Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları 

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalıdır? İşçiye yapılan ödemelerin hukuki niteliği maaş değil, ücrettir. Ücret, işçiye yaptığı işlerin karşılığında ödenen miktardır. Uygulamada “maaş” olarak nitelendirildiği için biz de bu kavramı kullanacağız. İşçinin maaşı ayda bir kere ödenmek zorundadır. İşçinin fazla çalışmaları da maaşıyla birlikte ödenmesi gerekir. İşyerinde 5 ve daha üzeri işçi … Read more

Kat İrtifakının Sona Ermesi 

Kat İrtifakının Sona Ermesi Henüz tamamlanmamış bir inşaatta mülkiyet hakkının elde edilebilmesi için kat irtifakının kurulması gerekir. Kat irtifakını bir tür tapu çeşidi olarak adlandırabiliriz. Söz konusu olan inşaatta hak sahiplerinin paylarının resmi ve hukuki olarak belgelenmesine kat irtifakı olarak adlandırabiliriz. Kat irtifakı kurulmadığı zaman yapı üzerinde mülkiyet hakkı elde edilemez. Dolayısıyla taşınmaz üzerinde söz … Read more

Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Nasıl Çevrilir?

Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Nasıl Çevrilir Henüz tamamlanmamış bir inşaatta mülkiyet hakkının elde edilebilmesi için kat irtifakının kurulması gerekir. Kat irtifakını bir tür tapu çeşidi olarak adlandırabiliriz. Söz konusu olan inşaatta hak sahiplerinin paylarının resmi ve hukuki olarak belgelenmesine kat irtifakı olarak adlandırabiliriz. Kat irtifakı kurulmadığı zaman yapı üzerinde mülkiyet hakkı elde edilemez. Dolayısıyla taşınmaz … Read more

İşçinin Vefatı Sonucu Tazminat

İşçinin Vefatı Sonucu Tazminat Kıdem tazminatı işçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir. Kıdem tazminatı, belirli bir süre aynı işverene bağlı olarak çalışan işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İşçinin ölmesiyle birlikte kıdem tazminatı son bulmaz. İşçinin mirasçılarına ödenir. Önemli olan kıdem tazminatının şartlarının oluşmasıdır. Aynı zamanda işçinin vefatıyla birlikte “ölüm tazminatı” hakkı da doğar. Kıdem Tazminatı Şartları  … Read more

Ölüm Halinde Kıdem Tazminatı Şartları 

Ölüm Halinde Kıdem Tazminatı Şartları Vefat Sonucu Tazminat Kıdem tazminatı işçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir. Kıdem tazminatı, belirli bir süre aynı işverene bağlı olarak çalışan işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İşçinin ölmesiyle birlikte kıdem tazminatı son bulmaz. İşçinin mirasçılarına ödenir. Önemli olan kıdem tazminatının şartlarının oluşmasıdır. Aynı zamanda işçinin vefatıyla birlikte “ölüm tazminatı” hakkı da … Read more

Seri Muhakeme Usulü

Seri Muhakeme Usulü Kamu davasının açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür. Seri muhakeme usulü alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Seri muhakeme usulünün uygulanabilmesi şüphelinin onayına bağlıdır. Seri muhakeme usulüne bütün suçlar açısından gidilemez. Yalnızca kanunda sayılan şartlar bakımından gidilebilir. Seri muhakeme usulüne tabi olan suçlar için bu usul … Read more

Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de şirket kurması mümkündür. Bu konuda Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu vardır. Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde de ilgili düzenlemeler mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket türleri ikiye ayrılmıştır. Sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere. Sermaye şirketleri: Anonim şirket Limited şirket … Read more

Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması

Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması Kural olarak vergi davalarının açılmasıyla birlikte yürütme kendiliğinden durmaktadır. Yürütmenin durması demek; vergi davasına konu olan tahsil işleminin dava sonuna kadar durmasıdır. Yani davanın sonucuna göre tahsil işlemi gerçekleşir. Davanın açılmasıyla birlikte yürütme kendiliğinden durur. Bunun için hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur. Yürütmenin Durdurulması Nedir? Yürütmenin durdurulması İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun … Read more

İnsani İkamet İzni Başvuru Nasıl Yapılır?

İnsani İkamet İzni Başvuru Nasıl Yapılır İnsani ikamet izni alabilecek yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46 ve 47. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında sayılan yabancılara ikamet izni şartları aranmaksızın valilikler tarafından insani ikamet izni verilebilir. Ancak ikamet izninin süresi Bakanlıkça belirlenen süreyle bağlıdır ve Genel Müdürlüğünde onayı aranır. İnsani İkamet iznine sahip olan yabancılar, ikamet izni … Read more

İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır?

İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır? İnsani İkamet İzni Başvuru İnsani ikamet izni alabilecek yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46 ve 47. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında sayılan yabancılara ikamet izni şartları aranmaksızın valilikler tarafından insani ikamet izni verilebilir. Ancak ikamet izninin süresi Bakanlıkça belirlenen süreyle bağlıdır ve Genel Müdürlüğünde onayı aranır. İnsani İkamet iznine sahip olan … Read more