MANŞET

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ceza davası, savcılığın bir iddianameyle suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açtığı kamu davasıdır. Mahiyeti ne olursa olsun, tüm ceza davaları kamu davası niteliğindedir. Çünkü, savcılık şartları varsa dava açmak zorundadır.

Ağır Ceza Suçları Nelerdir?

Ağır ceza davasına konu olan suçlar kanunda Ağır Ceza Mahkemesinin görevlendirildiği suçlardır.

Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak suçlar ise şu şekildedir:

Nitelikli dolandırıcılık,
Hileli iflas suçları,
Yağma,
İrtikap,
Resmi belgede sahtecilik,
Devletin birliğini ve ülke bütününü bozmak,

Düşmanla işbirliği yapmak,
Devlete karşı savaşa tahrik,
Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama,
Yabancı devlet aleyhine asker toplamak,
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,
Düşman devlete maddi ve mali yardım,
Anayasayı ihlal,
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,
Yasama organına karşı suç,
Hükümete karşı suç,
C. hükümetine karşı silahlı isyan,
Silahlı örgüt,
Silah sağlama,
Suç için anlaşma,
Askeri komutanlıkların gaspı,
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,
Savaş zamanında emirlere uymama,
Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık,
Savaşta yalan haber yayma,
Yasaklanan bilgileri temin,
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini,
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama,
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi,
Siyasal veya askeri casusluk,
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama,
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,
Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar,
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme,
Uluslararası casusluk,
Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları,
Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar,

Ceza muhakemesi esasında maddi gerçeğe ulaşılmasını hedeflemekte olup, aynı zamanda kamu düzeninin korunması da amaçlanmaktadır. Bunun için suç şüphesi veya şikâyetle başlayan ceza yargılaması süreci yargılamanın sona erdiği ana kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Genel bir ifadeyle önce soruşturma, ardından kovuşturma, ardından da infaz aşamaları gelmektedir.

Ceza davasında ilk duruşmada ne olur?

Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar.

Tutuklama kararı ne zaman verilir?

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir (CMK m.100/1). Genel olarak tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesi ve bir tutuklama nedenin varlığı zorunludur

Sanık olmadan karar verilir mi?

CMK m.193/2 uyarınca; duruşmada sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmeyecekse, sanığın sorgusu yapılmadan sanık hakkında karar verilebilir. Sanığın sorgusu yapılmış bile olsa, adil/dürüst yargılanma hakkı uyarınca mahkumiyet kararı sanığın yokluğunda verilemeyecektir.

Tutuklama kararı kaç günde çıkar?

Kovuşturma Evresinde Tutukluluğun İncelenmesi: Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine; her oturumda (duruşmada) veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da en geç 30 günlük süre içinde re’sen karar verir. (CMK m.108/2)

Tutukluluğun gözden geçirilmesinde tahliye olur mu?

Tutukluluğun gözden geçirilmesinde tahliye verilmesi mümkündür. Fakat kesin verilir demek doğru değildir. Bu nedenle detaylı bir dilekçe ile başvuru yapmanız ve CMK 101. Madde de belirtilen şartların oluşmadığını ortaya koymanız gereklidir.

Mahkemeye gitmeden karar verilir mi?

Sanığa gönderilen tebligatta duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirileceği yazılır. Duruşmaya çağrılan sanık mahkemeye bir dilekçe ile mazeret bildirebilir. Sanık zorla getirme kararına rağmen duruşmaya gitmezse bu sefer sanık hakkında yakalama kararı çıkarılır.

Ağır ceza Mahkemesi kaç yıldan başlar?

Ağır ceza mahkemesi nedir diye sorulduğu zaman; kural olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve kanuni ceza üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bu mahkemeler bakar.

Ağır ceza Mahkemesi ne kadar sürer?

Ağır ceza davalarında dava süreci genel olarak 1 yıl ila 3 yıl arasında değişim gösterdiği kabul edilir.

Ağır Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu