MANŞET

Alkollü Araç Kullanma Cezasında İndirim

Alkollü Araç Kullanma Cezasında İndirim

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirlenmiş olan bir alkol sınırı vardır. Bu alkol sınırının üzerinde araç kullanılması halinde kişiye idari para cezası kesilir ve sürücü belgesine el konulur. Bu sınır özel araç kullanan kişiler için 50 promil ve üzeridir. Özel araç dışında kalan motorlu araçlar için ise farklı bir alkol sınır belirlenmiştir. Özel araç dışında kalan motorlu araçlar için alkol sınırı 20 promildir.

Özel araç veya özel araç dışındaki motorlu araçlarda alkol sınırının üst sınırı da belirlenmiştir. Buna göre ister özel araç olsun ister özel araç dışındaki motorlu araçlar olsun promil miktarının üst sınırı; 100 promildir. 100 promilin üzerinde alkol çıkması halinde kişi Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılır.

TCK madde 179’a göre- Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare
edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu halde kişi özel araçlarda 50, özel araç dışındaki araçlarda 20 promilin üzerinde araç kullanması halinde kişiye idari para cezası kesilir ve sürücü belgesine el konulur. Ancak her iki araç tipinde de kişinin alkol sınırı 100 promil ve üzeri çıkması halinde “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme” suçundan cezalandırılır. Aynı zamanda TCK uyarınca cezai süreç başlatılmasıyla birlikte idari para cezası ve ehliyete el konulma işlemi de yapılır.

 

2022 Yılı için Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

  • İlk defa alkollü olarak araç kullanmanın cezası: 1823 TL’dir. Ehliyete ise 6 ay el konulur. (%25 indirim: 1374.00 TL’dir.)
  • İkinci defa alkollü olarak araç kullanmanın cezası: 2286 TL’dir. Ehliyete ise 2 yıl el konulur. (%25 indirim: 1714.50 TL’dir.)
  • Üçüncü defa ve üçten daha fazla olarak alkollü olarak araç kullanmanın cezası: 3674 TL’dir. Ehliyete ise 5 yıl el konulur. (%25 indirim: 2755.50TL’dir.)

Burada belirtilmiş olan idari para cezalarının miktarı her yıl değişebilmektedir. Aynı zamanda yukarda değinildiği üzere kişinin alkol oranı 100 ve daha üzeri çıkması halinde hem bu cezalara çarptırılacağı gibi hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan yargılanacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2022

Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz 

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulması ve idari para cezası kesilmesi halinde bu iki karara itirazlar farklı yerlere yapılrı.

  • İdari para cezası kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunulmalıdır.
  • Sürücü belgesine el konulması kararının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde idari işlemin iptali için iptal davası açılması gerekir.

 

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Alkollü araç kullanma sonucunda verilen para cezası “idari para cezasıdır”. İdari para cezalarının ödenmemesi halinde kişiye hapis cezası verilmez. Ancak icra süreci başlatılır.

İdari para cezası kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa %25 indirim yapılır. Ancak 30 gün içerisinde ödenmezse faiz işletilmeye başlanır. aynı zamanda kişiye icra takibi başlatılır.

 

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nereye Ödenir?

Kesilen idari para cezasının miktarının ne kadar olduğunun sorgulaması E-devlet üzerinden yapılabilir. Yine E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden online ödenebilir. Eğer online ödeme yapılmak istenmiyorsa PTT şubeleri, bazı bankalar ve vergi dairesinden elden ödeme yapılabilir.

 

Alkolmetreye Üflememe Cezası 

Yetkili kişiler tarafından alkolmetreye üflenmesi istendiğinde kişinin bunu yapmaması halinde de kişiye idari para cezası kesilmektedir. Bunun cezası 9.869 TL idari para cezası ve 2 yıl sürücü belgesine el koymadır.

Eğer kişiye alkolmetreye üflemediği için ceza kesildikten sonra kişi alkolmetreye üflerse ve alkollü çıktığı için ceza kesilirse; bu halde alkolmetreye üflememe cezası iptal edilmelidir. Bu durum hukuka aykırı olur.

Alkollü Araç Kullanma Cezasında İndirim

Stajyer Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu