Ana SayfaDAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİAlacak Davası Dilekçesi

Alacak Davası Dilekçesi

Alacak Davası Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
TEDBİR TALEPLİDİR

…….
DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

DAVALI :…….

DAVA : Alacak davası

KONU : Müvekkilimizin ……. alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya …….. tarihinde binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ……. peşin ödemiş, kalan ……. için ise vadeli ödeme konusunda anlaşmışlardır.

Taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerinin de vadesi gelmiş sayılacaktır.

Ayrıca davalı sözleşme gereği müvekkilimizin, ödememe halinde teminatsız olarak tedbir ve ihtiyati haciz almasına da muvafakat etmiştir.

2-Müvekkilimiz davalıya, aracı söz verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını da vermiştir. Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu da davalıya teslim etmiştir.

3-Davalı ……., müvekkilimize vermesi gereken ……. tutarındaki taksiti ödememiş, müvekkilimizin sayısız aramalarına da cevap vermemiştir.

4-Müvekkilimiz davalının aracı, satmak üzere oto pazarına çıkardığını duymuş sonradan davalının bu şekilde birkaç kişiyi daha kandırdığını ve paralarını ödemediğini öğrenmiştir.

5-Müvekkilimiz sözleşme gereği davalının ödemesi gereken ……. tutarındaki alacağının taksit tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir.

Zira sözleşme gereği ilk taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmiş sayılmaktadır.

Ayrıca müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği aracın plakasına da üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasını istemektedir.

YASAL NEDENLER : BK.nun ilgili hükümleri

KANITLAR : Tarihli satış sözleşmesi, tanık ve diğer yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

İSTEM SONUCU :Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin davalıdan olan ……. lık alacağın taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği .. .. …. plaka sayılı aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasına,

yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
…….

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: