24 Temmuz 2021 Tarihli Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.

24 Temmuz 2021 Tarihli Resmî Gazete