MANŞET

Ad/ Soyad Değiştirme Davası Avukatı Ankara 2024

Ad/ Soyad Değiştirme Davası Avukatı Ankara 2024

Adını yahut soyadını değiştirmek isteyen kişiler bu değişikliği nüfus müdürlüğüne başvuru ile yapmazlar. Bunun için dava açılması gerekmektedir. Kişinin adı ve soyadı kendi şahsına bağlı olmasıyla nedeniyle kişilik hakkının kullanılarak değiştirilmesidir. Ancak Medeni Kanun madde 27 gereği ad soyad değiştirme davası haklı sebepler dahilinde açılabilmektedir. Kişinin adının veyahut soyadının komik olması, mesleki olarak yahut kendini ruhsal olarak rahatsız hissetmesi gibi durumlar haklı sebepler olarak kabul edilmektedir.

Kişinin ismi komik değilse, anlamı kötü değilse, ismin yahut soyadın olumsuz bir çağrışımı yoksa ispat açısından tanık beyanları önem arz eder.

Ad soyad değiştirme davasının kabulü için haklı nedenlerin ispatı gerekmektedir. Buna ait ispat içeren evraklar mahkemeye sunulmalıdır. Buna ilişkin olarak tanık beyanları ispat aracı olarak önem arz eder.

Kişinin soyadını değiştirmek için dava açması halinde ispat aracı olarak örneğin, kişinin soyadı yüzünden bir takım işlemlerde sorunlar yaşanmışsa; delil olarak dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

18 yaş altı kişilerin bu davayı açabilmesi için velayetinde olduğu velisi tarafından veyahut vekalet suretiyle avukat tarafından açılabilir.

Ad ve soyad değiştirme davası bir avukat aracılığı ile takip ettirilecekse avukata çıkartılacak olan vekaletnamede; mutlaka ” isim ve soyad değişikliğine dair dava açmaya yetki verildiği” şeklinde özel yetki verilmelidir.

Davanın avukatla takip edilmesi halinde kişinin davaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ad/ Soyad Değiştirme Davası Avukatı Ankara 2024

Ad Soyad Değiştirme Davasının Açılması İçin Haklı Sebepler Nelerdir?

Ad soyad değişikliği için haklı sebeplerin neler olacağı kanunda tek tek düzenlenmiş değildir. Dolayısıyla haklı nedenlerinizi dava sırasında kanıtlanması gerekir. Uygulamada haklı neden olarak kabul edilen örnekler:

  • Kişinin şahsi değerlerine, örf ve adetlerine aykırılık teşkil etmesi,
  • Kişinin itibarını toplum içerisindeki saygınlığını, itibarını zedeliyor olması,
  • Adın yahut soyadın yanlış anlaşılmalara sebep vermesi,
  • Adın yahut soyadın komik olması, alay konusu olması,
  • kişinin din değiştirmesi nedeniyle kendini o isme ait hissetmemesi,
  • Kişinin ait olduğu ad ve soyad iç huzurunu bozması,
  • Kişinin babasının soyadını çeşitli nedenlerden ötürü taşımak istememesi.
  • Kişinin anne ve babasının öz olmaması halinde çocuk soyadını değiştirmek isteyebilir,
  • Anne ve babanın boşanmış olması halinde velayet annede ise velayet hakkının kullanım gereği olarak anne bu davayı açabilir.

Ad Soyad Değişikliği Kaç Kere Yapılabilir?

Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. maddesine göre, aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının sadece bir kere değiştirilebileceği düzenlenmekte idi. Ancak Anayasa Mahkemesinin 30.03.2012 tarihli 2011/34-48 sayılı kararı ile bu hüküm; kişinin hak arama özgürlüğüne müdahale olduğu ve Anayasanın 17 maddesi, Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile 36. maddesi Hak arama hürriyetine aykırı olması sebebiyle iptal edilmiştir.

Ad Soyad Değiştirme Davasının Sonuçları 

Ebeveynin soyadını değiştirmesi sonucunda, 18 yaşından küçük çocuklarının da kendiliğinden soyadı değişmektedir. Erkek olan birinin soyadını değiştirmesi halinde eğer evli ise evli olduğu kişinin de soyadı değişecektir.

Ad soyad değiştirme davasının kabulle sonuçlanması halinde mahkeme kararı, nüfus müdürlüğüne bildirilir. Aynı zamanda mahkeme tarafından karar Basın İlan Kurumuna gönderilir ve gazetede ilan edilir.

Ad Soyad Değiştirme Davası İçin Yetkili Görevli Mahkeme

Kişinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde bu dava açılabilir. Bu davaya Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilen memurda katılır. Ad soyad değiştirme davasında davalı olarak Nüfus Müdürlüğü gösterilmelidir.

İsim Soyad Değiştirme Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Birinin ad soyad değişikliği nedeniyle zarara uğrayan kişiler bu değişikliği öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kararın kaldırılması için dava açabilirler. Tabi ki bu karara itiraz edilebilmesi için ispat edilecek olan zararın gerçekçi olması gerekir.

Ad Soyad Düzeltme Davası

Ad soyad değiştirme davası ile ad soyad düzeltme davası birbirinden farklıdır. Çünkü birinde adını ve soyadını değiştirmekte iken diğerinde ise mevcut bir değiştirme olmadan yapılan hatanın düzeltilmesidir. Örneğin Fatıma isminin Fatma olarak düzeltilmesi. Bu davada tanık veya herhangi bir ispata gerek olmaksızın düzeltme yapılır.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1306 Esas, 2018/4719 Karar

Eşler boşanmışsa ve velayet hakkı annede ise anne çocuğunun kendi soyadını alması için dava açılabilir. Yargıtayın verdiği karara göre eşler boşanmışsa ve çocuğun velayeti annede ise velayet hakkının bir gereği olarak çocuk annesinin soyadını alabilir.

Ad/ Soyad Değiştirme Davası Avukatı Ankara 2024

Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu