Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
MANŞETYatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

-

- Advertisment -spot_img

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

 

İçindekiler

2023 yılında Türk Vatandaşlığı nasıl alınır?

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? ,2023 Türk Vatandaşlığı için şartlar nelerdir, 2023’de Türk vatandaşlığı için hangi evrak ve belgeler gereklidir, Türk vatandaşlığı için başvuru nereye yapılır, Türkiye vatandaşlığı başvuru ne kadar sürede sonuçlanır?

İstisnai Türk vatandaşlığı edinebilmeleri için yabancılara getirilen yüksek bedelle gayrimenkul satın alma koşulu zaman içerisinde 250 bin dolara kadar düşürülmüş, bu da yoğun tartışmalara yol açmıştı. Son olarak 12 Nisan 2023’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda bu bedelin 400 bin dolara yükseltilmesi kararı alındığı duyurulmuş ancak bugüne kadar resmiyet kazanmamıştı.

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

13 Haziran‘da yürürlüğe girdi.

YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK

En az 400.000 USD değerinde gayrimenkul satın alanlar

En az 500.000 USD değerinde mevduatı Türk bankalarında 3 yıl boyunca tutanlar

En az 500.000 USD değerinde sabit sermaye yatırımı yapanlar

En az 50 kişilik istihdam oluşturanlar bu haktan faydalanabilirler.

İSTİSNAİ OLARAK VATANDAŞLIK

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023
Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

Türkiye’ye bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar

Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu bu haktan faydalanabilir.

Türkiye Vatandaşlığı, Türkiye’de yasal yaşama süresini dolduran veya istisnai şartları yerine getiren yabancıların kendileri veya yasal temsilcileri tarafından ikamet ettikleri ilde yer alan il Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuru sonucu Devletin yetkili Makamları ve Komisyon değerlendirmeleri akabinde başvurunun onaylanması sonucu alınır.

3 YIL SÜREYLE SATILAMAYACAK

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanunu‘nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının “b” bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler 

İlgili başvuru yolunu ihtiva eden başvuru formu
Yabancı eğer evli ise eşinin kimlik belgesi, 18 yaşının altında çocuğu varsa bunların kimlik belgesi
Hangi ülke vatandaşlığına sahip ise o ülkeden alınan kimlik belgesi
Aile fertleri ile olan aile bağını ispatlayan belgeler (evlilik cüzdanı vs.)
Doğum belgesi

Ailenin diğer üyelerine ait vesikalık fotoğraflar
Başvuran kişi boşanmış ise boşandığına dair resmi belge
Dul ise dul olduğuna dair belge (ölüm belgesi vb.)
Yabancıya verilen ikamet izin belgesi yahut turist vizesi

Başvuruda bulunan yabancının eşi yahut diğer yakınları Türk vatandaşı ise, bunların kimlik fotokopileri ve ikamet bilgileri
Yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketinden alınan gayrimenkul değer belgesi
Başvuru öncesi yapılan ödemeye ilişkin belge, makbuz vb.
Taşınmazı satın alacak yabancı kişinin Türkçeye çevrilmiş hali ile birlikte pasaportu ve fotokopisi

Eğer taşınmaz konut veya işyeri ise zorunlu deprem sigortası poliçesi
Gayrimenkulü satan kişinin bir tane biometrik fotoğrafı, yabancı kişinin 2 adet biometrik fotoğrafı.
Yabancı kişi Türkçe bilmiyorsa yeminli tercümanın hazır bulundurulması gerekir.
Eğer taşınmaz satışı vekaletname ile vekile yaptırılıyorsa vekaletnamenin aslı. Eğer vekaletname Türkiye’de düzenlenmiş değilse, yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçesi.

Türk Vatandaşlığının Yatırım Yoluyla Kazanılması

Vatandaşlık avukatı hizmeti vererek yabancı vatandaşlara, vatandaşlık hukuku alanında giren dava ve işlerde hukuki destek sunmaktayız.

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları hakları inceler.

Devletler, ülkelerine hangi haklarla veya şartla yabancı kabul edeceklerini özgürce sınırlayabilseler de bu konuda Uluslararası Anlaşmalar çerçevesinde de çeşitli sınırlandırmalara tabidirler.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku iki ayrı hukuk dalıdır. Vatandaşlık, kişinin devlete bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık kişiyi bağlı olduğu devlet ile ilgili belirli hak ve yükümlülüklerin sahibi haline getirmektedir. Vatandaşlık hukuku ise kişilerin vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukuku alanını öncelikle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu düzenlemektedir.

Yabancılar hukuku ise bir devletin veya ülkenin o ülkeye gelen yabancı uyruklulara uyguladığı mevzuattan oluşan hukuk dalıdır. Yabancılar hukukunu öncelikli olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenlemektedir.

Vatandaşlık Avukatı | İstanbul Vatandaşlık Avukatı

Florya Vatandaşlık Avukatı

Şenlikköy ya da bilinen adıyla Florya, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir mahalledir. Nezih sakin ve kaliteli semtlerden biri olmasıyla yeni yatırım yapacak yabancıların gözde yerlerinden biri halini almıştır.

Florya vatandaşlık avukatı, bu bölgede yaşamak isteyen ve vatandaşlık konularından yardım almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hukuksal süreçlerini takip etmektedir. Oturma izinlerinin alınması, çalışma izinleri, eğitim ve sağlık konularında yasal takip gibi yabancı vatandaşların kanunlarla ilgili tüm süreçleri takip edilmektedir.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de  Türk vatandaşlığı başvuruları,

Yabancıların Türkiye’de Oturma izni alınması, Oturma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de Çalışma izni alınması, Çalışma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de  Evrak tasdik ve apostil işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi,

 

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de  Miras hakkı,

Yabancıların Türkiye’de Senet, ipotek,

Yabancıların Türkiye’de  Evlilik, boşanma,

Yabancıların Türkiye’de  Resmi kurumlara başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Mahkemelere başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Taşınmaz sahibi olma konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

Ülkemizde Yabancılar Hukuku’nun kaynakları:

Pasaport Kanunu,

İskan Kanunu,

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,

Harçlar Kanunu,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,

Türk Vatandaşlığı Kanunu,

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunaktadır. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybeder.

Bakırköy Vatandaşlık Avukatı

Bakırköy İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ilçedir. Bakırköy, Türkiye’nin ilk metropolleşen kenti İstanbul’un organik bir parçasıdır. Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2-5-6. Kısım, Ataköy 3-4-11. Kısım, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Basınköy, Cevizlik,Kartaltepe ,Osmaniye,Sakızağacı ,Şenlikköy (Florya) ,Yenimahalle ,Yeşilköy ,Yeşilyurt ,Zeytinlik ,Zuhuratbaba Toplam 15 mahalle vardır:

Yabancıların Türkiye’de kullanabileceği haklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Gayrimenkul Edinme Hakkı

Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı

Miras Hakkı

Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları

Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları

 

Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku

Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü

Sözleşme Yapma Hakkı

Basın Özgürlüğü

Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü

Kişi Dokunulmazlığı

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında da sizin çözüm ortağınızız.

 

Avcılar Vatandaşlık Avukatı

Avcılar, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Küçükçekmece Gölü ile Küçükçekmece ilçesi, kuzeyinde Başakşehir ilçesi, batısında Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri, güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrelenmiştir. Avcılar Merkez Mahallesi ,Ambarlı Mahallesi, Cihangir Mahallesi ,Gümüşpala Mahallesi ,Denizköşkler Mahallesi,Üniversite Mahallesi,Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ,Firuzköy Mahallesi,Tahtakale Mahallesi ,Yeşilkent Mahallesi Avcılar, 10 mahalleden oluşmaktadır.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

Evlat Edinilme Yoluyla  Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması,

Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığına Kazanılması,

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması,

Bahçelievler Vatandaşlık Avukatı

Bahçelievler, Türkiye’nin İstanbul iline bağlı bir ilçe. Avrupa yakasında, güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992’de Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur.

Bahçelievler vatandaşlık avukatı, bu bölgede yaşamak isteyen ve vatandaşlık konularından yardım almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hukuksal süreçlerini takip etmektedir.

İkamet izni çeşitleri 6458 sayılı kanunda düzenlenmiş olup, bu izin türleri;

  1. a) Kısa Dönem İkamet İzni
  2. b) Aile İkamet İzni
  3. c) Öğrenci İkamet İzni
  4. d)Uzun Dönem İkamet İzni
  5. e) İnsani İkamet İzni
  6. f) insan Ticareti Mağduru İkamet İzni şeklindedir.

Türkiye’de bağımsız olarak çalışacak yabancılara ise Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

4817 sayılı Kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Bahçelievler Vatandaşlık Avukatı

Beylikdüzü, İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir. Beylikdüzü İstanbul’un en kozmopolit ilçelerinden biridir, bu özelliği bir Türkiye mozayiği gibidir ve ilçede hatırı sayılı sayıda yabancı uyruklu da ikamet etmektedir. Beylikdüzü İstanbul’da en fazla prim yapan bölge olarak yatırımcısına en çok kazandıran ilçe olmuştur.
Adnan Kahveci Mahallesi ,Barış Mahallesi ,Büyükşehir Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi ,Dereağzı Mahallesi, Gürpınar Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Marmara, Sahil Mahallesi ,Yakuplu Mahallesi olarak, Beylikdüzü ilçesi 10 mahalleden oluşmaktadır.

Vatandaşlık avukatı olarak ilçeyi beğenip Türkiye’de yaşamaya karar veren yabancı ülke vatandaşlarının tüm yasal sürelerini çözümlemektedir.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de  Türk vatandaşlığı başvuruları,

Oturma izni alınması, Oturma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de  Evrak tasdik ve apostil işlemleri,

Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi,

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de  Miras hakkı,

 

Yabancıların Türkiye’de Senet, ipotek,

Yabancıların Türkiye’de  Evlilik, boşanma,

Yabancıların Türkiye’de  Resmi kurumlara başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Mahkemelere başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Taşınmaz sahibi olma konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Nerededir, Florya Vatandaşlık Avukatı Arıyorum , Bakırköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı İletişim, Avcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın tecrübe ,bilgi, birikim, deneyim en önemli faktörlerdendir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

Türk Vatandaşlığına Başvurusunda Gereken Belgeler

Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu

Vekaletname

Sağlık raporu

2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge

Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri
Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz ,

Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri

Büyükçekmece Vatandaşlık Avukatı

Büyükçekmece, İstanbul’un batısında bulunan bir ilçesidir. Doğusunda Beylikdüzü ve Esenyurt, batısında Silivri, kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleriyle güneyde Marmara Deniziyle çevrilmiştir. Büyükçekmece’de Türkiye’nin 1., Avrupa’nın 3. en yüksek TV kulesi, Türkiye’nin en büyük sergi alanı TÜYAP bulunmakta ve Büyükçekmece yazlık kent olduğu için uzun bir sahili, alışveriş merkezi, çarşısı, tarihi eserleri, 5 yıldızlı hotelleri, tiyatrosu, spor salonları, parkları ve su parkı vardır. Bu özelliklerinden dolayı çok rağbet gören ilçelerimizden biridir.

Ülkemizde Yabancılar Hukuku’nun kaynakları:

Pasaport Kanunu

İskan Kanunu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Harçlar Kanunu

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

Türk Vatandaşlığı Kanunu

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunaktadır. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybeder.

Küçükçekmece Vatandaşlık Avukatı

Küçükçekmece, İstanbul’un batısında aynı adlı gölün çevresinde kurulmuş bir ilçedir.
Küçükçekmece’de 4 tane küӀtür merkezi vardır.

BunӀar: Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM), Atakent Kültür ve Sanat Merkezi (AKSM),Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (SKSM) ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi (YKB)’dir.

Küçükçekmece Merkezi konum olması dolayısıyla çok beğenilen ve yatırım yapılan ilçelerimizden biridir.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de  Türk vatandaşlığı başvuruları,

Yabancıların Türkiye’de Oturma izni alınması, Oturma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de Çalışma izni alınması, Çalışma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de  Evrak tasdik ve apostil işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi,

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de  Miras hakkı,

 

Yabancıların Türkiye’de Senet, ipotek,

Yabancıların Türkiye’de  Evlilik, boşanma

Yabancıların Türkiye’de  Resmi kurumlara başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Mahkemelere başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Taşınmaz sahibi olma konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

İstanbul avukat ve hukuki danışmanlık, İstanbul’da hukuki ve adli konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz. İstanbul’un ilçeleri Vatandaşlık Hukuku Avukatı Adalar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Arnavutköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ataşehir, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Avcılar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bağcılar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bahçelievler, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bakırköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Başakşehir, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bayrampaşa, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beşiktaş, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beykoz, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beylikdüzü,

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beyoğlu, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Büyükçekmece, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Çatalca, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Çekmeköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Esenler, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Esenyurt, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Eyüpsultan, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Fatih, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Gaziosmanpaşa, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Güngören, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kadıköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kağıthane, Vatandaşlık Hukuku

Avukatı Kartal, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Küçükçekmece, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Maltepe, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Pendik, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sancaktepe, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sarıyer, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Silivri, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sultanbeyli,Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sultangazi, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Şile, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Şişli, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Tuzla,

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ümraniye, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Üsküdar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Zeytinburnu ilçelerinde ve tüm İstanbul ilçelerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Marmara bölgesi, çevre iller Vatandaşlık Hukuku Avukatı Edirne, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Tekirdağ , Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kocaeli , Vatandaşlık Hukuku Avukatı İzmir , Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ankara gibi illerden avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimiz için bize ulaşabilirsiniz. Partner avukatlarımız ve hukuk bürolarımız arayıcılığıyla ;

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Afganistan , Vatandaşlık Hukuku Avukatı Almanya ,Vatandaşlık Hukuku Avukatı ABD Birleşik Devletleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Vatandaşlık Hukuku Avukatı  Andorra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Vatandaşlık Hukuku Avukatı Arnavutluk Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Avustralya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı,  Avusturya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Azerbaycan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Bahamalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

Bahreyn Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Belçika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beyaz Rusya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bosna Hersek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Brezilya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Bulgaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Çin Halk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

Fransa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Guatemala Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Gürcistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hırvatistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hindistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Hollanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Irak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İngiltere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ı İran Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İrlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İspanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , İsrail Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

İsveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , İsviçre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İtalya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İzlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Jamaika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Japonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kanada Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Karadağ Katar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

Kazakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kenya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Kırgızistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kıbrıs Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Kiribati Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kolombiya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Komorlar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Macaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

 Pakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Romanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Ruanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Rusya Federasyonu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Suudi Arabistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tunus Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkiye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,Türkmenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Uganda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Ukrayna Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Yeni Zelanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yunanistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ülkelerdeki yurttaşlarımıza ülkemizdeki miras hukuku alanlarındaki dava süreçlerine destek olmaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki sorularınız için whatsapp hattımıza sorunuzu iletin yetkili tecrübeli Vatandaşlık Hukuku avukatlarımız 24 saat içinde yanıt verecektir.

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Alma Erzurum 2023

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 200 Average: 5]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen