MANŞET

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Deport, bir yabancının ülkeden zorla çıkarılması anlamına gelir.

Bir yabancı, ülkeye yasal olmayan yollarla girmişse veya yasal bir şekilde ülkede kalmak için gereken şartları yerine getirmediyse, ülke yetkilileri tarafından deport edilebilir. Deport işlemi, ülke yasalarına ve uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Yabancıların haklarına saygı duyulması, deport işleminin adil bir şekilde yapılması ve yabancıların işkence, kötü muamele veya insanlık dışı muameleye maruz kalmamaları için çeşitli uluslararası sözleşmeler ve hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle, bir yabancının deport edilmesi işlemi, ülkenin yasalarına ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Deport işlemi genellikle bir yargı kararı veya idari işlem sonucunda gerçekleşir. Yargı kararı ile bir yabancı, ülkeye giriş veya oturma izni koşullarını ihlal ettiği için mahkeme kararıyla deport edilebilir. İdari işlem ile ise ülkeye yasal olmayan yollarla giren veya oturma iznini geçersiz kılan bir yabancı, göçmenlik yetkilileri tarafından deport edilebilir.

Deport işlemi, yabancının bulunduğu ülkeye veya ülkenin yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, her ülkenin yabancılar hukuku ve deport işlemiyle ilgili yasaları farklıdır.

Yabancıların deport edilmesi işlemi, ülkenin güvenliği veya kamu düzeni açısından gerekli görüldüğünde yapılır. Ancak, yabancıların insan haklarına saygı gösterilmesi ve deport işleminin adil bir şekilde yapılması önemlidir. Yabancıların ülkeden zorla çıkarılmadan önce haklarına saygı gösterilmesi ve gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yabancılar hukuku deport işlemi, yabancıların ülkeye girişi, oturma izni ve çalışma gibi konularla ilgili haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalının bir parçasıdır. Deport işlemi, ülkenin yasalarına ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir ve yabancıların insan haklarına saygı gösterilmelidir.

Deport edilmiş bir yabancı, genellikle bir süre ülkeye giriş yapamaz. Ancak, yabancılar hukuku ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde deport edilmenin nedenleri ortadan kalktığında veya yasal prosedürler tamamlandığında, yabancının tekrar ülkeye giriş yapması mümkündür.

Deport edilen bir yabancının deport işleminin hukuka uygunluğu hakkında şüpheleri varsa veya adil bir şekilde gerçekleştirilmediğini düşünüyorsa, ülkenin yasal prosedürleri çerçevesinde itiraz etme hakkına sahiptir. Yabancı uluslararası hukuk çerçevesinde insan haklarını korumak için uluslararası kuruluşlara da başvurabilir.

Özetle, bir yabancının ülkeden deport edilmesi, yabancılar hukuku ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Deport işleminin hukuka uygunluğu ve adil bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda itiraz etme hakkı vardır. Deport edilen bir yabancı, yasal prosedürler tamamlandığında tekrar ülkeye giriş yapabilir.

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar hukuku, yabancıların ülkeye girişi, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvuruları, yabancıların insan hakları, yabancıların sınırdışı işlemleri gibi birçok konuyu içeren bir hukuk dalıdır.

Bu kapsamda, yabancılar hukuku ile ilgili başlıklar şunlar olabilir:

Yabancıların ülkeye girişi ve oturma izni
Yabancıların çalışma izni ve çalışma koşulları
Yabancıların vatandaşlık başvuruları
Yabancıların insan hakları ve korunması
Yabancıların eğitim hakları ve öğrenci vizeleri
Yabancıların sağlık hizmetlerine erişimi
Yabancıların sosyal güvenlik hakları
Sığınma hukuku ve mültecilerin korunması
Yabancıların sınır dışı edilme işlemleri
Uluslararası ticaret ve yabancı yatırımların düzenlenmesi

Yabancıların vergi hukuku
Yabancıların gayrimenkul edinme ve satın alma hakları
Yabancıların iş kurma ve ticaret yapma hakları
Yabancıların aile birleşimi ve ailevi hakları
Yabancıların sosyal uyumu ve entegrasyonu
Yabancıların dil öğrenme hakları ve dil desteği
Yabancıların seyahat ve pasaport işlemleri
Yabancıların vize işlemleri ve vize politikaları
Yabancıların göç hareketleri ve göç politikaları
Yabancıların özel hayatlarına saygı gösterilmesi ve kişisel verilerinin korunması.

Yukarıdaki başlıklar, yabancılar hukuku alanında incelenen konulardan bazılarıdır. Her bir konu, yabancıların hakları ve yükümlülükleri ile ilgili farklı yönleri içermektedir.

Yabancılar hukuku, ülkelerin yabancılarla ilgili politikalarının ve yasalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilidir. Aynı zamanda, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yabancıların insan haklarına saygı gösterilmesi de önemlidir.

Yabancılar Hukuku Avukatı

Yabancılar hukuku, yabancıların hakları ve yükümlülükleri ile ilgili birçok konuyu içeren bir hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku avukatları, yabancılarla ilgili hukuki konularda uzmanlaşmış avukatlardır. Bu avukatlar, yabancıların ülkeye girişi, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvuruları, yabancıların insan hakları, sınır dışı işlemleri gibi konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar.

Yabancılar hukuku avukatları, yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini korumak, yabancıların ülkedeki haklarını ve yasal statülerini belirlemek ve yabancıların haklarının ihlal edilmesi durumunda yasal koruma sağlamak için çalışırlar. Bu avukatlar aynı zamanda, yabancıların uyum süreçlerinde destek sağlayarak, yabancıların ülkeye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olurlar.

Yabancılar hukuku avukatları, yabancıların sorunlarını çözmek için hukuki yolları belirler ve yabancılara hukuki danışmanlık hizmeti verirler. Ayrıca, yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini korumak için yasal süreçleri yönetirler ve yabancıların yasal statülerini belirlemek için yasal işlemleri gerçekleştirirler.

Sonuç olarak, yabancılar hukuku avukatları, yabancıların haklarını korumak ve yabancıların ülkede daha iyi entegre olmalarına yardımcı olmak için uzmanlaşmış avukatlardır. Yabancıların hukuki sorunlarının çözümü için yasal danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku nedir?

Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki bulunan yabancıların haklarını korumayı amaçlayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri izinleri, çalışma izinleri, evlilik işlemleri, vatandaşlığın kazanılması gibi durumlarda hukuki yardımlarda bulunur.

Deport (Sınır Dışı Edilme) Kararının Kaldırılması

Bir yabancının deport (sınır dışı edilme) kararının kaldırılması, ülkelerin yabancılar hukuku ve ilgili yasalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu kararın kaldırılması için genellikle yabancının ülkeye tekrar girmesi gereklidir. Ancak, yabancıların deport kararının kaldırılması için bazı yasal prosedürlerin tamamlanması gereklidir.

Yabancıların deport kararının kaldırılması için bazı yöntemler şunlardır:

Yasa yoluna başvurmak: Yabancı, deport kararının hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri varsa, yasa yoluna başvurarak durumu mahkemeye taşıyabilir. Hukuki süreçler tamamlandığında, deport kararının kaldırılması mümkündür.

İtiraz etmek: Deport kararı, yabancının ülkeye girişi, oturma izni veya çalışma izni gibi konularla ilgili bir ihlal nedeniyle verilmiş olabilir. Bu nedenle, yabancıların ihlali düzeltmesi halinde, deport kararının kaldırılması için yetkili makamlara itiraz etmesi gerekebilir.

Af veya af benzeri uygulamalar: Bazı durumlarda, ülkeler yabancılar için af veya af benzeri uygulamalar sunabilir. Bu uygulamalar, yabancıların deport kararının kaldırılması için bir yol olabilir.

Yeniden başvuru: Yabancı, deport kararı nedeniyle ülkeden çıktıktan sonra, yasal yollarla ülkeye tekrar giriş yapabilir ve yeniden başvuru yaparak deport kararının kaldırılmasını talep edebilir.

Özetle, bir yabancının deport kararının kaldırılması için yasal prosedürlerin tamamlanması ve ülkelerin yabancılar hukuku ve ilgili yasalarına uygun şekilde hareket etmesi gereklidir. Yabancı, hukuki yolları kullanarak deport kararının hukuka uygunluğunu sorgulayabilir yada af veya yeniden başvuru gibi seçeneklerle deport kararının kaldırılmasını talep edebilir.

O-176 Deport Kaldırma | Tahtid Kodu 2023

 

Yabancılar Neden Deport Olur

Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler gerçekleştirdiklerinde deport edilebilir. Bunun yanı sıra ulusal güvenliğin tehdit edilmesi, toplum sağlığını tehlikeye sokacak sağlık problemleri, çalışma iznine sahip olmayan çalışanlar gibi konularla karşılaşıldığında yabancı vatandaşlar sınır dışı edilir. Bu işlem için de deport kararı alınır. Deport kararı bir idari işlemdir. İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

Yabancı kişi çeşitli nedenlere dayanılarak sınır dışı edileceği zaman hakkında idare tarafından karar alınır. Bu karar kendisine yetkili merciler tarafından tebliğ edilen yabancının 7 gün içerisinde dava açma hakkı bulunur. Davayı açması gereken yer ise İdare Mahkemesi olmaktadır.

Burada sınır dışı etme kararına itiraz niteliğindeki bu davayı açabilmek için 7 günlük hak düşürücü süre söz konusudur. Deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde bu davayı açmalıdır. Genel olarak bu karara karşı idare mahkemesinde açılan iptal davasında yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada deport işleminin uygulanması hakim uygun gördüğünde durdurur. Yani mahkeme bir karar verene kadar kişi sınır dışı edilemez ve Türkiye’de kalmaya devam edebilir.

Sınır Dışı Kararı

Haklarında sınır dışı kararı alınanlardan 6458 s. Kanun m. 57/2’de belirtilenler hakkında idari gözetim kararı alınacaktır. Bunlar, idari gözetim kararından itibaren 48 saat içerisinde yakalamayı yapan kolluk tarafından geri gönderme merkezine götürülecektir. Geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar kolluk tarafından sınır kapılarına götürülür.

Yabancılar hakkında alınan deport kararı uygulanırken yabancının yakalanması durumunda öncelikle hastaneye götürülmek sureti ile sağlık kontrollerinden geçirilmesi gerekir. İl Göç İdaresi tarafından yabancının sınır dışı edilme işlemleri gerçekleştirilir.
Yabancı kişiler geri gönderilme merkezlerine götürülerek buradan ülkelerine ya da istedikleri başka bir ülkeye gönderilmeleri sağlanır. Yabancı kişilerin kadın olması durumunda Silivri Geri Gönderme Merkezi’ne erkek olması durumunda ise Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmeleri söz konusu olur.

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir?

Deport cezasının kaldırılması belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur.

Deport cezası ve bunun kaldırılması işlemlerinde uzman bir yabancılar hukuku avukatı ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Her ne kadar ilgili kanunlarda deport kararına ilişkim hükümler açıkça belirtilmiş de olsa özellikle yabancı kişiler bakımından bu durum oldukça güçtür.

Deport kararına karşı yapılacak itirazlarda ilgili mevzuatın yanı sıra uygulamayı da bilmek, tüm detaylara hakim olmak oldukça önemlidir. Bu konularda bilgi sahibi olmayan bir yabancının deport kaldırma işlemlerinde avukata danışmadan dava açması halinde ortaya çıkabilecek hataların geri dönüşü olmayabilir.

Türkiye’de yaşayan yabancılar; 4/4/2013 tarihli ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu “Türkiye’ye giriş yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında uygulanan giriş yasakları uyarınca ülkeden sınır dışı (deport) etmek üzere havalimanı ya da sınır kapılarından çıkartılır. Uzman hukuk departmanımızla çözüm odaklı danışmanlık hizmeti sunuyoruz

Tahdit

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri

Yabancı veya yasal temsilcisi yabancılar hukuku avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.
Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır.

Deport, Kelime Anlamı Olarak Sınır Dışı Etmek Demektir.

Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir.

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir.
Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanan bu yabancılar öncelikli olarak Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmekte ve burada deport işlemleri gerçekleştirilerek sınırdışı edilmektedirler.

Türkiye’de bulunan bir yabancı oturma izni sahibi olmasına rağmen çalışma izni yoksa ülke sınırları içerisinde çalışması mümkün değildir. Fakat buna rağmen yabancı, bir yerde izinsiz olarak çalışıyorsa durumun yetkili makamlarca fark edilmesi halinde deport cezası konusu gündeme gelecektir. Çünkü ülkemizde kaçak işçi çalışması ve çalıştırılması hukuka aykırı bir davranıştır.

Hakkında deport kararı verilmiş olan kimse gerekçesine göre 5 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağıyla karşılaşabilmektedir. Fakat eğer ortada bir kriminal vaka ya da bulaşıcı hastalık varsa ve yabancı, bu sebeple sınırdışı edilmişse bu durumda deport cezasının kaldırılması kanunen mümkün olmayacaktır. Süre ihlali sebebiyle deport edilmiş yabancılar hakkında verilecek olan ceza kısa tutulurken diğer hallerde bu cezanın süresinin çok daha uzun olduğunu söylememiz mümkündür.

İdari gözetim amacıyla geri gönderme merkezine kimler gönderilebilir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;

1. Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
3. sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
4. kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da idari gözetime alternatif yükümlülükleri getirilir.

Geri Gönderme Merkezindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

A) Belirli adreste ikamet etme

B) Bildirimde bulunma

C) Aile temelli geri dönüş

Ç) Geri dönüş danışmanlığı

D) Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma

E) Teminat

F) Elektronik izleme

Yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülüklerden bir veya bir kaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemez.
İdari gözetime alternatif tedbirlere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.
Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı Sulh Ceza Hakimine başvurabilir.

İdari gözetim kararına karşı nasıl itiraz edilir?

İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilmektedir. Sulh ceza hakimliğince başvuru 5 gün içinde incelenir ve kesin olarak karar verilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu başvuru idari gözetimi durdurmaz. Başvuru reddedilse dahi daha sonra idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Deport Ne Demek?

İngilizce deport “sınır dışı etmek” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca déporter “1. eğlenmek, vakit geçirmek, 2. (1791’den sonra) sürgün etmek, sınır dışı etmek” sözcüğünden alıntıdır.

Deport Kodu Ne Demektir ?

Deport Sınırdışı edilme anlamına gelmektedir. Genelde Bizi arayan müvekkillerimiz deport kodumu öğrenmek istiyorum , Deport Sorgulama yapmak istiyorum , Deport Kaldırma Davası nasıl açılır gibi sorularla gelmekte.

Deport ;  Sınırdısı yani giriş yasağı uygulanası anlamına gelmektedir.

Tahdit Ne demektir?

Arapça ḥdd kökünden gelen taḥdīd تحديد “sınırlama, sınır koyma” sözcüğünden alıntıdır.

Tahdit Kodu Ne Demektir?

Tahdit kodu, yabancı hakkında bazı durumlarda bilgilendirici bazı durumlarda ise ülkeye giriş yasağının veya deport sebebinin neden kaynaklandığını belirten koda denir.

Tahdit kodu sorgulama , Tahdit kodu kaldırma, Tahdit neden uygulanır gibi sorular da bir diyer çok karşılaştığımız sorulardır.

Tahdit Kodu neden yasaklı olduğunuzun hangi koddan hangi sebeple yasağınız ( deport )olduğunuzun karşılığıdır.

Deport

Deport – Tahdit Kodu önemli mi ?

Evet Önemlidir.

Çünkü G kodları gibi terörle bağlantılı genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan ya da bulaşıcı hastalık taşıyanlara verilen kodlardır. Ve dava süresi Ç kodlarınla kıyaslandığında çok daha uzun sürmektedir.

Tahditin konulma sebeplerini tahdit kodlarına göre anlamaktayız.

Deport Sorgulama Yapabilir misiniz ?

Avukatların deport sorgulama yapabilmesi için sizin vekaletname vermeniz gerekmektir.

Vekaletname verildikten sonra tabi ki sorgulama yapabiliriz.

Ben başka ülkedeyim vekaletname çıkartabilir miyim?

Evet vekaletname çıkartabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluğuna giderek baro bilgilerimize göre vekaletname çıkartabilirsiniz.

Tahdit Kodu Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Tahdit Kodları Nelerdir?

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)

V-70 (Sahte evlilik)

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli)

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)

G-34 (Sahtecilik)

G-42 (Uyuşturucu madde suçu)

G-43 (Kaçakçılık suçları)

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 (Öldürme suçları)

G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)

G-66 (Gasp yağma)

G-67 (Dolandırıcılık)

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),

Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),

Ç-138 (İnat yolcu),

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen),

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen),

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar),

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri),

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar),

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan),

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen),

K (Kaçakçılıktan arananlar),

N-82 (İstihzan kodu),

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),

N-99 (İnterpol kodu),

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

Deport

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara

Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara

Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )

Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kaldırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kaldırma davası özünde idari işlemin iptali davası olduğundan görevli mahkeme İdare Mahkemeleri’dir. İdari gözetim kararına karşı açılacak davalarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği’dir. Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Yani karar İstanbul Valiliği ya da İstanbul İl Göç İdaresi tarafından verildiyse dava İstanbul İdare Mahkemeleri’nde açılmalıdır. Yine idari gözetim kararına karşı açılan dava da gözetimin uygulandığı yer mahkemesinde görülmektedir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara
Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara
Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara
Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )
Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme merkezinde uygulanan idari gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine 5 gün içerisinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar hukukunda tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önerilir.

Deport Edilen Yabancıların Biletini Kim Alır?

Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir. Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?,Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?, Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?, Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kalkar?,

Bu sorularınızın cevabı ve Türkiye’deki deport cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Deport Avukatı İstanbul  ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda güncel hukuki paylaşımları yaptığımız gibi blog sayfamızdan da güncel haber ve yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu