun Yanı sıra yabancı personelinde Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservisi bulunmalıdır.

Eğlence sektöründe yabancı çalışma izni almak Asal Hukuk Danışmanlık uzmanlığından yararlanın.

İş yeri açacak Suriyeliler için çalışma izni kriterleri

Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu yabancılar diğer yabancı uyruklu kişiler için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin birçoğundan muaf tutulmuştur.

Türkiye’de iş yeri açan Suriye uyruklu yabancılar da zorunlu olan yasal çalışma izni alabilirler.

Başvuru Şartları;
Vergi mükellefi olunması,
Ticaret odasında kaydının bulunması,
İş yeri sigorta tescilinin bulunması,
Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,
En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde iş yeri açması ve çalışmak üzere başvuru yapması,
Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmamasıdır.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler İş yeri açtıktan sonra yasal çalışma izni alarak Belediyelerden iş yeri ruhsatı alabilir sayısız birçok avantajlardan yararlanabilirler.

İş yerlerinde çalışacak Suriyeli personel için

Çalışma izni kriterleri

Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu personel çalıştıracak iş yerleri; diğer yabancı uyruklu personel istihdamı için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur.

İş yerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.

Başvuru Şartları ;

Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,
En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde çalışmak üzere başvuru yapılması,
Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ

4817 sayılı Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanunda çalışma izinleri dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve istisnai çalışma iznidir.

Süreli Çalışma izni,
Süresiz Çalışma İzni,
Bağımsız Çalışma İzni,
İstisnai Çalışma İzni,

Yabancılar Çalışma İzni Nasıl Alır