Yunanistan’da Verilen Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Yurtdışında boşandım Türkiye’de nasıl boşanırım?

Yurtdışında boşanma kararının geçerli olması için Türkiye’de nüfus kayıtlarına işletilmelidir. Nüfus kayıtlarında yurtdışında boşanan kişi evli görünmeye devam eder. Yurtdışında boşandım Türkiye’de nasıl boşanırım diyen kişilerin İstanbul Boşanma Avukatı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,

TANIMA VE TENFİZ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE VE NEREDE AÇILIR?

Dava, davalının ikametgâhı mahkemesinde ikametgâhı yok ise Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde bu da yoksa Ankara, İstanbul, İzmir Aile Mahkemesi’nde (Aile Mahkemesi’ nin bulunmadığı durumda Aile Mahkemesi sıfatını haiz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde) açılır.

YURTDIŞINDA BOŞANDIM, TÜRKİYE’DE GÖRÜNMÜYOR

Yurtdışında boşanmış kişiler Türkiye’de boşanma kararlarını tanıtmadıkları sürece Türkiye’de boşanmış sayılmazlar. Yurtdışında boşanma kararının geçerli olması için Türkiye’de nüfus kayıtlarına işletilmelidir. Nüfus kayıtlarında yurtdışında boşanan kişi evli görünmeye devam eder. Yurtdışında boşandım Türkiye’de nasıl boşanırım diyen kişilerin Boşanma Avukatı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

YABANCI BOŞANMA KARARININ NÜFUSA TESCİLİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi
Yabancı Mahkeme Kararının Aslı
Yabancı Mahkeme Kararının Apostil Şerhli Noter Onaylı Türkçe Tercümesi
Başvuran Kişinin Kimlik Fotokopisi
Yabancı Kişinin Noter Onaylı Kimlik Fotokopisi
Başvuru Avukat ile yapılacak ise Fotoğraflı Özel yetki içeren vekâletname
Türk Mahkemelerinde Boşanmaya ilişkin davasının olmadığını gösteren belge
Belirtilen belgelerde eksiklik olduğu durumlarda başvuran tarafa eksikliği tamamlaması için 90 günlük süre verilir. 90 günlük sürede eksiklik tamamlanmazsa başvuru reddedilir.

Yunanistan’da boşanan biri Türkiye’de nasıl boşanır?

Yurtdışında boşanan taraflar (boşanan eşlerin her ikisi de) konsolosluklara veya Türkiye’de yetkili Nüfus Dairelerine boşanmak için gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini yaptırabiliyorlar.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma/Tenfiz, yabancı mahkeme kararlarının (boşanma, nafaka vs.) Türkiye’de hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi, diğer bir deyişle, geçerli kabul edilip sonuçlarının uygulanabilir

olması için açılan dava sonucu alınan bir karardır. Tanıma ile yabancı mahkeme kararları kesin hüküm ve kesin delil teşkil ederken; tenfiz ile söz konusu karar icra kabiliyeti de kazanmaktadır. Tanıma ve tenfiz işleminin gerçekleştirilmesi, kişilerin Türkiye’de söz konusu yabancı mahkeme kararına dayanarak hak iddia edebilmeleri açısından çok önemli ve gereklidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılmalıdır?

Yunanistan veya diğer yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararını Türkiye’de de geçerli hale getirmek için gereken tanıma/tenfiz davası, Türk Aile Mahkemelerinde açılmalıdır. Tanıma ve tenfiz davası, davalının (karşı tarafın/eski eşin) Türkiye’deki ikametgahının bulunduğu, ikametgahı yoksa sakin olduğu yer, her ikisi de mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde açılabilmektedir.

Boşanma tenfizi ne kadar sürer?

Tanıma Ve Tenfiz Davası için 2 kez tebligat yapılması gerektiğinden, Mahkemece verilen karar ve dava dilekçesi karşı tarafa TEBLİGAT en çok zaman alan konulardandır. Tanıma ve Tenfiz Davasında Karşı Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına tebligat 3-4 ay süre almaktadır.

Yunanistan Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi İçin;

Yunanistan’da verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması,
Alman yetkili makamlarından Apostille şerhi/damgası/etiketi alınmış olması
Kararın noter veya konsolosluk onaylı bir çevirisinin sunulması gerekmektedir.

Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için aranan genel şartlar, Almanya’da verilmiş boşanma kararları için de geçerli olacaktır. Almanya devleti Uluslararası Lahey sözleşmesine taraf bir devlet olduğundan, Türkiye ile arasında karşılılık şartı oluşmuştur. Bu nedenle, belgelerin eksiksiz olması halinde, Almanya boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.

Yunanistan’da Verilen Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması